Спря́женими числами (також комплексно-спря́женими числами) називаються два комплексні числа, які мають таку саму дійсну частину та протилежні за знаком уявні частини[1]. Наприклад, спряженими є числа 3 + 4i та 3 − 4i. Число спряжене до числа позначається . У загальному випадку, спряженим до числа

Геометричне представлення та його спряженого на комплексній площині

де та  — дійсні числа, є

Наприклад,

На комплексній площині спряжені числа представлені точками, симетричними відносно дійсної осі. У полярній системі координат спряжені числа мають вигляд та , що безпосередньо випливає з формули Ейлера.

Спряженими числами є корені квадратного рівняння з дійсними коефіцієнтами та від'ємним дискримінантом.

Властивості ред.

Для довільних комплексних чисел   та  :

 •  
 •  
 •   є дійсним числом
 •   для всіх цілих  
 •  
 •  
 •  , (тобто, спряження є інволюцією)
 •  , якщо z не дорівнює нулю. За допомогою цієї властивості обчислюють обернене комплексного числа заданого у прямокутних координатах.
 • Якщо   є голоморфною функцією, звуження якої на множину дійсних чисел є дійсною функцією, та визначено  , то
 
Зокрема:
 •  
 •  , якщо z не дорівнює нулю.
 • Якщо   — поліном з дійсними коефіцієнтами і  , то також  . Отже, комплексні (не дійсні) корені таких поліномів завжди утворюють комплексно-спряжені пари.

Визначення координат числа та спряження ред.

Прямокутні та полярні координати комплексного числа можуть бути визначені за допомогою формул:

 •  
 •  
 •  
 •   (якщо z не дорівнює нулю).

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Weisstein, Eric W. Complex Conjugates(англ.) на сайті Wolfram MathWorld.