Паспорт громадянина України

документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника(-ці)

Па́спорт громадяни́на Украї́ни — документ, що підтверджує особу і громадянство України його власника. Видається кожному громадянинові України центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства. Паспорт дійсний для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам для представництва перед третьою особою на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Також дійсний для перетину кордону для подорожей до певного переліку країн.

Паспорт громадянина України
Паспорт громадянина України зразка 2016 року (ID-картка)
Паспорт громадянина України зразка 2016 року (ID-картка)
Введений 1994/2016
Дійсний в Україна Україна
Грузія Грузія (прямо з України)[1]
Росія Росія[2]
Туреччина Туреччина[3]
Тип документу паспорт
Призначення ідентифікація особи
Термін дії 10 років

З березня 2020 року цифрова версія паспорту планується бути доступною в додатку Дія, що зробить Україну другою інноваційною країною в світі, що впроваджує таку послугу для громадян.[4]

Законодавчі параметриРедагувати

Паспорти оформлюються з 14 років. Паспорт оформляється особам, що не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, що досягли 18-річного віку, — на 10 років. Крім того, скасовуються відмітки про укладання та розірвання шлюбу. Паспорт містить текст українською та англійською мовами.

Повнолітнім особам вносять засоби електронного цифрового підпису в безконтактний електронний носій, який міститься в паспорті громадянина України.

Для оформлення паспорта громадянина України оцифровані відбитки пальців рук вносяться лише за згодою особи[5].

Верховна Рада України розглянула й ухвалила в першому читанні урядовий законопроект № 3224, що містить необхідні норми щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки (ID), а також щодо надання необхідних повноважень центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП) з прийняття заяв громадян та видачі громадянам паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Після ухвалення цього законопроекту, очікується суттєве зменшення черг при оформленні паспортів за рахунок збільшення кількості місць, де можна їх оформити, кількості обладнання, а також працівників, які прийматимуть заяви громадян[6].

Наразі оформити паспорт громадянина України можна завдяки електронним послугам для громадян на офіційному сайті КМУ.

3 серпня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав один із «євроінтеграційних законів», яким уточнюється перелік документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, з пластиковими паспортами.

Реалізація положень закону дозволила усунути правові прогалини в законодавстві і привести Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» відповідно до чинного законодавства[7][8].

ІсторіяРедагувати

З проголошенням УНР, її уряд став видавати громадянам паспорти УНР. Паспорт мав вигляд книжечки на 16 сторінок і виконував функцію внутрішнього і закордонного. Перші сім сторінок було призначено для інформації про громадянина, а решта — для віз. Написи було виконано трьома мовами — українською, французькою та німецькою. Паспорти друкували в друкарні «Глобус» (Globus) у Будапешті.

У Західно-Українській Народній Республіці були спроби видавати паспорти, котрі, як і паспорти УНР, слугували як внутрішній, так і закордонний. Бланк паспорта був тримовним: українська, французька (як мова дипломатії) та англійська. Паспортна книжечка містила 16 сторінок.

Дані громадянина заносились в бланк паспорта мануально, ручкою. На титульній сторінці в горішній її частині містився тризуб.

Друга сторінка паспорта містила детальний опис власника паспорта: рік та місце народження, стать, форма обличчя, колір волосся, очей, та форма носа, особливі знаки та власноручний підпис.

Третя на наступні сторінки слугували для штампів та відміток про закордонні подорожі, також на третій сторінці зазначалась термін дійсности. Дані підтверджувались штампом червоного кольору державного органу, що видав паспорт[9].

Паспорт зразка 1994 рокуРедагувати

 
Паспорт громадянина України зразка 1994 року

Структура паспортаРедагувати

Оформлення паспорта здійснюється в такому порядку[10]:

 • 1. Перша сторінка: У перші три рядки вносяться дані в називному відмінку про прізвище, ім'я та по батькові громадянина українською мовою, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої він належить;

у рядку Дата народження запис учиняється словесно-цифровим способом; у рядку Місце народження записи щодо громадян, які народилися на території України, учиняються відповідно до даних, що містяться у свідоцтві про народження, а щодо громадян, які народилися за межами України, — відповідно до поданих документів. При цьому вносяться: У разі народження:

 • 1.1. У місті Києві та місті Севастополі — назва міста;
 • 1.2. У містах обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення — назва міста й області (Автономної Республіки Крим), до складу якої воно входить;
 • 1.3. У решті населених пунктів — назва населеного пункту, району, області (Автономної Республіки Крим);
 • 1.4. За кордоном — відомості відповідно до документа, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспорта, що підлягає обміну, з обов'язковим зазначенням країни народження.

