Комітет наукової термінології НАН України

Комітет наукової термінології НАН України — науковий організаційно-консультативний орган Національної академії наук України з питань наукової термінології.

Утворений унаслідок реорганізації Комісії зі створення галузевих словників наукової термінології (постанова № 342 від 12.11.1968 р). Головами комітету в різні часи були академіки Й. Штокало, К. Ситник, І. Білодід, В. Русановський, О. Мельничук, Д. Гроздинський, А. Г. Загородній.

До складу Комітету наукової термінології входять провідні вчені з різних галузей науки та група наукової термінології Інституту української мови НАН України як робочий орган Комітету.

Структура НАНУ → Комітет

 • Національна академія наук України
  • Інститут української мови
   • Відділ наукової термінології
    • Комітет наукової термінології

Основні завдання Комітету наукової термінології:

 • теоретичне розроблення принципів і концептуальних засад, практичних рекомендацій щодо унормування галузевих терміносистем та впровадження термінологічних норм у мовну практику;
 • координація підготовки термінологічних словники;
 • мовна експертиза державних стандартів України на терміни і визначення.

Див. також Редагувати

Джерела Редагувати