Порядкове число

(Перенаправлено з Ординал)

Порядкове число (трансфінітне число, ординал) — в теорії множин, узагальнення натурального числа відмінне від цілих чисел та кардинальних чисел. Введені Георгом Кантором в 1897 для класифікації цілком впорядкованих множин. Відіграють ключову роль в доведенні багатьох теорем теорії множин, особливо разом з пов'язаним з ними принципом трансфінітної індукції.

Представлення порядкових чисел до ωω. Кожен оберт спіралі представляє степінь ω

Означення ред.

Одне з сучасних формулювань визначення трансфінітних чисел по фон Нейману:

Множина   називається ординалом, якщо вона транзитивна (тобто кожен її елемент є одночасно її підмножиною) і цілком впорядкована відношенням належності  .

Властивості ред.

 •   — ординал. Його також позначають як 0.
 • Якщо   — ординал, то кожен елемент   — ординал.
 • Якщо   — ординал, то   — ординал. Його позначають як  .
 • Не для кожного ординала   існує ординал   такий, що  . Ординали, які не можна представити як суму іншого ординала й одиниці, називають граничними[en], решту — неграничними. (Утім,   зазвичай також вважають неграничним, хоча є різні тлумачення.)
 • Скінченні ординали (як і скінченні кардинали) збігаються з натуральними числами (тут під множиною натуральних чисел мається на увазі 0 = {0, 1, 2, …}, тобто включаючи нуль).
 • Множині натуральних чисел відповідає найменший нескінченний ординал   та найменший нескінченний кардинал  .
 • Існує тільки один зліченний кардинал  , на відміну від незліченної множини зліченних ординалів   {ω, ω+1, ω+2, …, ω·2, ω·2+1, …, ω², …, ω³, …, ωω, …, ωωω, …, ε0, …}
 • Множина всіх зліченних ординалів є першим незліченним ординалом  , якому відповідає кардинал  .
 • Довільна множина   ординалів цілком упорядкована відношенням  , при цьому   — найменший елемент довільної множини ординалів,   — ординал, не менший за довільний ординал  .
 • Не існує множини всіх ординалів. Сукупність ординалів є класом.

Арифметика ординалів ред.

 1. Додавання не комутативне, зокрема:   не дорівнює  , тому, що  .
 2. Додавання асоціативне:  .

Див. також ред.

Література ред.