Криволінійна трапеція

Рис.1 Криволінійна трапеція

Криволінійна трапеція — фігура на площині, обмежена графіком невід'ємної неперервної функції , визначеною на відрізку [a; b], віссю абсциса і прямими та .

Для знаходження площі криволінійної трапеції користуються визначеним інтегралом:

Або границею функції:

Це означає, що площу криволінійної трапеції можна знайти через суму значень функції взяті через нескінченно малі проміжки осі Ох на відрізку від до

Можна сказати, що ми поділили криволінійну трапецію на нескінченне число прямокутників, довжина кожного з яких дорівнює ординаті функції через нескінченно малі проміжки по осі Ох, а ширина — нескінченно малому значенню х, знайшли їх площі добутком довжини на ширину і ці площі склали. Границя сумми їх площ дорівнює площі криволінійної трапеції.