Достатня статистика для параметра що визначає деяке сімейство розподілів ймовірності — статистика така, що умовна імовірність вибірки при даному значенні не залежить від параметра Тобто виконується рівність:

Достатня статистика таким чином містить у собі всю інформацію про параметр що може бути одержана на основі вибірки X. Тому поняття достатньої статистики широко використовується в теорії оцінки параметрів.

Найпростішою достатньою статистикою є сама вибірка проте справді важливими є випадки коли величина достатньої статистики значно менша від величини вибірки, зокрема коли достатня статистика виражається лише кількома числами.

Достатня статистика називається мінімальною достатньою, якщо для кожної достатньої статистики T існує невипадкова вимірна функція g, що майже напевно.

Теорема факторизаціїРедагувати

Теорема факторизації дає спосіб практичного знаходження достатньої статистики для розподілу ймовірності. Вона дає достатні і необхідні умови достатності статистики і твердження теореми іноді використовується як означення.

Нехай   — деяка статистика, а   — умовна функція щільності чи функція ймовірностей (залежно від виду розподілу) для вектора спостережень X. Тоді   є достатньою статистикою для параметра   якщо і тільки якщо існують такі вимірні функції h і g, що можна записати:

 

ДоведенняРедагувати

Нижче подано доведення для часткового випадку коли розподіл ймовірностей є дискретним. Тоді   — функція ймовірностей. Нехай дана функція має факторизацію, як у твердженні теореми і  

Тоді маємо:

 

Звідси бачимо, що умовна ймовірність вектора X при заданому значенні статистики   не залежить від параметра і відповідно   — достатня статистика.

Навпаки можемо записати:

 

З попереднього маємо, що перший множник правої сторони не залежить від параметра   і його можна взяти за функцію h(x) з твердження теореми. Другий множник є функцією від   і   і його можна взяти за функцію   Таким чином одержано необхідний розклад, що завершує доведення теореми.

ПрикладиРедагувати

Розподіл БернулліРедагувати

Нехай   — послідовність випадкових величин, що рівні 1 з імовірністю p і рівні 0 з імовірністю 1 - p (тобто мають розподіл Бернуллі). Тоді

 

якщо взяти  

Тоді дана статистика є достатньою згідно з теоремою факторизації, якщо позначити

 
 

Розподіл ПуассонаРедагувати

Нехай   — послідовність випадкових величин з розподілом Пуассона. Тоді

 


де  

Дана статистика є достатньою згідно з теоремою факторизації, якщо позначити

 
 

Рівномірний розподілРедагувати

Нехай   — послідовність рівномірно розподілених випадкових величин   . Для цього випадку

 

Звідси випливає, що статистика   є достатньою.

Нормальний розподілРедагувати

Для випадкових величин   з нормальним розподілом   достатньою статистикою буде  

ВластивостіРедагувати

  • Для достатньої статистики T та бієктивного відображення   статистика   теж є достатньою.
  • Якщо   — статистична оцінка деякого параметра     — деяка достатня статистика і   то   є кращою оцінкою параметра в сенсі середньоквадратичного відхилення, тобто виконується нерівність
 
причому рівність досягається лише коли   є вимірною функцією від T. (Теорема Рао — Блеквела)
  • З попереднього одержується, що оцінка може бути оптимальною в сенсі середньоквадратичного відхилення лише коли вона є вимірною функцією мінімальної достатньої статистики.
  • Якщо статистика   є достатньою і повною (тобто з того, що   випливає, що  ), то довільна вимірна функція від неї є оптимальною оцінкою свого математичного сподівання.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати