Відкрити головне меню

Москаленко Артем Амвросійович

БіографіяРедагувати

А. А. Москаленко народився 2 листопада 1901 року в с. Григорівка Барабинської волості Катеринославської губернії.

У 1918—1920 роках служив у Червоній Армії. Навчався в учительській семінарії в м. Олександрівськ, пізніше на робітничому факультеті та філологічному факультеті Дніпропетровського інституту народної освіти, який закінчив у 1929 році.

Згодом закінчив аспірантуру при Дніпропетровському університеті, викладав українську мову. Йому було присвоєно вчене звання доцента.

У 1936—1938 роках завідував кафедрою української мови та літератури у Полтавському педагогічному інституті.

З 1938 року працював доцентом Одеського державного університету.

Наприкінці 1930-х років очолював мовознавчі експедиції з вивчення діалектів у селах Полтавщини та Одещини.

В 1940 році захистив дисертацію «Нарис української діалектології» і здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У роки нацистської навали перебував в евакуації в м. Байрам-Алі, де викладав в Одеському університеті та Одеському педагогічному інституті. У 1941—1951 роках очолював кафедру української мови Одеського державного університету, одночасно у  1944 — 1949 роках — кафедру української мови Одеського  державного педагогічного інституту. Викладав українську мову в Одеській вищій партійні школі.

В 1958—1960 роках обіймав посаду завідувача кафедри української мови Одеського державного педагогічного інституту імені К. Д. Ушинського.

У 1961—1969 роках був доцентом, а у 1969—1975 роках — виконувачем обов'язків професора кафедри української мови Одеського державного університету імені І. І. Мечникова.

Помер 23 жовтня 1980 року в м. Одеса.

Наукова діяльністьРедагувати

Найбільшу наукову зацікавленість у дослідника викликала українська діалектологія, історія української мови та історія українського мовознавства.

Керував аспірантурою, підготував 25 кандидатів філологічних наук, серед яких професори С. П. Бевзенко, Й. О. Дзендзелівський.

Є автором біля 200 опублікованих праць.

ПраціРедагувати

 • Словник діалектизмів українських говірок Одеської області / А. А. Москаленко. — Одеса: Одеський держ. пед. ін-т ім. К. Д. Ушинського , 1958. — 77 c.
 • Нарис історії українського алфавіту і правопису (для студентів-заочників) / А. А. Москаленко. — Одеса: Одеський держ. пед. ін-т ім. К. Д. Ушинського, 1958. — 42 с.
 • Специфічна лексіка українських говорів Одеської області/ А. А. Москаленко.// Наукові записки Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Д. Ушинського.  — 1960. — Т. XXV. Кафедра української мови і літератури. — С. 65 - 78.
 • Історична фонетика давньоруської і української мови: посібник для студентів-заочників з методичними  вказівками і контрольними завданнями / А. А. Москаленко. — Одеса: ОДПІ, 1960. — 63 с.
 • Нарис історії української лексикографії / А. А. Москаленко. — Київ: Рад. школа, 1961. — 162 с.
 • Основні етапи розвитку української мови: Учбово-методичний посібник / А. А. Москаленко. — К. : Вид-во Київського ун-ту, 1964. — 108 с.
 • Перша друкована граматика українська мови / А. А. Москаленко //Українська мова та література в школі. — 1968. — № 5. — С. 21–24.
 • Історія українського правопису (радянський період) /А. А. Москаленко. — Одеса, 1968. — 60 с.
 • Український правопис: Бібліографія, матеріали на допомогу науковій та учбовій роботі/ А. А. Москаленко. –  Одеса: ОДУ, 1971. — 75 с.
 • Українська історична лексикологія: тексти лекцій із спецкурсу / А. А. Москаленко. — Одеса: ОДУ, 1972. — 54 с.
 • Нормалізація української літературної мови/ А. А. Москаленко. — Одеса: ОДУ, 1974. — 84 с.

ЛітератураРедагувати

 • Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського: Історичний поступ. Сучасність. Майбутнє. / О. Я. Чебикін, І. А. Болдирєв та ін. — Одеса, 2007. — С. 60.
 • Державний архів Одеської області. Путівник. — Випуск 1. Фонди особового походження/ упорядкув. В, Ф. Оноприєнко. — Одеса: Прес-кур'єр, 2012. — С. 154—155. (http://archive.odessa.gov.ua/files/derjarhiv/PUBLIC/books/2012_putivnik_daoo.pdf)
 • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та    сучасність (1865—2015) / гол. ред. І. М. Коваль. — Одеса: ОНУ, 2015. — С. 594.
 • Не забудемо, пам'ятаємо: співробітники ОНУ ім. І. І. Мечникова в роки Другої світової війни: інформаційне видання / гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд. та бібліогр. ред. : А. П. Бахчиванжи, А. С. Ложешник. — Одеса, 2015. — С. 315. (http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/veterans_onu.pdf )

ПосиланняРедагувати