Рівномірний рух — механічний рух, під час якого тіло за певні проміжки часу проходить однаковий шлях.

Одним із видів рівномірного руху є рівномірний прямолінійний рух, інший — рівномірне обертання, тобто обертання із сталою кутовою швидкістю. Швидкість рівномірного руху — фізична величина яка дорівнює відношенню переміщення до часу протягом якого це відбувається.

Рівномірний рухРедагувати

Рівномірний рух — це рух, при якому тіло (точка) за будь-які рівні і нескінченно малі проміжки часу проходить однакову відстань. Вектор швидкості точки залишається незмінним, а її переміщення є добутком вектора швидкості на час:

 .

Якщо направити координатну вісь уздовж прямої, по якій рухається точка, то залежність координати   точки від часу є лінійною:

 ,

де  — початкова координата точки,   — проєкція вектора швидкості на координатну вісь.

Точка, розглянута в інерціальній системі відліку, перебуває в стані рівномірного прямолінійного руху, якщо рівнодіюча всіх сил, прикладених до точки, дорівнює нулю.

ою, як за модулем, так і за напрямком.

ДжерелаРедагувати

  • І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик Загальний курс фізики: Навчальний посібник у 3-х т., Київ: Техніка, 2006.
  • И. В. Яковлев. Равномерное прямолинейное движение
  • Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Издание 5-е, стереотипное. — М.: Физматлит, 2006. — Т. I. Механика. — 560 с.

ПосиланняРедагувати