Портал:Міфологія

Розділ Вікіпедії: Міфологія
Проєкт  |  Портал
Zhiva by Andrey Shishkin.jpg
Michel Martin Drolling - La colère d'Achille.jpg

Ласкаво просимо до порталу

Міфології


P ancient.png Міфологія

Міфоло́гія або мітологія (грец. μυθολογία від μῦθος — переказ та λόγος — слово; виклад стародавніх сказань, переказів) — сукупність пов'язаних міфів певних людських спільнот. Архаїчні міфи здебільшого елементарні за змістом, позбавлені зв'язної фабули та не утворюють чітких міфологій. З розвитком суспільств міфи перетворюються на розгорнуті розповіді, пов'язуються один з одним, утворюючи цикли. Сукупність міфів складає основу міфологічного світогляду, який притаманний як для первісного суспільства, так і для, певною мірою, сучасного.

Скорочення:МІФ; Bullet red.pngОновити кеш

Pix.gif
Goldenwiki 2.png Вибрана стаття
Статті з міфології зі статусом «вибраних»:
The Parthenon in Athens.jpg

Парфенон (дав.-гр. Παρθενών, грец. Παρθενώνας) — головний храм Афінського акрополя, присвячений богині Афіні Парфенос, покровительці міста та всієї Аттики; визначна пам'ятка давньогрецького мистецтва.

Був зведений до 438 року до н. е. за 10 років. Зазнав руйнування 1687 року під час облоги Акрополя венеціанцями періоду війни з турками. У 18011803 роках частина скульптур, метоп та фрагментів фризу Парфенона вивезена до Лондона британським послом в Османській імперії Томасом Брюсом Елгіном і з 1816 року експонуються в Британському музеї. Їх менша частина зберігається в Афінах і експонується в Новому музеї Акрополя, відкритому в червні 2009 року.

Внутрішній фриз та метопи на фронтоні прикрашали зображення міфологічних сцен: 14 метоп східного фронтону зображували битву героїв і гігантів, 14 метоп західного фронтону — битву греків та амазонок, 32 метопи південної сторони храму — битву греків з кентаврами та 32 метопи північної сторони — битву греків з троянцями. Внутрішній фриз (або зофор), який йшов навколо целли, оздоблений безперервною сценою урочистої процесії із колісницями, вершниками на конях, фігурами богів та людей.

Архів

Pix.gif
Nuvola apps filetypes.svg Цікавинки
Чи відомо вам?:

Архів

Pix.gif
Gnome-settings-background.svg Новини
В порталі міфології:
Apocalypse by Gebhard Fugel 15 - Kap. 12.7 Michaels Kampf.jpg

Війна українців проти російських окупантів неодмінно стане основою для майбутніх міфів і легенд, що надихатимуть не одне покоління. Переконані — їм теж знайдеться місце у Вікіпедії.

А поки війна триває, доглядачі порталу зосереджені на тих статтях, які підтримують бойовий дух України, дають наснагу на опір і визволення.

Архів

Pix.gif
Nuvola apps package graphics.svg Вибране зображення
Вибрані порталом зображення:
The Blinding of Polyphemus, cast reconstruction of the group, Sperlonga (14969535228).jpg
Осліплення циклопа Поліфема, скульптурна група зі Сперлонги часів римського імператора Тиберія

Архів

Pix.gif
P philosophy.png Дослідження міфології
Ви читаєте статті з міфології завдяки цим постатям:

Гесіод, Гігін Молодший, Аполлоній Родоський, Псевдо-Аполлодор — переважно міфографи, що записали відомі на свій час міфи й легенди.

Гомер, Овідій, Вергілій, Піндар — використовували міфи й легенди як основу для своїх творів.

Евгемер, Фукідід, Олімпіодор Молодший, Парменід, Емпедокл, Епікур, Платон, Аристотель, Ксенофан, Плутарх — по-різному трактували античні міфи: як пояснення світоустрою, відображення реальних історичних подій, вигадку з метою маніпуляцій суспільством і т. д. Тим самими заклали основи пізніших наукових досліджень міфології.

Го Пу, Лю Сян, Чжен Сюань — китайські історики, коментатори стародавніх текстів.

Джованні Бокаччо — трактував античні міфи як алегорії, намагався знайти в них прихований сенс морального, філософського характеру.

Френсіс Бекон, Франсуа Вольтер, Дені Дідро, Бернар ле Бов'є де Фонтенель, Шарль Луї де Монтеск'є — шукали раціоналістичні пояснення давніх міфів як перебільшених, фантастичних наївних оповідей про реальні явища, події, або зумисні вигадки з метою маніпуляцій суспільством.

Джамбатіста Віко — висунув ідею про закономірність виникнення міфу на певних етапах розвитку думки, міф як особливий спосіб мислення, міфологічні основи мистецтва.

Джозеф-Франсуа Лафіто — дослідник культури корінних народів Америки.

Брати Шлегелі, брати Грімм, Генріх Гейне, Фрідріх Вільгельм Шеллінг, Йоганн Гердер — збирали міфологію та фольклор Європи, займалися їх порівнянням щодо різних культур, вивченням міфу та фольклору як зосередження народного досвіду й цінностей. Показували важливість міфу для творення мистецтва, подальшого виникнення науки та філософії.

Фрідріх Ніцше — обґрунтовував необхідність існування нової міфології в тогочасній культурі, згубність культури, заснованої на самій лише логіці та науці.

Фрідріх Макс Мюллер, Адельберт Кун, Едвард Шварц — вважали міф наслідком спотворення первісних спроб описати і зрозуміти світ. Стверджували раціональність, але обмеженість мислення давніх людей.

Буслаєв Федір Іванович, Потебня Олександр Опанасович, Афанасьєв Олександр Миколайович — займалися вивченням міфу як первісних спроб пояснити світ, зв'язком міфу з мовою.

Джеймс Фрейзер, Едвард Тайлор, Люсьєн Леві-Брюль, Сергій Аверінцев, Феохарій Кессиді, Єлеазар Мелетинський, Володимир Пропп, Броніслав Малиновський — досліджували міфологію архаїчних суспільств. Відзначили відображення в міфі дійсності, виявили соціальну значимість міфів для сталості суспільства, обґрунтування традицій, ритуалів.

Зигмунд Фрейд, Карл-Густав Юнг, Ерік Фромм, Жан Лакан, Вільгельм Вундт — розглядали зв'язок міфу з процесами підсвідості, зв'язок міфу та раціонального мислення, присутність міфу в свідомості людини будь-якої культури та епохи.

Жорж Сорель — запровадив думку про наявність і необхідність в сучасній культурі міфу, що керує народними масами, впливає на політику.

Джозеф Кемпбелл, Віктор Тернер, Мірча Еліаде, Олександр П'ятигорський, Джон Бірлайн — вивчали спільні для культур різних епох і локацій закономірності виникнення та функціонування міфів. Встановили значенням міфів для формування світогляду, передачі досвіду, зв'язок міфу і священного.

Олексій Лосєв, Йоган Хейзинга, Мірча Еліаде, Яків Голосовкер, Курт Х'юбнер, Мераб Мамардашвілі — розглядали міф як спосіб пізнання світу, що існує поряд з релігією та наукою. Висвітлювали формування міфами моралі, регулювання ними суспільного життя.

Роберт Грейвс — укладач і коментатор античних міфів, дослідник первісної міфології Європи.

Ернст Кассірер, Олексій Лосєв, Поль Рікер — досліджували міф як символічну форму культури, в якій відображається світ та складається його несуперечлива модель.

Ролан Барт, Михайло Бахтін, Юрій Лотман — показали, що міф може виступати знаковою системою, котра виділяє та пов'язує значущі для людини предмети, явища тощо.

Жан Бодрійяр, Ролан Барт, Мішель Фуко, Сьюзен Зонтаґ — досліджували сучасну масову культуру, здійснили внесок в розуміння міфів сучасної цивілізації.

Pix.gif
P philosophy.png Література та вебсайти, присвячені міфології
Поглиблено Ви можете дізнатися про міфологію з цих джерел:

Література

Тут наведено перелік найдоступніших праць з міфології, які детальніше висвітлюють тему міфології та які можна використовувати для написання статей.

Україномовна

 • Словник античної мітології / Упоряд. Козовик І. Я., Пономарів О. Д. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 312с.
 • Філософський енциклопедичний словник / Є К. Бистрицький, М. О. Булатов, А. Т. Ішмуратов та ін.; Голова редакції В. І. Шинкарук. — К.: Абрис, 2002. — 743 с.
 • Войтович В.В Міфи та легенди давньої України / В. Войтович. — Вид. 2-ге, доповн. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 464 с. : іл. + 16 с. : іл. вкл. — (Серія «Золота пектораль»).
 • Міфи України: За книгою Георгія Булашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях» / пер.: Ю. Ю. Буряк . — Київ: Довіра, 2003 . — 383 с.
 • Галайчук Володимир. Українська міфологія, Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 288 с.
 • Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації / Людмила Павлюк. — Львів: ПАІС, 2006. — 120 с.
 • Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. — Тернопіль: АТ «Тарнекс», 1993. — 416 с. Для поверхневого ознайомлення.
 • Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. — Київ: Довіра, 1992. — 414 с.
 • Гнатюк В. Нарис української міфології / В.Гнатюк. — Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2000. — 263 с.
 • Галайчук В. Українська міфологія / В. Галайчук — «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. — 276 с.
 • Кононенко О. А. Українська міфологія. Божества і духи / Олексій Кононенко; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. — Харків: Фоліо, 2017. — 191 с.
Також варті уваги:
 • Павлюк Л. Медіа-міфокритика: міф, контрміф і антиміф як техніки риторичної драматизації або для того щоб деконструювати міф, треба його створити / Л. Павлюк // Медіакритика. — № 1 [Електронний ресурс] // http://mediaeco.franko.lviv.ua/zur-kryt/N1/l_pavluk.htm
 • Харченко Л. Міфотворчість як дієвий чинник суспільно-політичного життя / Л. Харченко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. «Філософські науки». — 2003. — Вип. 5.
 • Мочурад А. Cучacний мiф як coцioкультуpний фeнoмeн у мoлoдiжнoму cepeдoвищi / Андрiй Мочурад // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. «Філософські науки». — 2012. — Вип. 15.
 • Залізняк Л. Походження українців: між наукою та ідеологією. — К.: Темпора, 2008. — 104 с.
 • Кузьмук О. С. Псевдонаукові теорії етногенезу українців та їхній вплив на суспільну свідомість // Стра-тегічні пріоритети. — 2009. — No 2. — С. 110—116.
 • Новітні міфи та фальшивки про походження українців: збірник статей. — К.: Темпора, 2008. — 136 с.
 • Українські традиції: науково-популярне видання / Упоряд. та передм. О. В. Ковалевського. — Х. : Фоліо, 2004. — 573 с. — (Перлини української культури)
 • Міфи України: За книгою Георгія Булашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях»: художественная лит-ра / Переклад та вступ. ст. Ю. Буряка. — К. : Довіра, 2006. — 383 с.
 • Скржинська, М. В. Античні свята в містах Північного Причорномор'я / Марина Скржинська. — К.: Наш час, 2011. — 303с.: іл. — (Невідома Україна).
 • Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф: монографія / Л. Хавкіна. — Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. — 352 с.
 • Зеленін В. В. Основи міфодизайну: Психотехнології керування медіареальністю. Навчально-методичний посібник. — К. : Вид-во «Гнозіс», 2017. — 168 с.
 • 100 Найвідоміших образів української міфології / За ред. О. Таланчук, Ю. Бедрика. — К. : Книжковий дім «Орфей»; «Автограф», 2007. — 460 с.
 • Ґадамер Г-Ґ. Міф і розум / Ганс-Ґеорг Ґадамер [Пер. з нім.]. // Герменевтика і поетика. Вибрані твори. — К. : «Юніверс». — 2001. — С. 100—118.
 • Кралюк П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони / Петро Кралюк; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. — Харків: Фоліо, 2016. — 394 с.
 • Найден О. С. Міф. Фольклор. Образ. — К. : Видавець Олег Філюк, 2016. — 317 с.: іл. ISBN 978-966-03-7605-2.

Зарубіжна

Англомовна

 • Booker C. The Seven Basic Plots: Why We Tell Stories / C. Booker. — London: Christopher–Continuum International Publishing Group, 2005.
 • Campbell J. The Hero with a Thousand Faces/ Joseph Campbell. — Prinсton: New World Library, 2008.
 • Еliade M. Images and Symbols / M. Еliade. — London: Sphere Books, 1991. — 282 p.
 • Robert Graves, The Greek Myths. (Penguin books; 1026, 1027) 2 vols. (370, 410 p; maps; index in vol. 2) Harmondsworth: Penguin, 1955. Reprinted with amendments 1957. Revised edition 1960.

Російськомовна

 • Батай Ж. Теория религии / Жорж Батай ; [пер. с фр. С. Б. Левина] // «Проклятая часть»: Сакральная социология / Жорж Батай. — М. : Ладомир, 2006
 • Богданов К. Повседневность и мифология / К. Богданов. — СПб. : Искусство-СПб, 2001.
 • Буркерт В. Греческая религия: Aрхаика и класика / В. Буркерт. — СПб. : Алетейя, 2004.
 • Галанина Е. В. Миф как реальность и реальность как миф: мифологические основания современной культуры: монография / Е. В. Галанина. — М. : Издат. дом «Академия естествознания», 2013. –130 с.
 • Голосовкер Я. Э. Логика мифа / Я. Э. Голосовкер. — М. : Наука, 1986. — 216 с.
 • Леви-Стросс К. Первобытное мышление / К. Леви-Стросс. — М. : Республика, 1994.
 • Лосев А. Ф. Знак, символ, миф / А. Ф. Лосев. — М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982.
 • Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. — М. : Мысль, 1991. — 527 с.
 • Мелетинский Е. М. От мифа к литературе / Е. М. Мелетинский. — М. : Издат. центр Рос. гуманитарн. ун-та, 2001. — 170 с.
 • Найдыш В. М. Философия мифологии XIX — начала XXI вв. / В. М. Найдыш. — М. : Альфа-М, 2004. — 544 с.
 • Осаченко Ю. Введение в философию мифа / Ю. Осаченко, Л. Дмитриева. — М. : Интерпракс, 1994.
 • Шеллинг Ф. В. И. Введение в философию мифологии / Ф. В. И. Шеллинг ; пер. с нем. М. И. Левиной, А. В. Михайлова // Шеллинг Ф. В. И. Сочинения. — М. : Мысль, 1998.
Також варті уваги:
 • Баешко Л. С. Энциклопедия символов / Л. С. Баешко, А. Н. Гордиенко, А. Н. Гордиенко ; под ред. О. В. Перзашкевича. — М. : Эксмо, 2007. — 304 с. : ил.
 • Лобок А. Миф как основание детского мышления / А. Лобок // Мир психологии. — 1998. — № 3 (15).
 • Лотман Ю. М. Литература и мифы / М. Ю. Лотман, З. Г. Минц, Е. М. Мелетинский // Мифы народов мира: энциклопедия. — М. : Сов. энцикл., 1980. — Т. 1.
 • Рене Жирар. Насилие и священное / Рене Жирар: пер. с фр. Г. Дашевского. — Изд. 2-е, испр. — М. : Новое лит. обозрение, 2010. — 448 с.
 • Савинов М. В. Различие и тождество мифа и науки: философский анализ проблемы / М. В. Савинов // Гуманітарні студії: зб наук. пр. — Вип. 4. — К. : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 2008.
 • Трунов Д. Г. Миф как экстраконцепция (формальное определение мифа) / Д. Г. Трунов // Формирование гуманитарной среды, внеучебная работа в вузе, техникуме, школе: материалы VIII научно-практ. конф. — Т. 1. — Пермь: ПГТУ, 2000.
 • Хюбнер К. Истина мифа / К. Хюбнер. — М. : Республика, 1996.
 • Целыковский А. А. Современный миф как результат взаимодействия традиционной мифологии и идеологии / А. А. Целыковский // Вест. Челябин. гос. ун-та. — 2011. — № 30 (245).
 • Шатин Ю. Политический миф и его художественная деконструкция / Ю. Шатин // Критика и семиотика. — 2003. — Вып. 6.
 • Юнг К. Душа и миф: шесть архетипов / К. Юнг. — Киев: Гос. б-ка Украины для юношества, 1996.

Вебсайти

 • Theoi Project(англ.) — проєкт, що збирає інформацію з теми античної міфології. Має розгорнуті описи міфів, божеств, героїв, істот, точні посилання на першоджерела. Раціоналістичні трактування міфів пояснюють їх походження і функції.
 • Encyclopedia Mythica(англ.) — сайт, присвячений міфології різних народів світу. Змістовно описує божеств, героїв, істот, містить посилання на першоджерела.
 • Folk and Mythology Electronic Texts(англ.) — тексти з давньої та сучасної міфології й фольклору. Є посилання на першоджерела або основні публікації.
 • Розділ фольклору проєкту «Ґутенберґ»(англ.) — зібрання текстів легенд, казок, за книгами, що перебувають в суспільному надбанні.
 • Internet Sacred Text Archive — зібрання сакральних текстів різної тематики, міфів, легенд, саг, переказів, праць з філософії, езотерики мовами оригіналів.
 • Чарівний світ.UA — проєкт збереження та популяризації української міфології.
 • Українські традиції — стислий опис вірувань, звичаїв предків та давніх українців.
Pix.gif
P philosophy.png Вибраний міф
Вибрані порталом окремі міфи:
北港朝天宮 三太子.jpg

Володар Східного моря, примхливий і дратівливий дракон Ао Гуанг, вимагав від людей у жертву юнаків і дівчат за те, що пошле їм дощ. Коли героєві Нечжа виповнилось 7 років, він грався на березі моря та збурив її води. Роздратований Ао Гуанг послав гінця Ао Біна втихомирити хлопчика, але той зумів убити гінця. За це Ао Гуанг став вимагати в батька Нечжа, царя Лі, смерті хлопчика, інакше затопить його фортецю. Тоді хлопчик вчинив самогубство аби не наражати батьків і народ на небезпеку.

Після самогубства Нечжа з'явився матері уві сні, попросивши збудувати на його честь храм. Інь потай від чоловіка виконала прохання і храм швидко став відомий завдяки чудесним зціленням в ньому. Цар Лі, дізнавшись про це, спалив храм (розбив поставлену в ньому статую Нечжа в інших варіантах). Мудрець Тайю Чженьжень відродив Нечжа з лотоса як безсмертного бога, вручивши вогненні кільця та вогненний спис, з якими хлопчик вирушив помститися батькові.

Ховаючись від Нечжа, Лі звернувся за порятунком до Будди або одного з безсмертних мудреців. Той порадив тримати в руці пагоду, яку Нечжа не наважиться пошкодити. Тому відтоді Лі називають Цар Лі Тримач Пагоди.

Архів

Pix.gif
P Chinese Dragon.png Міфічні істоти
Вибрані порталом статті про істот і персонажів:
Accurate wendigo.jpg

Венди́го — дух-людожер у міфології алгонкінських народів, які проживають на території Канади й США. Вендиго міцно асоціюється з зимою, північчю, холодом і голодом. Типовий опис вендиго змальовує худорляву істоту з висохлою шкірою, попелясто-сірим кольором обличчя, та виряченими очима. Його губи розірвані та закривавлені. Вендиго поширює огидний сморід. Племена оджибве, північні крі, вестмейнські крі, наскапі та інну часто зазначають, що вендиго — це велетні в багато разів більші за людей. Щоразу, коли вендиго з'їдає людину, він зростає пропорційно до її розміру. Відповідно його нутро збільшується, тому чудовисько ніколи не може наїстися. Йому подекуди приписується пожирання самого себе від голоду як і виживання після того, як відрізати йому кінцівки. Вбити істоту можна, порізавши її всю на шматки.

У деяких фольклорних традиціях вважається, що дуже жадібна людина може перетворитися на вендиго. Інша версія стверджує, що вендиго стає та людина, котра скуштує людської плоті аби вижити в голод. Хто перебуває з вендиго надто довго, також може стати одним із них.

Архів

Pix.gif
[[Файл:|17px|]] Міфічні герої
Вибрані порталом герої:
Hanuman at Viswanagar.jpg

Ханума́н (санскр. हनुमान् — в індуїзмі божественна мавпа, син бога вітру Ваю та апсари Пунджістали, один з головних героїв «Рамаяни», ватажок одного з військ ванарів, товариш Рами та Сіти.

Хануман успадкував від свого батька божественну здатність до польоту, швидкого переміщення, а також неймовірну силу. Незабаром після свого народження він, побачивши Сонце, вирішив що це фрукт і спробував його з'їсти. Це побачив Індра і кинув у Ханумана свою ваджру, зламавши йому щелепу. Хануман без свідомості впав на землю. Засмучений Ваю узяв сина і за таку несправедливість почав викачувати все повітря з планети. Незабаром все живе у світі стало задихатися. Індра разом із могутніми богами вирішили утихомирити Ваю, і Брахма зцілив Ханумана, наділивши його захистом від будь-якого виду зброї. Після цього випадку Хануман і отримав своє ім'я.

Хануман ріс великим бешкетником і частенько піджартовував над відлюдниками в горах, крадучи в них речі і предмети культу. Роздратовані мудреці наклали на нього прокляття — і він забув про свої надздібності й згадував тільки тоді, коли це ставало необхідним й інші просили його про допомогу. Також Хануман був здатний розуміти мову птахів, що згодом допомогло йому звільнити Раму і Лакшману з підземного світу та вбити Ахіравану.

Архів

Pix.gif
P Chinese Dragon.png Міфічні події
Вибрані порталом окремі події:
Samudra manthan.jpg

Збивання Молочного океану — добування девами та асурами скарбів із дна океану, зокрема напою безсмертя — амріти.

Цар девів Індра ненавмисно образив мудреця Дурвасу, за що той прокляв Індру і всіх девів. Їх покинула сила та удача і противники девів асури захопили владу над всесвітом. За порадою Вішну обидві сторони повинні були поділити владу чесно, взявши собі скарби із молочного океану. Та Вішну пообіцяв девам, що сприятиме їх перемозі.

Деви і асури поставили в океані гору Мандара, яку обернули змієм Васукі. Гора оберталася, коли змія тягнули в різні боки, збиваючи молоко. Проте асури тримали змія за голову і страждали від його вогняного дихання, тоді як деви тримали за хвіст. Води океану з часом перетворилися на молоко, а потім на масло, з кинутих до океану трав виникло 14 скарбів, серед них і посудина отрути, що загрожувала вбити все живе. Шива випив отруту, від чого його шкіра стала синьою.

Нарешті з океану сплила і посудина з амрітою, за яку почалася запекла боротьба. Асурам вдалося перемогти і заволодіти напоєм безсмертя. Тоді Вішну набув подоби надзвичайно вродливої дівчини Мохіні. Відволікшись на неї, асури не помітили як Вішну викрав амріту та роздав її девам. Таким чином деви стали безсмертними, а з асурів лише Раху, видавши себе за дева, встиг ковтнути напою. Мохіні відрубала Раху голову, але вона вже стала безсмертною і відтоді, прагнучи помсти, проковтує сонце й місяць. Коли це стається, настають місячні та сонячні затемнення.

Архів

Pix.gif
Emblem-important.svg Корисно знати
 • Мономіф (англ. Monomyth) або подорож героя — термін, що позначає загальний шаблон, на якому вибудовуються міфи всіх народів світу. Введенний Джозефом Кемпбеллом у його книзі «Тисячеликий герой» (1949).
 • Сім основних сюжетів — за Крістофером Букером, існує всього 7 сюжетів, до яких зводяться всі міфи й художні твори: перемога над чудовиськом, із грязі в князі, пригода, подорож і повернення, комедія, трагедія, відродження.
Pix.gif
Writing Magnifying.PNG Нові статті

Архів []

Pix.gif
Nuvola apps kate.png Чим допомогти?
 • Запрошуємо Вас взяти участь у написанні статей про міфи, легенди, дослідників міфології, творців новітніх міфів.
 • У ще незавершених статтях про міфологію існують матеріали, які потребують Вашої уваги.
Pix.gif
Crystal Clear app kservices.png Корисні шаблони
Pix.gif


Головна сторінкаПоточні подіїПортал спільнотиСписок порталів


Архітектура... • Біографії • Війна... • Гастрономія • Економіка • Енергетика • Ігри • Інформаційні технології • Історія... • Кінематограф • Книги • Культура • ЛГБТ • Мистецтво... • Міфологія • Освіта • Пиво • Пластунство • Політологія... • Право • Програмування • Релігія... • СНІД • Спорт... • Техніка... • Туризм • Фантастика · Фентезі

Наука • Математика • Природничі науки... • Науки про Землю... • Океанологія • Науки про життя... • Гуманітарні науки... • Медицина • Філософія

Україна... • Спротив російському вторгненню в Україну • Діаспора • Географія • Караїми • Кінематограф • Література • Сучасна література • Мистецтво • Мова • Музика • Рок • Наука • Регіони... • Спорт • УПА • Євро 2012 •

Географія... • Австралія і Океанія • Азія • Антарктика • Африка • Європа • Південна і Північна Америка • Країни світу...
Довідка · Пісочниця · Кнайпа · Портали · Проєкти · Запити · Портал спільноти