Рівня́ння ру́ху — рівняння або система рівнянь, яке задає закон еволюції механічної системи з часом.

Класична механіка

Другий закон Ньютона
Історія класичної механіки

Еволюція фізичної системи однозначно визначається, якщо відомі рівняння руху і початкові умови.

Існують два основних аспекти при описі законів руху: динаміка і кінематика. Динаміка узагальнює такі поняття як, момент, сила і енергія часток, які беруться до уваги. У тому випадку, іноді в рамках цього прибігають до диференційних рівнянь, які система задовольняє (тобто, Другий закон Ньютона або Рівняння Ейлера-Лагранжа), і до вирішення цих рівнянь.

Проте, кінематика є простішою, тому що розглядає лише змінні пов'язані із позицією об'єкта і часом, що значно спрощуються в умовах сталого прискорення.

Приклади рівнянь руху: