Рівномірний рух — механічний рух, під час якого тіло за будь-які проміжки часу проходить однаковий шлях.

Одним із видів рівномірного руху є рівномірний прямолінійний рух, інший — рівномірне обертання, тобто обертання зі сталою кутовою швидкістю. Швидкість рівномірного руху — фізична величина, яка дорівнює відношенню шляху до часу, протягом якого це відбувається.

Рівномірний прямолінійний рух ред.

Рівномірний прямолінійний рух — це рух, за якого тіло (точка) за будь-які рівні проміжки часу здійснює однакове переміщення. Вектор швидкості точки залишається незмінним, а її переміщення є добутком вектора швидкості на час:

 .

Якщо направити координатну вісь уздовж прямої, якою рухається точка, то залежність координати   точки від часу є лінійною:

 ,

де  — початкова координата точки,   — проєкція вектора швидкості на координатну вісь.

Точка, розглянута в інерційній системі відліку, перебуває в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо рівнодіюча всіх сил, прикладених до точки, дорівнює нуль-вектору.

Джерела ред.

  • І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик. Загальний курс фізики: Навчальний посібник у 3-х т. — Київ: Техніка, 2006.
  • И. В. Яковлев. Равномерное прямолинейное движение
  • Сивухин Д. В. Общий курс физики. — Издание 5-е, стереотипное. — М.: Физматлит, 2006. — Т. I. Механика. — 560 с.

Посилання ред.