Корозмірність підпростору в векторному просторі — розмірність фактор-простору . Корозмірність позначається або просто

Для випадку коли є скінченновимірним простором корозмірність рівна розмірності прямого доповнення до у і зокрема справедливою є рівність:

Якщо і — два підпростори y , корозмірності яких є скінченними, то підпростори і також мають скінченні корозмірності, і до того ж

Через корозмірності векторних просторів вводяться також корозмірності афінних просторів.

Корозмірністю підмноговида в диференційовному многовиді називається корозмірність дотичного підпростору в дотичному просторі в точці Якщо і є скінченновимірними, то

Через цю формулу також визначається корозмірність алгебричного підмноговиду.

Для диференційовних многовидів корозмірність підмноговиду рівна розмірності нормального розшарування так як розмірність підмноговиду рівна розмірності дотичного розшарування.

Див. також

ред.