Теорема Рао — Блеквела

Теорема Рао — Блеквела — твердження в математичній статистиці на основі якого можна покращувати статистичні оцінки параметрів.

Нехай послідовність незалежних однаково розподілених випадкових величин з розподілом, що залежить від деякого невідомого параметра Нехай  — деяка статистична оцінка цього невідомого параметра зі скінченною матрицею других моментів, а  — достатня статистика для параметра Тоді існує і крім того є найкращою оцінкою параметра в сенсі середньоквадратичного відхилення, тобто для будь-якого вектора z необхідної розмірності виконується нерівність:

Рівність виконується лише коли є вимірною функцією від T.

ДоведенняРедагувати

Доведення для випадку коли параметр є одним числом тобто його розмірність рівна одиниці. Тоді

 

Нерівність випливає з того, що для будь-якої випадкової величини W,   якщо взяти   Звідси також бачимо, що рівність виконується лише коли   тобто коли   приймає одне значення для кожного значення T, тобто   є функцією від T.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати