Опуклим многокутником називається многокутник, який обмежує опуклу множину. Тобто, для будь-яких двох точок многокутника відрізок, що їх з'єднує повністю належить многокутнику.

П'ятикутник — опуклий многокутник

Якщо многокутник не опуклий, то кажуть, що він увігнутий.

Визначення ред.

Існує багато еквівалентних визначень опуклого многокутника:

  • многокутник буде опуклим, якщо відносно будь-якої прямої, що проходить через сторону многокутника, многокутник повністю буде розташований у півплощині, утвореній цією прямою (тобто по один бік від прямої).
  • многокутник без самоперетинів такий, що кожний внутрішній кут не перевищує 180°;
  • многокутник такий, що всі його діагоналі повністю лежать всередині нього;
  • многокутник є опукла оболонка кінцевого числа точок на площині;
  • многокутник є перетином кінцевого числа замкнутих півплощин.

Слід, зауважити, що опуклий многокутник не обов'язково обмежена множина. Наприклад, півплощина буде необмеженим опуклим многокутником.

Приклади ред.

Площа опуклого многокутника ред.

  • Нехай   послідовність координат сусідніх одна одній вершин  -кутника без самоперетинів. Тоді його площа обчислюється за формулою:
 , де  .

Узагальнення ред.

Див. також ред.

Посилання ред.