Сковронківські читання

Сковронківські читання (Colloqia Jerzy Skowronek dedicata) — щорічні зібрання архівістів країн Центральної та Східної Європи, що проводилися впродовж 1995—2006 років у Польській Республіці Генеральною дирекцією державних архівів Польщі з ініціативи професора Єжи Сковронека.

Первісно передбачалося проведення щорічних зібрань упродовж 10-ти років з метою поглиблення співпраці архівів Центральної, Східної та Південної Європи, їх інтеграції з архівами інших частини континенту. Перша конференція відбулася 28 вересня — 1 жовтня 1995 року в місті Стара Весь. Вона присвячувалася проблемі інкорпорації архівів колишишніх робітничих та комуністичних партій до національних (державних) архівних фондів. У конференції взяли участь представники 13-ти країн: Болгарії, Естонії, Литви, Румунії, України, Франції та інших. Важливим кроком в інтеграції зусиль архівних служб європейських країн було рішення щодо створення першого міжнародного довідника про архіви колишніх компартій, розроблення міжнародного стандарту описання таких архівних фондів, систематичного проведення міжнародних конференцій і тематичних семінарів.

Учасники другої конференції (28—30 вересня 1996 року, м. Пулави) обговорили питання впливу політичних і суспільних змін на становище архівів й підтримали ідею систематичного проведення таких конференцій. Після передчасної смерті проф. Є. Сковронека на знак визнання його заслуг від 1997 року міжнародні зустрічі архівістів на пропозицію члена-кореспондента РАН В. Козлова стали носити його ім'я — «Colloqia Jerzy Skowronek dedicata» (Сковронківські читання) — й збирати представників архівних установ країн Центральної та Східної Європи для обміну досвідом у розв'язанні спільних актуальних проблем архівного будівництва. У рамках «Сковронківських читань» було проведено ряд наступних конференцій:

 • Спільна архівна спадщина країн і народів Центральної і Східної Європи (22—24 жовтня 1997, Голявіце);
 • Архіви і приватні архівні матеріали в країнах Центральної і Східної Європи (8—10 жовтня 1998, Варшава—Мондралін);
 • Використання архівних матеріалів з точки зору закону і практики країн Центральної і Східної Європи (15—16 жовтня 1999, Мондралін);
 • Архіви колишніх міжнародних організацій країн Центральної і Східної Європи (13—14 жовтня 2000, Варшава);
 • Архіви в новому столітті: Стратегічні питання автоматизації архівів (28—29 вересня 2001, Варшава);
 • Роль архівів в інформаційному суспільстві (31 травня — 1 червня 2002, Варшава—Попово);
 • Архіви серед установ пам'яті» (28—29 травня 2004, Варшава);
 • Архіви і нетрадиційні носії інформації (20—21 травня 2005, Торунь);
 • Архіваріус: Професія майбутнього в Європі (18—20 травня 2006, Варшава).

Конференції проводилися за підтримки Міжнародної ради архівів, Фонду імені Стефана Баторія, Ради Європи, Архіву відкритого сусп-ва Центральноєвроп. ун-ту в Будапешті (Угорщина). У читаннях також брали участь архівісти з Туреччини, Ізраїлю, Китаю. Останні читання були спільним засіданням із відділеннями МPA EURBICA. Конференції сприяли встановленню творчих контактів між архівістами різних країн, розробленню спільних проектів, зокрема підготовки довідника «Спільна архівна спадщина країн і народів Центральної і Східної Європи», бази даних «Створення сучасного науково-довідкового апарату до архівного фонду Ради Економічної взаємодопомоги», участі у програмі ЮНЕСКО «Пам'ять світу», проміжні результати яких обговорювалися під час читань. Постійними учасниками читань були українські архівісти: Г. Боряк, І. Матяш, Г. Папакін, Н. Маковська, О.-Н. Мацюк та інші. Традицію проведення читань відроджено генеральним директором державних архівів Польщі професором В. Стемпняком у 2012 році.

Джерела та літератураРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Матяш І. Б. VII Міжнародна конференція Сковронківські читання. «Вісник Держкомархіву», 2001, вип. 4 (8)
 • Її ж. Роль «Colloqia Jerzy Skowronek dedicata» у розвитку міжнародного співробітництва архівістів. В кн.: Студії з архівної справи та документознавства, т. 8. К., 2002
 • Степняк В. «Colloquia Jerzy Skowronek dedicata» у співпраці з європейськими архівами (1995—2004). «Архіви України», 2005, № 4