Термінографія

термінологічна лексикографія

Термінографія — наука, що займається складанням словників спеціальної лексики. Низка науковців розглядає термінографію як розділ термінознавства.

Сферою діяльності термінографії є теорія і практика укладання термінологічних словників. Практична діяльність полягає у збиранні, систематизації, фіксації та описі матеріалу. Результатами роботи є видання термінологічних довідкових видань як окремої галузі знання, так і мови загалом, теоретичні дослідження у цій галузі.

Джерела

ред.
  • Богдан Рицар, Роман Мисак, Ольга Мацейовська. Термінографічна серія СловоСвіт: комплексний підхід до лексикографії. Доповідь на Міжнародній науковій конференції «Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій MegaLing'2007» (24–28 вересня 2007 р., Україна, Крим, Партеніт).
  • Іващенко В.Л. Концептуація основних понять термінографії[недоступне посилання з липня 2019] // Відділ наукової термінології Інститут української мови НАН України
  • Комова М. В. Українська термінологічна лексикографія / М. В. Комова. – Львів, 2002. – 312 с.
  • Кочан І. Українське термінознавство в іменах / І. Кочан. – Львів: Літопис, 2012. – 292 с.
  • О.А. Покровська, Л.Я. Сапожнікова, С.М. Руденко. Українська термінографія: історія, теорія, практика. - Харків: ХДУХТ, 2015.
  • Сучасні проблеми термінології та української наукової термінографії / О. М. Вакуленко. – К.: Видавн.-поліграф. центр «Київський університет», 2009. – 69 с.
  • Українська термінографія 1948–2002 : Бібліографічний покажчик / Марія Комова. – Л. : Ліга-Прес, 2003. – 112 с. – (Термінографічна серія СловоСвіт ; № 5) (про покажчик)
  • Українське термінознавство: підручник / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.