Гіперкуб - узагальнення куба на випадок з довільним числом вимірів.

Тесеракт 4-х вимірний куб
3-х вимірний куб

Гіперкубом розмірності Ν називається безліч точок у Ν-вимірному евклідовому просторі, що задовольняє нерівностям , де a - довжина ребра гіперкуба.

Анімація, яка показує як з точки утворюється тесеракт

Також можна визначити гіперкуб як декартів добуток множин Ν рівних відрізків.

Також можна сказати, що Ν-куб - це геометрична фігура, кожна вершина якої пов'язана ребрами з Ν іншими вершинами; Ν, в свою чергу, визначає розмірність цієї фігури. Або ж, Ν-вимірний куб утворюється Ν парами паралельних (Ν-1) - площин, тобто має 2Ν гіперграні , кожна з яких є (Ν-1)-кубом.

Властивості гіперкуба ред.

Властивість Позначення
Довжина ребра a
Розмірність N
Гіпероб'єм  
Гіперплоща поверхні  

Діаметр гіперкуба ред.

Діаметр n-вимірного гіперкуба зі стороною a, як метричного простора, дорівнює

 

Гіперкуби з різною розмірністю ред.

N-Куб Зображення у двовимірній проєкції Назва
Точок
Відрізків
Квадратів
Кубів
Тесерактів
Пентерактів
Хексерактів
Хептерактів
Октерактів
Ентенерактів
Декерактів
0-куб   Точка 1                    
1-куб   Відрізок 2 1                  
2-куб   Квадрат 4 4 1                
3-куб   Куб 8 12 6 1              
4-куб   Тесеракт 16 32 24 8 1            
5-куб   Пентеракт 32 80 80 40 10 1          
6-куб   Гексеракт 64 192 240 160 60 12 1        
7-куб   Гептеракт 128 448 672 560 280 84 14 1      
8-куб   Октеракт 256 1024 1792 1792 1120 448 112 16 1    
9-куб   Ентенеракт 512 2304 4608 5376 4032 2016 672 144 18 1  
10-куб   Декеракт 1024 5120 11520 15360 13440 8064 3360 960 180 20 1

Джерела ред.