На першу сторінку паспорта, у призначену для цієї мети рамку, вклеюється фотокартка особи, якій оформлюється паспорт. Перед уклеюванням фотокартки в нижній частині рамки зазначаються прізвище та ініціали власника паспорта.

 • 2. Друга сторінка: У перші три рядки вносяться дані в називному відмінку про прізвище, ім'я та по батькові громадянина російською мовою;

у четвертий та п'ятий рядки — дані про дату та місце народження російською мовою; у шостому рядку зазначається стать особи українською та російською мовами; у рядках Ким виданий паспорт записи про орган, що видав паспорт, робляться українською та російською мовами.

 • 3. Сторінки від сьомої до дев'ятої: Призначені для особливих відміток: проставляються лише відмітки, унесення яких до паспорта покладено на Державну міграційну службу України. Інформація про внесення в паспорт таких відміток вноситься до графи Службові відмітки на зворотному боці заяви про видачу паспорта.
 • 4. На десятій сторінці: Відповідно до поданих документів робляться відмітки про сімейний стан власника паспорта. Зразки штампів для внесення відміток про реєстрацію шлюбу або про розірвання шлюбу наведено у додатку 2 до цього Порядку. На зворотному боці заяви в графі Службові відмітки зазначається попереднє прізвище особи.
 • 5. На сторінках від одинадцятої до шістнадцятої: Проставляється штамп реєстрації місця проживання особи (додаток 3) та штамп зняття з реєстрації місця проживання особи (додаток 4), які заповнюються відповідно до поданих документів. При обміні паспорта відомості про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання переносяться із паспорта, що підлягає обміну. Зазначені штампи не проставляються, якщо оформити реєстрацію водночас з оформленням паспорта немає можливості.

Після оформлення паспорта до графи 10 заяви вносяться дані про серію, номер і дату видачі паспорта, прізвище та ініціали працівника, який оформив паспорт. Працівник, який оформив паспорт, ставить свій підпис, після чого реквізити паспорта вносяться до Книги обліку надходження і витрачання бланків паспортів (додаток 5) (далі — Книга обліку).

Правильність оформлення паспорта разом з підставами для оформлення перевіряється посадовою особою територіального підрозділу, яка за своїми службовими обов'язками відповідає за оформлення та видачу паспорта громадянина України, про що робиться відповідна відмітка в графі 11 заяви. Після перевірки на фотокартці, уклеєній у паспорт, проставляється рельєфний відбиток печатки, а на другій сторінці паспорта вчиняється підпис посадової особи територіального підрозділу. Підпис скріплюється гербовою печаткою. Номери гербової печатки та рельєфного відбитка печатки повинні бути чіткими і збігатися.

Видача паспортаРедагувати

Паспорт громадянина України видається територіальними підрозділами Державної міграційної служби України за місцем проживання громадянина України, а в подальшому в разі необхідності обмінюється, видається замість втраченого, викраденого або зіпсованого.

Безхатнім громадянам паспорти видаються за місцем реєстрації їх переважного місцезнаходження. Видача та обмін паспорта проводиться в місячний термін.

Для оформлення паспорта особа подає основні документи:

 • Заява про видачу паспорта;
 • Заява заповнюється особисто заявником від руки, розбірливим почерком, з вичерпними відповідями на всі питання, без скорочень і абревіатур. Допускається заповнення заяви іншими особами за осіб з фізичними вадами, психічно хворих та ін, про що вноситься відповідна відмітка в графу «службові відмітки» заяви;
 • Заяву та документи, оформлені неналежним чином до розгляду не приймаються і повертаються заявникові;
 • Свідоцтво про народження;
 • Дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см. Фотокартки, що подаються для оформлення паспорта, повинні бути виконані з одного негатива, із зображенням обличчя виключно анфас, без головного убору, виготовленими на тонкому білому або кольоровому фотопапері без кутка. Для громадян, які постійно носять окуляри, обов'язкове фотографування в окулярах;
 • Квитанцію про сплату державного мита або копію документа про звільнення від сплати державного мита.

Додаткові документи (у разі необхідності):

 • Довідку про реєстрацію особи громадянином України або свідоцтво про належність до громадянства України;
 • Довідку про повернення особи на проживання в Україні з відповідною відміткою в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, видану працівниками територіального органу служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або паспорт громадянина України для виїзду за кордон — для громадян України, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в Україні;
 • Довідку про звільнення з установи виконання покарань, якщо до засудження особа не мала паспорта або паспорт у нього не вилучався і до особової справи долучений не був;
 • Посвідчення про взяття на облік, видане відповідним спеціалізованим закладом, який здійснює облік бездомних громадян (для бездомних громадян).

Для вклеювання до паспорта нових фотографій при досягненні громадянином 25 — і 45-річного віку подаються паспорт і дві фотографії зазначеного розміру.

Оригінали документів повертаються особі разом з оформленим паспортом.

Обмін паспортаРедагувати

Обмін паспорта проводиться в місячний термін за місцем постійного проживання громадянина. Вклеювання до паспорта нових фотографій при досягненні громадянином 25 — і 45-річного віку здійснюється у п'ятиденний термін.

Обмін паспорта здійснюється у випадках:

 • Зміни прізвища, імені або по батькові;
 • Встановлення відмінностей у записах;
 • Непридатності для користування.

Для обміну паспорта громадянин зобов'язаний подати:

 • Заяву за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України;
 • Паспорт, що підлягає обміну;
 • Дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см

Для обміну паспорта у зв'язку зі зміною прізвища, імені або по батькові або встановленням розбіжностей у записах подаються також документи, що підтверджують ці обставини.

Про втрату паспорта громадянин зобов'язаний терміново повідомити паспортну службу, яка видає тимчасове посвідчення, яке підтверджує його особу. Форма тимчасового посвідчення, порядок його видачі встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

Для обміну паспорта і вклеювання до нього нових фотографій громадянин подає документи і фотографії не пізніше ніж через місяць після досягнення відповідного віку чи зміни прізвища, імені або по батькові, встановлення розбіжностей у записах чи непридатності паспорта для користування.

Здача паспортаРедагувати

 • Паспорт померлого здається до органів запису актів громадянського стану, який після реєстрації смерті громадянина надсилає його до паспортної служби.
 • Якщо втрачений паспорт був знайдений, він підлягає здачі в орган внутрішніх справ.
 • У особи, взятої під варту або засудженого до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, досудового слідства або судом. При звільненні з-під варти або від відбування покарання паспорт повертається його власнику.
 • Паспорт особи, яка припинила громадянство України відповідно до статті 19 Закону України «Про громадянство України», підлягає поверненню до паспортної служби.

ПриміткиРедагувати

 • Бланки паспортів виготовляються у вигляді паспортної книжечки або паспортної картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 • Терміни впровадження паспортної картки визначаються Кабінетом Міністрів України у міру створення державної автоматизованої системи обліку населення.
 • Усі записи в паспорті і відомості про його власника, що вносяться до нього, згідно закону, повинні виконуватися лише українською мовою.
 • Внесення додаткової інформації до паспорта може здійснюватися також на вклеюваних аркушах установленої Міністерством внутрішніх справ України форми.
 • Паспортна книжечка являє собою зшиту внакидку нитками обрізну книжечку розміром 88×125 мм, яка складається з обкладинки та 16 сторінок.
 • Усі сторінки книжечки пронумеровані і на кожній з них зображено Державний герб України і перфоровані серію і номер паспорта.
 • У верхній частині лицьового боку обкладинки зроблено напис «Україна», нижче — зображення Державного герба України, під ним — напис «Паспорт».
 • На внутрішньому лівому боці обкладинки у центрі — зображення Державного прапора України, нижче — напис «Паспорт громадянина України».
 • На першу і другу сторінки паспортної книжечки заносяться прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження. На першій сторінці також вклеюється фотокартка і відводиться місце для підпису його власника. На другу сторінку заносяться відомості про стать, дату видачі та орган, що видав паспорт, ставиться підпис посадової особи, відповідальної за його видачу. Записи завіряються мастиковою, а фотокартка — опуклою сухою печатками.
 • Перша сторінка або перший аркуш після внесення до них відповідних записів та вклеювання фотографії можуть бути заклеєна плівкою. У разі заклеювання плівкою усього аркуша записи та фотокартка печатками НЕ засвідчуються.
 • Третя, четверта, п'ята і шоста сторінки призначені для фотокарток, додатково вклеюються в паспорт, а сьома, восьма і дев'ята — для особливих відміток. На десятій сторінці робляться відмітки про сімейний стан власника паспорта, на одинадцятий — шістнадцятий — про реєстрацію постійного місця проживання громадянина.
 • Вносити до паспорта записи, не передбачені цим Положенням або законодавчими актами України, забороняється.
 • Записи, вклеювання фотографій та відмітки в паспорті здійснюються паспортною службою.
 • Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної книжечки, не обмежується.
 • До паспортної книжечки при досягненні громадянином 25 — і 45-річного віку вклеюються нові фотографії, що відповідають її віку. Паспорт, в якому не вклеєно таких фотографій при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.
 • Паспорт, виготовлений у вигляді паспортної картки (інформаційного листка), має розмір 80×60 мм. У інформаційний листок вклеюється фотокартка і вносяться відомості про його власника: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження і особистий номер, а також дата видачі і код органу, який його видав.
 • Інформаційний листок заклеюється плівкою з обох сторін.
 • Термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної картки, визначається Кабінетом Міністрів України.
 • Бланки паспортів виготовляються на замовлення Міністерства внутрішніх справ України Головним управлінням по організації виготовлення цінних паперів і документів суворого обліку Міністерства фінансів України з високоякісного паперу з використанням спеціального захисту і є документами суворої звітності.

Паспорт зразка 2016 рокуРедагувати

Зразок та технічний опис бланка паспорта громадянина України нового зразка був затверджений Кабінетом Міністрів України у 2015 році[11].

Паспорт нового зразка виготовляється у формі пластикової картки, виготовленої з багатошарового полімерного матеріалу (полікарбонату). Розмір картки становить 54 х 85,6 міліметра, що відповідає формату ID-1. На лицьовому боці паспорта міститься така інформація:

 • Прізвище, ім'я та по батькові власника.
 • Стать
 • Дата народження
 • Термін дії
 • Громадянство
 • Номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
 • Номер паспорта

На зворотньому боці:

 • Дата видачі
 • Орган, що видав
 • Місце народження

Найменування полів та реквізити зазначаються українською та англійською мовами. Прізвище, ім'я, по батькові особи та місце народження вказуються українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. Паспорт має 17 елементів захисту, які дозволяють перевірити справжність ідентифікаційного документа без застосування додаткових експертних заходів[12].

У паспорт імплантовано безконтактний електронний носій (Infineon SLE 78[13]), до якого вноситься інформація, яка зазначена на лицьовому та зворотному боці паспорта, біометричні дані (відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис особи), а також дані щодо забезпечення захисту інформації, що внесена на безконтактний електронний носій. Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від отримання такого паспорта, оформляється паспорт, що не містить безконтактного електронного носія.

Див. такожРедагувати

Цікавий фактРедагувати

У Тернополі живе чоловік, який змінив свої паспортні дані. Його прізвище та ім'я — це майже 100 літер, які ледь вміщаються на ID-картці і виглядає так — Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко[14].

ДжерелаРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268_004-18#n2
 2. [1]
 3. Архівована копія. Архів оригіналу за 8 жовтня 2015. Процитовано 4 жовтня 2019. 
 4. ПРЯМИЙ ЕФІР. Зеленський, Аваков, Гончарук - презентація додатку "ДІЯ" | НАШ 06.02.20 (uk-UA). Процитовано 2020-02-07. 
 5. Верховна Рада України затвердила обов'язкове отримання біометричних паспортів з 14 років. tsn.ua. 2016-07-14. 
 6. Урядовий портал: У підрозділах міграційної служби більше немає представників ДП «Документ». kmu.gov.ua. 2016-07-01. 
 7. Президент України підписав зміни до деяких законодавчих актів щодо документів, що підтверджують громадянство України, спрямованих на лібералізацію ЄС візового режиму для України. president.gov.ua. 2016-08-03. 
 8. Президент України підписав закон про нові внутрішні паспорти. glavcom.ua. 2016-08-03. 
 9. В мережу виклали паспорт Західно-Української Народної Республіки, — gazeta.ua
 10. Про затвердження зразка бланка паспорта громадянина України. zakon.rada.gov.ua. Кабінет Міністрів України. Процитовано 2020-01-14. 
 11. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 25 березня 2015 р. № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України», Верховна Рада України
 12. Справжність паспорта громадянина України у формі ІD-картки відтепер можна перевірити за спеціальною інформацією Архівовано 31 січень 2016 у Wayback Machine., Поліграфічний комбінат «Україна»
 13. Чип для українського паспорта громадянина у вигляді ID-карти виготовлятиме Німеччина. Поліграфічний комбінат «Україна». Архів оригіналу за 26 березень 2018. 
 14. У Тернополі живе чоловік з найдовшим іменем та прізвищем // Тernopil.te.ua, 2019-06-12

ПосиланняРедагувати