Відкрити головне меню

Марковський процес

випадковий процес

Ма́рковський проце́с — це випадковий процес, конкретні значення якого для будь-якого заданого часового параметру t+1 залежать від значення у момент часу t, але не залежать від його значень у моменти часу t-1, t-2 і т. д. (дискретний випадок марковського процесу). Іншими словами «майбутнє» процесу залежить лише від «поточного» стану, але не залежить від «минулого» (за умови, коли «поточний» стан процесу відомий).

ІсторіяРедагувати

Властивість, яка характеризує процес як марковський, називають марковською або властивістю Маркова. Вперше цю властивість сформулював був російський математик Марков А. А., який 1907 року поклав початок вивченню послідовностей залежних випробувань і пов'язаних із ними сум випадкових величин. Цей напрямок досліджень відомий зараз під назвою теорії ланцюгів Маркова.

Проте вже в роботі Л. Башельє можна угледіти спробу трактувати броунівський рух як марковський процес, яка отримала обґрунтування після досліджень Вінера 1923 року.

ВступРедагувати

Марківський процес є стохастичною моделлю, що має властивість Маркова. Він може бути використаний для моделювання випадкової системи, що змінює стан відповідно до правила переходу, що залежить від поточного стану. Ця стаття описує процес Маркова в дуже загальному значенні. Наступна таблиця дає огляд різних випадках марковських процесів для різних рівнів просторових станів та дискретного часу проти безперервного часу.

кінцевий простір безперервний або загальний стан
Дискретний час Ланцюг Маркова з кінцевим простором станів Ланцюг Харісса (ланцюг Маркова на спільному просторі станів)
Безперервний час Безперервний час процесу Маркова Будь-який безперервний стохастичний процес з марківської властивості, наприклад процес Вінера)


Марківські процеси виникають в теорії ймовірності та статистики в одному з двох способів. Стохастичний процес, визначається за допомогою окремого аргументу, може бути показано математично маючи властивість Маркова, і, як наслідок, маючи властивості, які можуть бути виведені з цього для всіх процесів Маркова. З іншого боку, при моделюванні процесу, можна припустити, що процес буде Марківським, і прийняти це як основу для будівництва. При моделюванні умов, припускаючи, що властивість Марков вважається один з обмеженого числа простих способів введення статистичної залежності в моделі для стохастичного процесу .

Марковська властивістьРедагувати

Нехай (Ω, F, Ρ) — імовірнісний простір з фільтрацією (Ft, t ϵ T) по деякій(частково впорядкованій) множинні T; і нехай (S, S) — змінений простір. Випадковий процес X=(Xt, t ϵ T), виявлений на ймовірному просторі, вважається таким, що задовольняє марковські властивості, якщо для кожного A ϵ S, та s, t ϵ T : s < t, Ρ(Xt ϵ A|Fs)=P(Xt ϵ A|Xs)

Марковський процес — це випадковий процес, що задовольняє марковську властивість з природною фільтрацією.

Ланцюги Маркова з дискретним часом: У випадку, якщо S є дискретним множиною T=N, визначення може бути переформулювано: P(Xn=xn|Xn-1=xn-1, Xn-2=xn-2, …, X0=x0)=P(Xn=xn|Xn-1=xn-1).

Приклад марковського процесуРедагувати

Розглянемо простий приклад марковского випадкового процесу. По осі абсцис випадковим чином переміщується точка. У момент часу нуль точка знаходиться на початку координат і залишається там протягом однієї секунди. Через секунду кидається монета — якщо випав герб, то точка Х переміщається на одну одиницю довжини вправо, якщо решка — вліво. Через секунду знову кидається монета і проводиться таке ж випадкове переміщення, і так далі. Процес зміни положення точки («блукання») являє собою випадковий процес з дискретним часом (т = 0, 1, 2, …) і зліченною множиною станів. Такий випадковий процес називається марковським, оскільки наступний стан точки залежить тільки від справжнього (поточного) стану і не залежить від минулих станів (неважливо, яким шляхом і за який час точка потрапила в поточну координату).

Марківське уявленняРедагувати

У деяких випадках, очевидно, немарківскі процеси можуть набувати марківского зображення за будовою за рахунок розширення концепції "поточної" і "майбутніх" станів. Наприклад, нехай X немарківский процес. Щоб визначити процес Y( при цьому кожен стан Y являє собою інтервал часу станів X) математично рівняння приймає форму: Y(t)={X(s):s ϵ [a(t), b(t)]}

Якщо Y має властивість Маркова, то це марковске уявлення X.


Основи загальної теорії марковських процесів із неперервним часом було закладено у працях А. Колмогорова.

ЛітератураРедагувати

  • Баруча-Рид А. Т. Элементы теории марковских процессов и их приложения. — М. : Наука, 1969. — 512 с.
  • Гардинер К. В. Стохастические методы в естественных науках. — М. : Мир, 1986. — 528 с.
  • ван Кампен Н. Г. Стохастические процессы в физике и химии. — М. : Высшая школа, 1990. — 376 с.
  • Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения (в 2-х томах). — М. : Мир, 1984. — 1280 с.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати