Саламанкська школа

Саламанкською школою (ісп. Escuela de Salamanca) називають ренесанс думки серед іспанських та португальських богословів, що працювали у різних областях інтелектуальної сфери, спираючись на інтелектуальний та педагогічний доробок Франсиска де Віторія. З початку 16 століття традиційна католицька концепція людини та її відношення до Бога і світу стали зазнавати дедалі більшого тиску з боку гуманізму, протестантської Реформації та нових географічних відкриттів з їхніми наслідками. Нове мислення школи допомагало впоратися з цими проблемами. Школа отримала назву за Університетом Саламанки, де працювали де Віторія й інші представники школи.

Провідні діячі школи, богослови та юристи Франсиско де Віторія, Домінго де Сото, Мартін де Аспількуета (або Аспілікуета), Томас де Меркадо і Франсиско Суарес, були дослідниками природного права і моралі, що заповзялися примирити вчення Томи Аквінського з новим політико-економічним порядком. Їхні дослідження були зосереджені на людині та її практичних проблемах (моралі, економіці, юриспруденції тощо). Кожен з них мав конкретний обсяг спільної роботи, і ще було ристалищем, на якому випробовувалися розбіжності, що часом викликали палкі дебати в рамках школи.

Школу Саламанки в широкому сенсі можна розділити на дві вужчі: "Salmanticenses" та "Conimbricenses" з Університету Коїмбри. Першу започаткував Франсиско де Віторія (1483-1546), вона досяла своєї вищої точки при Домінго де Сото (1494-1560). "Conimbricenses" були єзуїти, які, з кінця 16 століття перехопили у домініканців інтелектуальне керівництво католицького світу. До єзуїтів належали Луїс де Моліна (1535-1600), Франсиско Суарес (1548-1617) та Джованні Ботеро (1544-1617), який продовжив традицію школи в Італії.

Юридична доктрина Саламанкської школа покінчила із середньовічним поняттям права, висуваючи поняття свободи, незвичне в тогочасній Європі. Природні права людини опинилися, в тій чи іншій формі, в центрі уваги, зокрема права людини як тілесної істоти (право на життя, економічні права такі як право на власність) і права людини як духовної істоти (право на свободу думки і людську гідність).

Школа Саламанки переглянула концепцію природного права: це право, породжене самою природою, йому підпорядковане все, що існує в природному порядку речей. Висновок - оскільки всі люди мають однакову природу, вони мають однакові права на життя і свободу. Такі погляди були новими в Європейській думці і йшли врозріз з поширеною в Іспанії та Європі думкою, що люди корінних народів американського континенту не мають таких прав.

СуверенітетРедагувати

Валенсійська школа вирізняла дві царини влади, природну або цивільну сферу та сферу надприродного, через межі яких у середньовіччі часто переступали, наприклад королі отримували право на інвеституру, а папа - світську владу. Один прямий наслідок поділу сфер влади полягав у тому, що король чи імператор не мали законної юрисдикції над душами, а папа римський не мав легітимної світської влади. Це включало пропозицію про те, що існують обмеження на законні повноваження уряду. Таким чином, за словами Луїса де Моліна нація є аналогом спілки купців (попередник сучасної корпорації) в тому, що ті, хто керує, мають владу (ефективно є суверенами), але влада, якій вони підкоряються, колективна й випливає від них усіх разом. Попри це, де Моліна вважає, що влада суспільства над особистістю більша, ніж та, яку купецька спілка має над своїми членами, тому що джерелом влади народного уряду є Божа сила (а не просто влада окремих суверенів над собою у ділових стосунках).

