Відкрити головне меню

Поклад нафти і газу (рос. залежь газа и нефти ; англ. oil-and-gas reservoir; нім. Erdöl– und Erdgasvorkommen n) – природне локальне одиничне скупчення нафти і газу в одному або декількох сполучених між собою пластах-колекторах, що контролюються єдиним (спільним) водо-нафтовим чи газо-нафтовим контрактом (ВНК чи ГНК).

Нафтогазогеологічне районування
Глобальний рівень
Нафтогазоносний пояс
Регіональний рівень
Нафтогазоносна провінція (НГП)басейн (НГБ)
Нафтогазоносна область (НГО)
Нафтогазоносний район (НГР)
Зона нафтогазонакопичення
Локальний рівень
Родовище
Поклад
Пастка

Зміст

Загальний описРедагувати

Границю між суміжними покладами (в одному і тому ж пласті чи резервуарі) проводять по зміні положення ВНК чи ГНК, фазового стану і фізико-хімічних властивостей вуглеводнів. Поклад є частиною родовища. Він є елементом нафтогазогеологічного районування територій.

Якщо скупчення вуглеводнів досить велике і рентабельне для розробки, його називають промисловим покладом нафти і газу. Форма і розміри покладу вуглеводнів пов’язані з формою і розміром пастки. Основний параметр покладу – його запаси. Вуглеводневі флюїди в земній корі залягають в обмеженому пористому просторі. Існування їх обумовлюється співвідношенням колекторів з непроникними породами – покришками.

Різновиди покладів нафти і газуРедагувати

Поклад нафти I газу перехідного стану – поклад вуглеводнів, які за своїми фізичними властивостями (в’язкість, густина) в пластових умовах близькі до критичного стану, займаючи проміжне положення між рідиною і газом.

Поклад нафти I газу пластовий – поклад нафти (газу) в резервуарі пластового типу, тобто обмеженому в покрівлі і підошві практично непроникними породами, що підпирається водою, яка заповнює більшу частину об’єму резервуара.

Поклад нафти I газу пластовий екранований – пластовий поклад, утворений в умовах, коли просування нафти (газу) по підняттю пласта зупинено екраном (тобто поверхнею глин або інших малопроникних порід), які виникли внаслідок тектонічного порушення, стратиграфічної неузгодженості, виклинювання пласта-колектора або погіршення його колекторських властивостей.

Поклад нафти I газу пластовий літологічно екранований – пластовий поклад, утворений внаслідок виклинювання пласта-колектора або погіршення його колекторських властивостей вверх по підняттю (різновид пластових екранованих покладів).

Поклад нафти I газу пластовий склепінний – поклад, приурочений до резервуара, який має пластовий характер на всій продуктивній площі і зігнутий у формі склепіння.

Поклад нафти I газу пластовий стратиграфічний екранований – пластовий поклад, обмежений непроникними породами по поверхні стратиграфічної неузгодженості (різновид пластових екранованих покладів).

Поклад нафти I газу пластовий тектонічно екранований – поклад в пласті, обмеженому зверху по його нахилу розривом, який призводить пласт до зіткнення зі слабкопроникними породами (різновид пластових екранових покладів нафти).

Поклад нафти I газу у біотермному виступі масивний – поклад, пов’язаний з вершиною рифового масиву, перекритого малопроникними породами. Син. – рифовий поклад.

Поклад нафти I газу у структурному виступі масивний – поклад у виступі порід тектонічного походження, утворений або антиклінальним згином пластів, або великими диз’юнктивними порушеннями.

Поклади (нафти, газу) екранованіпоклади, утворення яких зумовлено наявністю пасток екранованого типу (див. пастка нафти і газу). Екранами є малопроникні породи: глини, солі, інтрузивні та інші породи. Екранування виникає внаслідок диз’юнктивного тектонічного порушення, незгідного стратиграфічного перекриття пласта-колектора або різкої зміни літологічних відмін породи. Різновидами екранованих покладів є дашкові поклади та рукавоподібні (шнуркові). До екранованих покладів відносять також нафтові поклади, “запечатані” продуктами окиснення нафти – мальтами, асфальтами і ін.


За фазовим співвідношенням нафти і газу:

 • Нафтові , що містять тільки нафту, насичену в різному ступені газом;
 • Газонафтові , в яких основна частина покладу нафтова, а газова шапка не перевищує за обсягом умовного палива нафтову частину покладу;
 • Нафтогазові , до яких відносяться газові поклади з нафтовою облямівкою, в якій нафтова частина становить за обсягом умовного палива менше 50%;
 • Газові , що містять тільки газ;
 • Газоконденсатні , що містять газ з конденсатом;
 • Нафтогазоконденсатні , що містять нафту, газ і конденсат.

За складністю геологічної будови :

 • Простої будови - однофазні поклади, пов'язані з непорушеними або слабопорушеними структурами, продуктивні пласти характеризуються витриманістю товщини і колекторських властивостей по площі і розрізу;
 • Складної будови - одно- і двофазні поклади, які характеризуються нестриманістю товщини і колекторських властивостей продуктивних пластів по площі і розрізу або наявністю літологічних заміщень колекторів непроникними породами або тектонічних порушень;
 • Дуже складної будови - одно- і двофазні поклади, які характеризуються як наявністю літологічних заміщень або тектонічних порушень, так і невитриманістю товщини і колекторських властивостей продуктивних пластів, а також поклади складної будови з важкими нафтами.

Покришка покладуРедагувати

Див. Покришка покладу

Покришка покладу (рос. покрышка залежи, англ. rock cap, pool cap, pool rock, нім. Deckgebirge n der Lagerstätte, Permeabilitätsschranke f, impermeabler Schirm m) – для покладів нафти та газу – комплекс порід (або порода) з низькими зна-ченнями проникності, які перекривають продуктивний колектор і перешкоджають руйнуванню покладу.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
 • Білецький В. С. Основи нафтогазової справи / В. С. Білецький, В. М. Орловський, В. І. Дмитренко, А. М. Похилко. – Полтава : ПолтНТУ, Київ : ФОП Халіков Р.Х., 2017. – 312 с.