Фактор-простір[1] — простір класів еквівалентності топологічного простору за заданим відношенням еквівалентності.

Ілюстрація фактор-простору, S2, отримана склеюванням границі (синім) круга D2 в одну точку.

Визначення

ред.

Якщо на множині   введено відношення еквівалентності ~, тоді множина всіх класів еквівалентності називається фактор--множиною і позначається  . Розбиття множини на класи еквівалентних елементів називається факторизацією.

Фактор-простір векторного простору по підпростору

ред.

В лінійній алгебрі фактор-простір векторного простору V по підпростору N є векторний простір отриманий «стисненням» N в нуль. Отриманий простір позначається V/N.

Приклади

ред.

Факторизацію множини розумно застосовувати для отримання нормованих просторів із напівнормованих, просторів зі скалярним добутком із просторів з майже скалярним добутком тощо. Для цього вводиться відповідно норма класу, що рівна нормі довільного його елементу, і скалярний добуток класів як скалярний добуток довільних елементів класів. У свою чергу співвідношення еквівалентностей вводиться таким чином (наприклад для утворення нормованого фактор-простору): вводиться підмножина початкового напівнормованого простору, що складається з елементів з нульовою напівнормою (до речі, воно лінійне, тобто є підпростором) і вважається, що два елементи еквівалентні, якщо різниця їх належить цьому самому підпростору.

Якщо для факторизації лінійного простору вводитися деякий його підпростір і вважається, що якщо різниця двох елементів простору належить цьому підпростору, то ці елементи еквівалентні, то фактор-множина є лінійним простором і називається фактор-простором.

Див. також

ред.


  1. [ttps://e2u.org.ua/s?w=фактор-простір&dicts=all&highlight=on&filter_lines=on Термін у словниках]