Заслужений професор Львівського університету

почесне звання Львівського національного університету імені Івана Франка

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка — почесне звання Львівського національного університету імені Івана Франка, яке надається за особисті заслуги штатних професорів перед університетом: внесок в розвиток науки й освіти, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук), довголітню наукову, освітню та громадську діяльність в університеті.

Почесне звання присвоює Вчена рада університету професорам, що мають 30-річний стаж роботи в університеті, з них не менше 10 років на штатних посадах професора, завідувача кафедри, декана факультету, проректора з науково-педагогічної роботи, проректора з наукової роботи, ректора університету, завідувача (начальника) науково-дослідного відділу (відділення, сектора, лабораторії), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника, вченого секретаря після присвоєння вченого звання професора, підготували не менше семи кандидатів або докторів наук. Особи, що пропрацювали на перерахованих штатних посадах не менше 20 років, загальний стаж роботи в університеті може бути менше 30 років.

Присвоюється щороку до Дня університету (11 жовтня). Відзначена особа отримує диплом «Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка», окрім того їй встановлено щомісячну доплату в розмірі 30 відсотків від посадового окладу. Після виходу на пенсію та звільнення з університету, почесні професори мають право користуватися кабінетами, лабораторіями та читальними залами університету.

Список ред.


п/п
Рік Ім'я Посада Факультет
1 2001 Бодак Оксана Іванівна професор, завідувач кафедри неорганічної хімії хімічний
2 2001 Денисюк Іван Овксентійович професор кафедри української літератури імені академіка М. С. Возняка філологічний
3 2001 Здоровега Володимир Йосипович професор кафедри української преси журналістики
4 2001 Кульчицький Володимир Семенович професор кафедри історії та теорії держави і права юридичний
5 2001 Матковський Орест Іллярович професор кафедри мінералогії геологічний
6 2001 Михасюк Іван Романович професор, завідувач кафедри економіки підприємства економічний
7 2001 Пашук Андрій Іванович професор, завідувач кафедри історії філософії філософський
8 2001 Романюк Микола Олексійович професор кафедри експериментальної фізики фізичний
9 2001 Савула Ярема Григорович професор, завідувач кафедри прикладної математики прикладної математики та інформатики
10 2001 Шаблій Олег Іванович професор, завідувач кафедри економічної та соціальної географії географічний
11 2001 Шеремета Мирослав Миколайович професор, завідувач кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей механіко-математичний
12 2002 Ватаманюк Зіновій Григорович в. о. завідувача кафедри економічної теорії, професор економічний
13 2002 Копистянська Нонна Хомівна професор кафедри світової літератури іноземних мов
14 2002 Кравчук Ярослав Софронович завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії, професор географічний
15 2002 Кузьма Юрій Богданович завідувач кафедри аналітичної хімії, професор хімічний
16 2002 Лянце Владислав Елійович професор кафедри теорії та прикладної статистики механіко-математичний
17 2002 Міщенко Леоніла Іванівна професор кафедри української літератури імені академіка М.Возняка філологічний
18 2002 Рабінович Петро Мойсейович професор кафедри історії та теорії держави і права юридичний
19 2002 Стахіра Йосип Михайлович в. о. завідувача кафедри напівпровідників, професор фізичний
20 2003 Ковальчук Євген Прокопович професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічний
21 2003 Макарчук Степан Арсентійович професор кафедри етнології історичний
22 2003 Миколайчук Олексій Гордійович професор кафедри фізики металів фізичний
23 2003 Нор Василь Тимофійович професор, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичний
24 2003 Пашковський Маріан Владиславович професор, завідувач кафедри фізики напівпровідників електроніки
25 2003 Терек Ольга Іштванівна професор, завідувач кафедри фізіології та екології рослин біологічний
26 2004 Клевець Мирон Юрійович професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин біологічний
27 2004 Лавренюк Сергій Павлович професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь механіко-математичний
28 2004 Луців Роман Васильович професор, завідувач кафедри радіоелектронного матеріалознавства електроніки
29 2004 Тищик Борис Йосипович професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичний
30 2005 Вовк Володимир Михайлович професор, завідувач кафедри економічної кібернетики економічний
31 2005 Довгий Ярослав Остапович професор кафедри експериментальної фізики фізичний
32 2005 Ковальчук Іван Платонович професор, завідувач кафедри конструктивної географії та картографії географічний
33 2005 Кусько Катерина Яківна професор кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів іноземних мов
34 2005 Миськів Мар'ян Григорович професор кафедри неорганічної хімії хімічний
35 2006 Кондратюк Костянтин Костянтинович професор, завідувач кафедри новітньої історії України історичний
36 2006 Помірко Роман Семенович професор, завідувач кафедри французької філології іноземних мов
37 2006 Шинкаренко Георгій Андрійович професор, завідувач кафедри інформаційних систем прикладної математики та інформатики
38 2007 Крикун Микола Григорович професор кафедри історії слов'янських країн історичний
39 2007 Лисий Василь Прокопович професор кафедри філософії філософський
40 2007 Синицький Лев Аронович професор кафедри радіофізики фізичний
41 2007 Сулим Георгій Теодорович професор, завідувач кафедри механіки механіко-математичний
42 2008 Крупка Михайло Іванович професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічний
43 2008 Сербенська Олександра Антонівна професор кафедри радіомовлення і телебачення журналістики
44 2008 Стасюк Зеновій Васильович професор, завідувач кафедри фізичної і біомедичної електроніки електроніки
45 2008 Цегелик Григорій Григорович професор, завідувач кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів прикладної математики та інформатики
46 2009 Кондратюк Андрій Андрійович професор, завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу механіко-математичний
47 2009 Половинко Ігор Іванович професор, завідувач кафедри нелінійної оптики електроніки
48 2010 Зарічний Михайло Михайлович професор, завідувач кафедри геометрії і топології механіко-математичний
49 2010 Іванчов Микола Іванович професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь механіко-математичний
50 2010 Лось Йосип Дмитрович професор, завідувач кафедри зарубіжної преси та інформації журналістики
51 2010 Мальський Маркіян Зіновійович професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби міжнародних відносин
52 2010 Мельник Володимир Петрович професор, завідувач кафедри теорії та історії культури філософський
53 2010 Юринець Володимир Євстахович професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті економічний
54 2011 Гудзь Степан Петрович професор, завідувач кафедри мікробіології біологічний
55 2011 Панчишин Степан Михайлович професор, завідувач кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки економічний
56 2011 Солтис Михайло Миколайович професор, кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічний
57 2012 Бацевич Флорій Сергійович професор, завідувач кафедри загального мовознавства філологічний
58 2012 Вакарчук Іван Олександрович професор, завідувач кафедри теоретичної фізики фізичний
59 2012 Грабинський Ігор Михайлович професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин міжнародних відносин
60 2012 Коссак Володимир Михайлович професор, завідувач кафедри цивільного права і процесу юридичний
61 2012 Крупський Іван Васильович професор кафедри радіомовлення і телебачення журналістики
62 2012 Скасків Олег Богданович професор кафедри теорії функцій та теорії ймовірностей механіко-математичний
63 2012 Черниш Наталія Йосипівна професор, завідувач кафедри історії та теорії соціології історичний
64 2012 Яцура Володимир Васильович професор, завідувач кафедри менеджменту економічний
65 2013 Єлейко Ярослав Іванович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної статистики механіко-математичний
66 2013 Комарницький Микола Ярославович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і логіки механіко-математичний
67 2013 Лизанчук Василь Васильович доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення журналістики
68 2013 Обушак Микола Дмитрович доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри органічної хімії хімічний
69 2013 Хоронжий Андрій Гнатович доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту економічний
70 2014 Зашкільняк Леонід Опанасович доктор історичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки історичний
71 2014 Кукурудза Семен Ілліч професор, завідувач кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічний
72 2014 Мудрий Степан Іванович доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики металів фізичний
73 2014 Реверчук Сергій Корнійович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу економічний
74 2014 Репецький Василь Миколайович професор, завідувач кафедри міжнародного права міжнародних відносин
75 2015 Бартіш Михайло Ярославович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теорії оптимальних процесів прикладної математики та інформатики
