Нафтовий поклад (рос. нефтяная залежь, англ. oil field, oil pool; нім. Erdöllager n) – природне одиничне скупчення нафти у пастці, утвореній пластом-колектором і покришкою (покриттям), яке контролюється єдиним водонафтовим контактом (ВНК).

Межа між суміжними покладами в одному пласті проводиться за зміною положення ВНК.

Н.п. звичайно оконтурюється водою: законтурною (поза внутрішнім контуром нафтогазоносності) або підошовною (яка розташована під покладом нафти); рідше буває обмежений з усіх боків непроникними породами і не має контакту з водою (піщана лінза).

Осн. параметри Н.п.: площа, ефективна потужність (товщина), пористість, проникність і нафтонасиченість колектора, пластова т-ра, пластовий тиск, висотне положення ВНК.

За запасами Н.п. поділяють на:

  • унікальні (понад 300 млн т),
  • гігантські (від 100 до 300 млн т),
  • великі (від 30 до 100 млн т),
  • середні (від 10 до 30 млн т),
  • дрібні (до 10 млн т) і
  • непромислові.

Крім того, Н.п. характеризують:

  • за будовою колектора в пастці (пластові, масивні); за типом колектора (поровий, тріщинний, кавернозний, змішаний);
  • за типом екрана в пастці (склепінчасті, літологічно, стратиграфічно, тектонічно, гідродинамічно екрановані і ін.);
  • за якістю нафти, густиною, в’язкістю, структурно-груповим складом; кількістю і складом розчиненого в ній газу та інших компонентів.

Режими робіт Н.п. при експлуатації визначаються характером прояву рушійних сил, які зумовлюють приплив нафти до експлуатаційних свердловин; залежать від геологічної будови і фізико-хімічних властивостей пласта і нафти, а також від штучно створюваних умов розробки.

Сукупність покладів, приурочених до загальної ділянки земної поверхні і підлеглих єдиній тектоніч. структурі, утворює нафтове родовище.

РізновидиРедагувати

НАФТОВИЙ ПОКЛАД З ГАЗОВОЮ ШАПКОЮ, (рос. нефтяная залежь с газовой шапкой; англ. gas cap oil pool, нім. Erdöllager n mit der Gaskappe) – Див. газонафтовий поклад.

НАФТОВИЙ ПОКЛАД З ГАЗОКОНДЕНСАТНОЮ ШАПКОЮ, (рос. нефтяная залежь с газоконденсатной шапкой; англ. gas (condensate) cap oil pool, нім. Erdöllager n mit der Gaskondensatkappe) – Див. газоконденсатно-нафтовий поклад.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати