Вікіпедія:Проєкт:Міфологія

Розділ Вікіпедії: Міфологія
Проєкт  |  Портал

Вікіпедія:Проєкт:Міфологія

Il dio Ninurta e il mostro Chaos.jpg

Проєкт об'єднує учасників Вікіпедії, які бажають вдосконалювати статті, пов'язані з міфологією та міфами. Крім міфів різних народів світу проєкт займається статтями про персонажів міфів, міфічні події; легенди й казки, пов'язані з міфами; дослідників та творців міфів; сучасну міфологію.

Вітаються додавання в обговорення статей шаблонів та оцінювання якісті статей для полегшення слідкування за ними.

Цілі проєкту

Robin shoots with sir Guy by Louis Rhead 1912.png
 • Спільна робота над створенням та покращенням наявних статей про міфологію
 • ...та її слід у культурі
 • Робота над статтями про дослідників міфу і відомих міфотворців
 • Категоризація статей
 • Створення шаблонів, зокрема навігаційних
 • Допомога новачкам

Новини

Створити:

Розширити:

Уточнити:

 • Категорії «Політична міфологія» та «Російська міфологія». Обговорити доцільність створення категорії «Російська політична міфологія»

Керівництва і поради

Тут наведено керівництва та поради щодо створення статей про міфологію та пов'язані теми.

Про що писати?

 • Статті проєкту можуть бути про:
  • Персонажів міфів — богів, духів, героїв, чудовиськ; відомі з міфів поняття, місця, предмети, події. Наприклад, Зевс, гаруда, гігантомахія.
  • Персонажів легенд, казок, народних вірувань, які безпосередньо походять з міфів; відомі з міфів важливі поняття, місця, предмети, події. Наприклад, русалка, Атлантида.
  • Персонажів, поняття, вигадані місця, предмети, події, що походять з міфів, легенд і казок, котрі знайшли широкий відгук в масовій культурі. Наприклад, вампіри, орки.
 • Розділи інших статей про:
  • Персонажів, поняття, місця, предмети, події, які передусім стосуються історії, географії, зоології тощо, але отримали незвичайне, фантастичне для нас відображення в міфах, легендах і казках. Наприклад, Мідас.

Як писати?

 • Дотримуватися правил і настанов Вікіпедії. Починайте як і будь-яку іншу статтю або розділ, з дотриманням енциклопедичного стилю, нейтральності, та вказуючи джерела.
 • Користуватися сучасною літературою, як українською, так і іноземною. Більшість книг радянського періоду містять спрощені і зацензурені міфи, розраховані на дітей та підлітків. Якщо в міфі йдеться про аморальні чи жорстокі вчинки героїв, їх не варто упускати або пом'якшувати. Наприклад, в багатьох радянських книжках Крон «скинув» свого батька Урана, в оригіналі ж — не просто позбавив влади, а кастрував. Перелік основних джерел можна знайти на сторінці порталу «Міфологія».
 • Дотримуватися рекомендованої структури статей:
  • Про міфічного персонажа: вступ (бажано супроводжувати заповненою карткою міфічного персонажа праворуч), походження і значення імені, функції, родовід (якщо досить великий), діяння, культ персонажа, значення для сучасної культури. Приклад: Сет.
  • Про міфічну подію: вступ (якщо це війна, свято, бажано супроводжувати заповненою карткою праворуч), її передумови (якщо відомі), перебіг, наслідки або опис що пояснюється цим міфом, трактування, значення для сучасної культури. Приклад: Титаномахія.
  • Інші статті структурувати згідно загальних правил і настанов.
 • За можливості вказувати першоджерела. Старовинні тексти слід описувати в примітках українською мовою, а не грецькою чи клинописом: «Гомер. Іліада. 22», «Епос про Гільгамеша. Табличка 2». При цьому конкретне видання перекладу або адаптації варто описати повністю в кінці статті у розділі «Література» чи «Джерела»: Пащенко В. І., Пащенко Н. І. Антична література: Підручник. К.:Либідь, 2001. 718 с.

Які проблеми можуть виникнути?

 • Міф чи міт? Обидва варіанти допустимі. Розумно писати так, як вказано в джерелах.
 • Плутанина з визначенням міфу. Термін міф має багато значень у різних науках, публіцистиці та побуті. Міфами можуть називатися вигадки, обмани чи помилки мислення, проте багато міфів спираються на історичні події, релігійні чи філософські ідеї. Головне призначення міфу — не обдурити чи розважити, а пояснити дещо в зрозумілій формі. В міф вірять зараз чи вірили колись, як у безумовну істину.
  • Узагальнено, основне значення міфу в енциклопедичних статтях — це пояснення властивостей, походження речей і явищ, обґрунтування ритуалів і традицій, яке більшою мірою звертається до підсвідомості, емоцій та віри, ніж до цілісного критичного осмислення. Міфологія — система міфів, яка відображає і пояснює світ через окремі міфи, надає його прийнятну модель.
 • Сумніви як правильно писати: міфічний чи міфологічний? Ці прикметники можуть часом вживатися як синоніми — коли йдеться про щось, властиве міфології в цілому і окремим міфам (творення світу — міфічний сюжет і міфологічний). Міфічний — якщо мова про дещо, що існує тільки в окремих міфах (міфічний Одіссей). Вживати міфологічний не можна, коли йдеться про значення «уявний, неіснуючий, помилковий».
 • Сучасні міфи. Існують численні сучасні міфи. Проте не всі вони зберігають характерні традиційному міфу риси. Сучасні міфи дуже мінливі і писати варто про ті з них, що більш-менш усталилися.
 • Розрізнення міфу і псевдоміфу. Міфи завжди оповідають про дещо сакральне, найзначніше для людини давньої або сучасної, а тому універсальне і позачасове. Сакральність може торкатися як релігійного життя (боги, духи), так і соціального (герої, правителі). Ця ознака дозволяє розмежувати міфи і так звані псевдоміфи: Ілля Муромець персонаж міфічний (його постать і діяння символічні, він постає в різних іпостасях, час його діянь неважливий), Богдан Хмельницький же, хоча є персонажем легенд та ідеології, — історичний (оповіді про нього стосуються конкретного обмеженого часу).
 • Міф і релігія. Янгол, християнський Бог чи Брахма — персонажі міфічні чи ні? Чи міфічне воскресіння Ісуса Христа? — міф здатний доступно виражати для загалу релігійні (а також філософські та навіть наукові) ідеї, тому будь-яка релігія (а також філософія, наука) потребує міфу в тій чи іншій формі. Більшість наукових визначень міфу не заперечують того, що він може відображати в символах і як дещо об'єктивно існуюче, так і те невідоме, яке людина прагне пізнати, уявляючи його надприродними силами. В усякому разі міф завжди оповідає про важливе для людей. Тому в кожної релігії є своя міфологія.

Рекомендовані джерела

Грецька, римська міфологія

 • Словник античної мітології / Упоряд. Козовик І. Я., Пономарів О. Д. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 312 с.(укр.)
 • Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. — Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993. — 416 с. Для поверхневого ознайомлення.(укр.)
 • Мустафін Олексій. Золоте руно. Історія, заплутана в міфах. — Фоліо, 2019. — 160 с.(укр.)
 • Graves Robert, The Greek Myths. — Harmondsworth: Penguin, 1955. — 2 volumes (370 p., 410 p.).(англ.)
 • Буркерт В. Греческая религия: Aрхаика и класика / В. Буркерт. — СПб. : Алетейя, 2004. — 585 с.(рос.)

Слов'янська міфологія

 • Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. — Київ: Довіра, 1992. — 414 с.(укр.)
 • Галайчук В. Українська міфологія / В. Галайчук — «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 276 с.(укр.)
 • Галайчук Володимир. Українська міфологія, Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 288 с.(укр.)
 • Кононенко О. А. Українська міфологія. Божества і духи / Олексій Кононенко; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. — Харків: Фоліо, 2017. — 191 с.(укр.)
 • Міфи України: За книгою Георгія Булашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях» / пер.: Ю. Ю. Буряк . — Київ: Довіра, 2003 . — 383 с.(укр.)
 • Українці: народні вірування, повір'я, демонологія / [упоряд., прим., біогр. нариси: А. П. Пономарьов, Т. В. Косміна, О. О. Боряк ; вступ. ст. А. П. Пономарьов]. — 2-ге вид. — Київ: Либідь, 1992. — 637 с.(укр.)
 • Гейштор Александр. Слов'янська міфологія. — Кліо, 2015. — 416 с.(укр.)
 • Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / Петро Кралюк; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. — Харків: Фоліо, 2016. — 394 с.(укр.)
 • Славянская мифология. Энциклопедический словарь. Изд. 2-е. М.: Международные отношения, 2002. — 512 с.(рос.)
 • Гаврилов Д. А., Ермаков С. Э. Боги славянского и русского язычества. Общие представления / Д. А. Гаврилов, С. Э. Ермаков. — М.: Ганга, 2009. — 288 с.(рос.)

Народів Західної Європи

 • Briggs Katharine Mary. An encyclopedia of fairies: hobgoblins, brownies, bogies, and other supernatural creatures. — New York: Pantheon Books, 1976. — 481 p.(англ.)
 • Booss Claire. A Treasury of Irish myth, legend, and folklore. — New York: Avenel Books: Distributed by Crown Publishers, 1986. — 704.(англ.)
 • Simek Rudolf. Dictionary of Northern Mythology. — D.S. Brewer, 1996. — 424 p.(англ.)

Африканських народів

 • Asante, Molefi Kete; Mazama, Ama. Encyclopedia of African Religion, 2009. — SAGE. — 866 p.(англ.)
 • Pinch Geraldine. Handbook of Egyptian mythology. — Santa Barbara, Calif, 2002. — ‎ 257 p.(англ.)

Східноазійських народів

 • Birrell Anne, Chinese Mythology: An Introduction. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. — 322 p.(англ.)
 • Chamberlain, Jonathan. Chinese Gods: An Introduction to Chinese Folk Religion. Hong Kong: Blacksmith Books, 2009. — 240 p.(англ.)
 • Roberts Jeremy. Japanese Mythology A to Z. Infobase Publishing. 2009. — 163 p.(англ.)

Вебсайти

 • Theoi Project(англ.) — проєкт, що збирає інформацію з теми античної міфології. Має розгорнуті описи міфів, божеств, героїв, істот, точні посилання на першоджерела. Раціоналістичні трактування міфів пояснюють їх походження і функції.
 • Encyclopedia Mythica(англ.) — сайт, присвячений міфології різних народів світу. Змістовно описує божеств, героїв, істот, містить посилання на першоджерела.
 • Folk and Mythology Electronic Texts(англ.) — тексти з давньої та сучасної міфології й фольклору. Є посилання на першоджерела або основні публікації.
 • Розділ фольклору проєкту «Ґутенберґ»(англ.) — зібрання текстів легенд, казок, за книгами, що перебувають в суспільному надбанні.
 • Internet Sacred Text Archive — зібрання сакральних текстів різної тематики, міфів, легенд, саг, переказів, праць з філософії, езотерики мовами оригіналів.
 • Чарівний світ.UA — проєкт збереження та популяризації української міфології.
 • Українські традиції — стислий опис вірувань, звичаїв предків та давніх українців.

Учасники

Аби приєднатися до проєкту, натисніть «редагувати» цей блок і поставте знизу свій вікіпідпис, після чого збережіть зміни.

--Віщун (обговорення) 09:02, 24 грудня 2015 (UTC) — засновник проєкту.

--Andrew-CHRom (обговорення) 09:51, 26 травня 2016 (UTC)

--Максим Стоялов DENAMAX (обговорення) 17:44, 8 листопада 2016 (UTC)

--Олена Наг (обговорення) 22:31, 7 січня 2017 (UTC)

--Lanatroy (Lanatroy)--LBTROY 11:18, 16 січня 2017 (UTC)

--Nataliia79 (обговорення) 16:48, 18 січня 2017 (UTC)

-- АВШ (обговорення) 23:09, 29 травня 2017 (UTC)

--Professor Senkler (обговорення) 14:52, 12 листопада 2017 (UTC)

--Madame Maar (обговорення) 00:39, 26 серпня 2021 (UTC)

Шаблони

Ця стаття є частиною Проєкту:Міфологія (рівень: невідомий)
Вікіпедія:Проєкт:Міфологія Мета проєкту — створення якісних та інформативних статей на теми, пов'язані міфологією. Ви можете покращити цю статтю, відредагувавши її, а на сторінці проєкту вказано, чим ще можна допомогти. Учасники проєкту будуть вам вдячні.
??? Цю статтю ще ніхто не оцінив за шкалою оцінок статей Проєкту:Міфологія.
Чим допомогти:


{{Проєкт:Міфологія}} — вставляє на сторінках обговорень статей наведений вище шаблон. Дозволяє організовувати роботу над великими обсягами статей і вести підрахунок статистики. Для можливості оцінки додавайте всередині дужок текст Проєкт: Міфологія|важливість=|рівень=

{{Запрошення до вікіпроєкту Міфологія}} — шаблон для запрошення нових учасників. Поміщається на сторінках обговорення користувачів Вікіпедії.


П: Цей користувач є учасником проєкту «Міфологія»

{{Юзербокс/Учасник проєкту:Міфологія}} — повідомляє про вашу участь у проєкті. Поміщається на сторінці користувача.

Шаблони для учасників

Міфологія
|| Шаблон:Інтерес:Міфологія — шаблон для вставлення на сторінку користувача. Інформує про Ваше захоплення міфологією.

Категорії

Статистика