76 2015 Волошиновський Анатолій Степанович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної фізики фізичний
77 2015 Ковалюк Олексій Миколайович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту економічний
78 2015 Павлюк Володимир Васильович доктор хімічних наук, професор кафедри неорганічної хімії хімічний
79 2015 Пилипенко Пилип Данилович доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичний
80 2016 Зорівчак Роксолана Петрівна доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики іноземних мов
81 2016 Каличак Ярослав Михайлович доктор хімічних наук, професор, декан хімічний
82 2016 Позняк Степан Павлович доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів географічний
83 2016 Ромовська Зорислава Василівна доктор юридичних наук, професор кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичний
84 2016 Салига Тарас Юрійович доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка філологічний
85 2016 Федоренко Віктор Олександрович доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри генетики та біотехнології біологічний
86 2017 Болеста Іван Михайлович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри радіофізики та комп'ютерних технологій електроніки та комп'ютерних технологій
87 2017 Качараба Степан Петрович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії зарубіжних країн історичний
88 2017 Мацюк Галина Петрівна доктор філологічних наук, професор кафедри загального мовознавства філологічний
89 2017 Павлик Богдан Васильович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри сенсорної та напівпровідникової електроніки електроніки та комп'ютерних технологій
90 2017 Санагурський Дмитро Іванович доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики та біоінформатики біологічний
91 2017 Сибірна Наталія Олександрівна доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії біологічний
92 2017 Сухий Олексій Миколайович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського історичний
93 2018 Ваврух Маркіян Васильович доктор фізико-математичних наук, професор кафедри астрофізики фізичний
94 2018 Забавський Богдан Володимирович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і логіки механіко-математичний
95 2018 Капустяник Володимир Богданович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла фізичний
96 2018 Карась Анатолій Феодосійович доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії філософський
97 2018 Котур Богдан Ярославович доктор хімічних наук, професор кафедри неорганічної хімії хімічний
98 2018 Островерх Петро Іванович кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії економічний
99 2018 Приймак Василь Іванович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті економічний
100 2018 Царик Йосиф Володимирович доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології біологічний
101 2019 Андрейків Олександр Євгенович доктор технічних наук, професор кафедри механіки механіко-математичний
102 2019 Богуцький Андрій Боніфатійович кандидат геолого-мінералогічних наук, професор кафедри геоморфології і палеогеографії географічний
103 2019 Гладишевський Роман Євгенович доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії, член-кореспондент НАН України хімічний
104 2019 Ільницький Микола Миколайович доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства філологічний
105 2019 Кость Степан Андрійович кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української преси журналістики
106 2019 Кочан Ірина Миколаївна доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського прикладного мовознавства філологічний
107 2019 Писаренко Світлана Марківна доктор географічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин міжнародних відносин
108 2019 Ткачук Володимир Михайлович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної фізики фізичний
109 2019 Шуст Роман Мар'янович кандидат історичних наук, професор кафедри історії та етнографії України історичний
110 2020 Майовець Євген Йосифович доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу економічний
111 2021 Тичка Ганна-Меланія Ігорівна кандидат історичних наук, професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичний
112 2021 Павлишин Олег Йосипович кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України імені Михайла Грушевського історичний

Джерела ред.

  • Положення про почесне звання «Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка» (PDF). Львівський національний університет імені Івана Франка. 03.10.2001 (зі змінами від 29.06.2016). Архів оригіналу (PDF) за 20 травня 2021. Процитовано 20.05.2021.
  • Заслужені професори Університету. Львівський національний університет імені Івана Франка. Архів оригіналу за 20 травня 2021. Процитовано 20.05.2021.