Обмежена множина

Обмежена множина у математичному аналізі, і прилеглих розділах математики — множина, яка у певному сенсі має скінченний розмір. Базовим є поняття обмеженості числової множини, яке узагальнюється на випадок довільного метричного простору, а також на випадок довільної частково упорядкованої множини. Поняття обмеженості множини не має сенсу у загальних топологічних просторах, без метрики.

Обмежена числова множинаРедагувати

Множина дійсних чисел   називається обмеженою зверху, якщо існує число  , таке що всі елементи   не перевищують  :

 

Множина дійсних чисел   називається обмеженою знизу, якщо існує число  , таке що всі елементи   не менше  :  

Множина  , обмежена зверху і знизу, називається обмеженою.

Множина  , що не є обмеженою, називається необмеженою. Як випливає з означення, множина не обмежена тоді і тільки тоді, коли вона не обмежена зверху або не обмежена знизу.

Прикладом обмеженої множини є відрізок  ,

необмеженої — множина всіх цілих чисел  ,
обмеженої зверху, але необмеженої знизу — промінь  ,
обмеженої знизу, але необмеженої зверху— промінь  .

Варіації та узагальненняРедагувати

Обмежена множина у метричному просторіРедагувати

Нехай   — метричний простір. Множина   називається обмеженої, якщо вона міститься у деякій кулі  :

 

Множина, що не є обмеженою, називається необмеженою.

На відміну від числової прямої, у довільному метричному просторі можна ввести поняття обмеженої зверху і обмеженої знизу множин.

Крім поняття обмеженої множини для довільного метричного простору існує більш спеціальне поняття цілком обмеженої множини. У випадку числових множин це поняття збігається з поняттям обмеженої множини.

Обмеженість у частково впорядкованій множиніРедагувати

Поняття обмеженої зверху, обмеженої знизу і просто обмеженої множини можна ввести у довільній частково впорядкованій множині. Ці визначення буквально повторюють відповідні визначення для числових множин.

Нехай   — частково впорядкована множина,  . Множена   називається обмеженою зверху, якщо

 

обмеженою знизу, якщо

 

Множина, обмежена і зверху і знизу, називається обмеженою.

Див. такожРедагувати