Дослід

сторінка значень в проекті Вікімедіа
  • Дослід — здійснення визначеної дії на об'єкт і реєстрація одержаного результату.
  • Дослід — відтворення якого-небудь явища або спостереження за новим явищем у певних умовах з метою вивчення, дослідження.
  • Дослід — однократне виконання усіх необхідних операцій для отримання одного експериментального результату (Експериме́нт — це сукупність дослідів).
  • Дослід — те ж саме, що дослідження.

Література ред.

  • Папушин Ю. Л., Смирнов В. О., Білецький В. С. Дослідження корисних копалин на збагачуваність (навчальний посібник). — Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк — 2006. — 344 стор.
  • Дослід // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. — 5-те вид. — К. ; Ірпінь : Перун, 2005. — ISBN 966-569-013-2.