Оператор еволюції

Оператор еволюції - унітарний оператор, який визначає зміну вектора стану квантової системи з часом.

Позначається здебільшого .

Якщо в певний початковий момент часу хвильова функція квантової системи дорівнює , а в момент часу t вона дорівнює , то оператор еволюції задає зв'язок між цими функціями

.


Для квантової системи, що задається незалежним від часу гамільтоніаном ,

,

де - зведена стала Планка.

РівнянняРедагувати

Оператор еволюції задовільняє рівнянню, аналогічному рівнянню Шредінгера.

 .