У цей час в королівстві Англія сталися великі зміни. Англійський король отримав легітимне право промовляти від імені Бога, став єдиним законним одержувачем еманації Божої влади, що зобов'язувало підданих виконувати веління монарха, щоб не суперечити Божому замислу. Всупереч цій тенденції, кілька адептів школи відстоювали думку, що саме люди є рушієм божественного суверенітету, який вони, в свою чергу, передають до на певних умовах правителю. Можливо, далі за всіх в цьому напрямку просунувся Франсиско Суарес, чия робота (Захист католицької віри проти помилок англіканської секти 1613) була найсильнішим захистом народного суверенітету в цей період. Люди народжуються вільними за своєю природою, а не рабами іншої людини, і можуть проявляти ослух аж до повалення несправедливої влади. Щодо Моліни, то він стверджува, що політична влада не належить будь-якій конкретній людині, але в його поглядає проступає тонка відмінність, він вважає, що одержувачем Божої влади є народ як ціле, а не сукупність суверенних індивідів. Аналогічно Жан-Жак Руссо в теорії народного суверенітету вважає колектив людей вищим за суму окремих членів.

Габріель Васкес (1549-1604) стверджував, що природне право не обмежується індивідом, але накладає й на суспільства обов'язок діяти у згоді і користуватися правом на справедлививе правосуддя.

Для Суареса, політична влада суспільства договірна за походженням, тому що спільнота формується на основі консенсусу вільних воль. Наслідком цієї "контрактуалістської" теорії є в те, що природна форма правління - демократія або республіка, а олігархії або монархії виникають як вторинні інститути, чиї претензії на справедливість ґрунтуються на тому, що таку форму правління обрав (або принаймні згодився на неї) народ.

Закон народів і міжнародного праваРедагувати

Франсиско де Віторія був, мабуть, першим хто розробив теорію jus gentium трактування міжнародного права (права народів), і тому є важливою фігурою в переході до сучасності. Він екстраполював свої ідеї законної суверенної влади в суспільстві на міжнародний рівень, уклавши, що й у цій області повинні правити справедливі форми, що поважають права всіх. Загальне благо світу належить до вищої категорії порівняно з благом кожної держави. Це означало, що відносини між державами повинні перейти від виправдання силою до виправдання законом і справедливістю. Деякі сучасні вчені поставили під сумнів витоки міжнародного права, яке підкреслює епохальний текст De jure belli ac pacis (вівтар світу) Гуго Гроція, і ратують з те, що вважати Віторія і, пізніше, Суареса важливими провісниками і, потенційно, засновниками в цій області. Інші, такі як Коскенніємі, заперечують, що жодного із цих гуманістів та схоластичних мислителів не можна вважати заснувниками міжнародного права в сучасному розумінні цього слова, замість цього розмістивши початок у період після 1870 року.

Франсиско Суарес розділив поняття jus gentium. Працююччи з уже добре сформульваними категоріями, він ретельно відрізняв ius inter gentes (що відповідає сучасному міжнародному праву) від ius intra gentes. Ius inter gentes є спільним для більшості країн, але належало до позитивного права, а не до природного права, тобто не обов'язково було універсальним. З іншого боку, ius intra gentes, або цивільне право, є специфічним для кожної нації.

Просто війнаРедагувати

Враховуючи, що війна одне з найстрашніших лих, від якого постраждало людством, прихильники школи міркували про те, що воно повинно застосовуватися лише тоді, коли це було необхідно для того, щоб запобігти ще більшому злу. Дипломатична угода краща, навіть для сильнішої сторони, перш ніж почнеться війна. Приклади "справедливої війни" є: -У самооборони, поки існує розумна ймовірність успіху. Якщо невдача вирішена, то це просто марнотратно проливання крові. -Превентивної війни проти тирана, який збирається атакувати. -Війни, щоб покарати винного ворогом.

Війна-це не законні або незаконнонароджені просто на основі своєї первісної мотивації: вона повинна забезпечити дотримання ряду додаткових вимог:

 • Необхідно, щоб у відповіді бути порівнянна зі злом; використовувати більше насильства, ніж це строго необхідно з'явиться в несправедливій війні.
 • Регулюючі органи оголосити війну, але їх рішення не є достатньою причиною, щоб почати війну. Якщо люди виступають проти війни, то воно нелегітимне. У народу є право повалити уряд, який веде або збирається вести, несправедливої війни.
 • Як тільки почалася війна, як і раніше існують моральні обмеження на дії. Наприклад, один не може атакувати або вбивати невинних заручників.
 • Обов'язково використовувати всі варіанти діалогу і переговорів, перш ніж братися до війни; війна є законною як останній засіб.

Згідно з цією доктриною, загарбницьких воєн, воєн, грабунків, воєн конвертувати невірних або язичників, і воєн за славу все по своїй суті несправедливим.

Підкорення АмерикиРедагувати

В цей період, в який колоніалізму почалася, Іспанія була єдиною Західною Європейською країною, в якій група інтелектуалів під сумнів легітивності завоювань, а не просто намагається виправдати його традиційними засобами.

Франсиско де Віторія почав свій аналіз завоювання, відмовившись від "незаконнонароджених титулів". Він був першим, хто посмів засумніватися в тому, що Биков А. в. іменованих биками дарування було дійсним звання панування над знову відкритими територіями. У цьому питанні він не влаштував загальний примат імператора, авторитет папи (тому що папі, за його словами, не вистачало світської влади), ні вимоги добровільного підпорядкування або перетворення корінних американців. Можна не вважати їх грішниками або не вистачає інтелекту: вони були вільними людьми на природу, законних майнових прав. Коли іспанці прибули до Америки, вони не мали ніякого законного титулу окупувати ці землі і стати їх господарем.

Віторіян також проаналізув, чи існують законні претензії титул відкритих земель. Він опрацьований до восьми законні титули домініон. Перший і, можливо, самий фундаментальний відноситься до спілкування між людьми, які разом являють собою універсальну суспільства. ІУС peregrinandi пов degendi є право кожної людини на подорожі та торгівлю в усіх кінцях землі, незалежно від того, хто керує або яку релігію сповідує території. Для нього, якщо "індіанці" в Америці б не дозволити вільний транзит, потерпіла сторін має право захищати себе і залишатися в землі, отриманих в таку війну самооборони.

Другою формою законного права на володіння землями виявлено також повернуто право людини, чиї непрохідності є підставою для справедливої війни. Індіанці могли добровільно відмовитися від перетворення, але не може обмежувати право на іспанському проповідувати, і в цьому випадку справа буде аналогічний першому випадку. Тим не менш, Віторія зазначив, що, хоча це може бути підставою для справедливої війни, не обов'язково доречно зробити такої війни, оскільки в результаті загибелі людей та знищення.

В інших випадках це казуїстика є:

 • Якщо язичницькі государі перетворює зусилля, щоб повернутися до ідолопоклонства.
 • Якщо туди приїхати, щоб бути достатня кількість християн у знову відкриту землю, що вони хочуть отримати від папи християнською державою.
 • У разі повалення тиранії або уряд, який шкодить невинних (наприклад, людські жертвопринесення)
 • Якщо соратники і друзі були атаковані були Tlaxcaltecas, об'єднавшись з іспанцями, але піддається, як і багато інших людей, щоб ацтеки—знову ж таки, це не може виправдати війну, з витікаючими звідси можливість легітимного завоювання як у першому випадку.
 • Фінал "законний титул" хоча б кваліфікацію Віторія себе як сумнівно, є відсутність справедливі закони, суддів, сільськогосподарської техніки та ін У будь-якому випадку, назва взята згідно з цим принципом має здійснюватися з християнської благодійності та гідністю індіанців.

Це вчення про "законних" і "незаконних" назв не отримало схвалення імператора Карла V, тодішній правитель Іспанії, в тому, що вони мали на увазі, що Іспанія не мала спеціального права; він безуспішно намагався зупинити цих богословів від вираження своєї думки в цих питаннях.

ЕкономікаРедагувати

Велику увагу було звернено на економічній думці Саламанкской школи Йозефа Шумпетера "Історія економічного аналізу" (1954). Це не монета, але, звичайно, консолідованою, використання терміна школу Саламанки в економіці. Шумпетер вивчав схоластичну доктрину в цілому та іспанської схоластичної доктрині, зокрема, і похвалив високий рівень економічної науки в Іспанії в 16 столітті. Він стверджував, що школа Саламанки найбільш гідний вважатися засновниками економіки як науки. В школі не розробка цілісного вчення економіки, але вони створили перші сучасні економічні теорії для вирішення нових економічних проблем, які виникли з кінця середньовічного порядку. На жаль, немає продовження їх роботи до кінця 17-го століття і багато хто з їх внески були забуті, тільки щоб бути заново відкритий пізніше інших.

Англійський історик економічної думки Марджорі Грайс-Хатчінсон опублікував безліч статей і монографій по школі Саламанки.

Хоча там не з'являється, щодр прямого впливу, економічної думки саламанкской школи багато в чому аналогічна Австрійської школи. Мюррей "Rothbard" називають їх прото-австрійці.

АнтецедентиРедагувати

В 1517 році, де Віторіян, в Сорбонні, був на консультації іспанських купців, заснована в Антверпені про моральної легітимності займатися будь-якою комерційною діяльністю для збільшення особистого багатства. З сьогоднішньої точки зору, сказали б вони просили про консультації підприємницький дух. Починаючи з цього часу, Віторія та інші богослови дивилися на економічних питаннях. Вони відійшли від думки, що вони знайшли, щоб бути застарілим, прийняття замість них нових ідей, заснованих на принципах природного права.

Згідно з цими поглядами, природний порядок ґрунтується на "свободі переміщення людей, товарів та ідей, дозволяючи людям дізнатися один одного і підвищити їх почуття братерства- це означає, що купецтво не тільки не поганим, але, навпаки, служить загальному благу.

Приватна власністьРедагувати

Прихильники школи "Валенсії" всі погодилися з тим, що нерухомість має благотворний вплив стимулювання економічної активності, яка, в свою чергу, робить свій внесок у загальний добробут. Дієго де Лейва Covarubias по Y (1512-1577) вважається, що чоловік мав не тільки право власності, але—знову ж таки, специфічно сучасне уявлення—вони мали виняткове право на вигоду від цієї власності, хоча громади можуть також отримати вигоду. Тим не менш, у часи великої необхідності, там всі товари стають громад.

Луїс де Моліна стверджував, що індивідуальні власники краще піклуватимуться про їхній товар, ніж взятий зі спільного майна, у вигляді "трагедія громад".

Гроші, цінності та цінаРедагувати

Найбільш повна і методичних розробок у Salamancan теорії вартості були Мартін-де-Azpilcueta (1493-1586) і Луїс де Моліна. Цікавить ефект дорогоцінних металів, які прибувають з країн американського континенту, де Azpilcueta доведено, що в країнах, де дорогоцінні метали були в дефіциті, ціни на них були вище, ніж у тих, де вони були в достатку. Дорогоцінні метали, як і будь-які інші товарно-добре, заробив, принаймні, деякі з їх вартості через їхню нечисленність. Цей дефіцит теорії вартості був попередником кількісної теорії грошей висунув трохи пізніше Жана Бодена (1530-1596).

До того часу, переважає теорія цінності була середньовічна теорія, заснована на собівартості продукції як єдиному визначальному чиннику справедливою ціною (варіант вартості виробництва теорія вартості, зовсім недавно проявився у трудовій теорії вартості). Дієго де Коваррубіас і Луїс де Моліна розвинена суб'єктивна теорія цінності і цін, які стверджували, що корисність товару варіювалася від людини до людини, так просто ціни б виникнути взаємної рішень у вільну торгівлю, за винятком спотворюючого впливу монополій, шахрайства, або державне втручання. Висловлюючи це в сьогоднішньому вираженні, прихильники школи захищали вільний ринок, де Справедлива ціна товару буде визначатися попитом і пропозицією.

На це Луїс Саравия-де-ла-Кальє пише в 1544: Ті, хто вимірюють тільки ціна на працю, витрати і ризик, понесені людина, яка займається викладкою товару, або виробляє його, або вартість транспортних або рахунок подорожей...або по тому, що він повинен заплатити факторів для їх галузі, і ризик, і працю, значно помилково.... Всього в ціні виникає від надлишку або дефіциту товарів, купців і грошей...а не від витрат, праці та ризиків.... Навіщо тюк білизна привозили по суші з Бретані за великі гроші буде коштувати більше, ніж той, який транспортується недорого на морі?... Чому книга, написана від руки коштує більше, ніж та, яка друкується, коли остання краща, хоча й дешевша у виробництві?... Просто в ціні не рахуючи вартості, а загальна оцінка.

Однак у школі рідко дотримуються цієї ідеї через систематично, і, як Фрідріх Хайєк писав: "ніколи до усвідомлення, що те, що було актуальним стало не просто відношення людини до конкретної речі або класу речей, а положення цієї речі в цілому...схеми, за якими чоловіки вирішують, як розподілити наявні в їхньому розпорядженні ресурси серед різних починань.

Відсотки на сумуРедагувати

Лихварство (яке в той період означало стягування відсотка за позикою) завжди були негативно сприйняті католицькою церквою. На третьому Латеранському соборі засудив будь погашення боргу з більше грошей, ніж спочатку був відданий в оренду; Рада В'єнна однозначно забороняє лихварство і оголосив будь толерантне законодавство лихварства бути єретичним; перші схоласти засуджував нарахування відсотків. У середньовічній економіки, кредити були виключно наслідком необхідності (неврожай, пожежі на робочому місці) і, в цих умовах, вважалося морально неприпустимим стягнення відсотків.

В епоху Відродження, більшої мобільності людей стимулював зростання торгівлі і поява відповідних умов для підприємців, щоб почати новий прибутковий бізнес. Враховуючи, що позикові гроші були не лише для споживання, але для виробництва як ну, це не можна розглядати таким же чином. Школа Саламанки розроблені різні причини, які послужили підставою для нарахування відсотків. Людина, що отримав позику на користь; можна розглянути інтерес як премію за ризик прийнятих кредитування партія. Виникає також питання альтернативних витрат, у тому, що кредитування партія втратила інші можливості використання позикових грошей. Нарешті, мабуть, саме спочатку було розгляд самі гроші як товар, і використовувати свої гроші як щось, для яких потрібно буде отримувати вигоду у вигляді відсотків.

Мартін де "Azpilcueta" також розглянуто вплив часу, виробітку тимчасової вартості грошей. При інших рівних умовах, хотілося б отримати блага зараз, а не в майбутньому. Це перевагу вказує на більшу цінність. Інтерес, за цією теорією, є оплата за час кредитування індивідуальних позбавляється грошей.

Богослов'яРедагувати

В епоху Відродження, теологія була, як правило, знижується в умовах підйому гуманізму, з схоластика стає не більш ніж порожній і рутинної методикою. Під Франсиско де Віторія, в університеті Саламанки Сід період інтенсивної діяльності в галузі богослов'я, особливо Ренесанс Томізм, чиє вплив поширювався на європейську культуру в цілому, але особливо для інших європейських університетів. Мабуть, основний внесок саламанкской школи в теології є дослідження проблем набагато ближче до людяності, які раніше були проігноровані, і відкриття питання, які раніше не були поставлені. Термін позитивне богослов'я іноді використовується, щоб відрізнити цей новий, більш практичний, теології від раніше схоластичного богослов'я.

МоральРедагувати

В епоху, коли релігія пронизувала все, аналізувати моральність акти вважалися найбільш практичне і корисне дослідження можна провести, щоб служити суспільству. Роман внески школи права і економіки, кореняться в конкретні завдання і моральні проблеми, з якими стикається суспільство в нових умовах.

Це була революційна ідея, щоб стверджувати, що віруючі християни можуть вести себе в злий манері, і люди взагалі нічого не знають християнства могли робити добро. Тобто мораль не залежить від свідомого пізнання Бога. Це було особливо важливо в плані поведінки по відношенню до поган, які не могли бути передбачуваний бути злим тільки тому, що вони не були християнами.

За довгі роки було розроблено казуїстику, фіксований набір відповідей на моральні дилеми. Однак, за своєю природою казуїстика ніколи не може бути повною, що призвело до пошуку загальніших правил чи принципів. З цього розвивається пробабілізм, де головний критерій не істина, але певність невибору зла. Розроблений головним чином Бартоломе де Медіна і продовжений Габріелем Васкесом та Франсиско Суаресом, пробабілізм став найважливішою школою етичної думки в наступні сторіччя.

Полеміка De auxiliisРедагувати

Полеміка De auxiliis була суперечкою між Єзуїтами і Домініканцями, що відбулася наприкінці 16-го століття. Темою полеміки була благодать і приречення, тобто, як можна поєднувати свободу або вільну волю людини з божественним всезнанням. У 1582 р. єзуїт Prudencio Монтемайора і Фрай Луїс де Леон говорив публічно про людської свободи. Домінго Báñez вважається, що вони дали безкоштовний буде занадто велику вагу і, що вони використовували термінологію, яка звучала єретичним; він доніс їх до іспанської інквізиції, звинувативши їх у Пелагіанстві, віра у свободу волі людини в збиток вчення про первородний гріх і благодаті, дароване йому Богом. Монтемайор-де-Леон і були відлучені від викладання, заборонили захищати такі ідеї.

Банез був потім засуджений Священної канцелярії Леон, який звинуватив його в "здійсненні помилки Лютеранства", що має такі вчення Мартіна Лютера. Згідно лютеранської доктрини, людина "мертвий за його гріхи" (Ефесян 2:1) як наслідок первородного гріха і не може врятувати себе своїми власними заслугами; тільки Бог може врятувати людину, "бо благодаттю ви спасенні через віру. І це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився." (Ефесян 2:8-9) Báñez був виправданий.

Тим не менш, це не кінець спору, який Луїс де Моліна продовжував у Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis (1588). Це вважається найкращим висловленням позиції єзуїтів. Полеміка тривала роками, в тому числі спроби домініканців, щоб отримати від папи Климента VIII засудження Concordia де Моліни. Нарешті Павло V в 1607 визнав свободи домініканців та єзуїтів відстоювати свої ідеї, заборонні, що обидві сторони цього спору можна охарактеризувати як єресь.

Існування зла у світіРедагувати

Існування зла в світі створив і керує нескінченно добрий і могутній Бог уже давно розглядається як парадоксальне. (Див. проблема зла). Віторія примирив парадокс, стверджуючи спочатку, що вільна воля-це дар від Бога кожній людині. Неможливо, щоб кожна людина завжди вільно вибрати тільки хороше. Таким чином, результати зло як необхідний наслідок вільної волі людини.

ДжерелаРедагувати

 • e.g. James Brown Scott, cited in Cavallar, The Rights of Strangers: theories of international hospitality, the global community, and political justice since Vitoria, p.164
 • Koskenniemi: International Law and raison d'état: Rethinking the Prehistory of International Law in Kingsbury & Strausmann, The Roman Foundations of the Law of Nations, p.297-339
 • Hayek, Friedrich (1992). "The Austrian School of Economics". The Fortunes of Liberalism: Essays on Austrian Economics and the Ideal of Freedom. Chicago: University of Chicago Press. p. 43. ISBN 0-226-32064-2.

ПосиланняРедагувати