Промахи (рос. промах, англ. miss, gross (crude) error, нім. Fehler m) — результати, що різко відрізняються від інших результатів вимірювань і є наслідком порушення умов досліду, зокрема вимірювання (неправильні дії спостерігача-експериментатора, несправність вимірювальної апаратури, різка зміна зовнішніх умов тощо).

Статистичні оцінки випадкової величини (середнє арифметичне х′ і стандартне відхилення Sх) розраховуються з припущення, що вибірка хі не містить результатів з надмірною похибкою (промахів). Для виключення промахів з великої вибірки можна користуватися правилом 2σ або 3σ. Для промаху х* розраховується абсолютне значення різниці |х* — х′|. При довірчій імовірності Р = 0,95 х* відкидається, якщо |х* — х′|> 2σ, а при Р = 0,997, якщо |х* — х′| > 3σ.

Для невеликих вибірок, коли Sx суттєво відрізняється від середнього квадратичного відхилення σ, користуються критерієм Ст'юдента, при цьому порівнюють:

t = |х* — х′| / Sх

з табличним значенням tp. Якщо t > tр, то з довірчою імовірністю Р можна вважати, що результат вимірювання х* є промахом, але й при t ≤ tр не можна говорити про відсутність промаху, а можна тільки говорити про недостатні підстави для виключення даного вимірювання. Після виключення промаху х′ і Sх необхідно знов перерахувати та розглянути питання про промахи у вибірці, що залишилась.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати