Нафтогазоносний пояс — одиниця нафтогазогеологічного районування найвищого рангу глобального рівня. Представлена асоціацією нафтогазоносних провінцій, або басейнів, споріднених з близькими за характеристиками крупними геотектонічними елементами земної кори, в межах яких утворення і накопичення вуглеводнів відбувались під впливом схожих геодинамічних режимів надр. За основу схем поясного районування прийнята тектонічна характеристика надр і їх геологічна історія.

Нафтогазогеологічне районування

Глобальний рівень
Нафтогазоносний пояс
Регіональний рівень
Нафтогазоносна провінція (НГП)басейн (НГБ)
Нафтогазоносна область (НГО)
Нафтогазоносний район (НГР)
Зона нафтогазонакопичення
Локальний рівень
Родовище
Поклад
Пастка

Зараз не існує загальноприйнятої схеми нафтогазопоясного районування. Найбільш розробленою і закінченою є схема районування В. П. Гаврилова, яка враховує всі основні нафтогазоносні території світу.

Класифікація ред.

За даними геотектонічного районування земної кори, В. П. Гавриловим виділено 24 пояси нафтогазонакопичання, які відносяться до одного з трьох основних типів:

  • субдукційного (формуються під впливом субдукційного геодинамічного режиму, який характеризується «закриттям» океанічного простору і виникненням на його місці континентальної споруди. Пояси цього типу розташовуються по окраїнам сучасних платформ — Східноазійський пояс огинає Сибірську, Південнокитайську і Австралійську древні платформи, Західноамериканський — Північну і Південноамериканську платформи, Африканоіндійський — Африканоаравійську, Аравійську та Індостанську платформи)
  • рифтогенного (утворюються під впливом рифтогенного геодинамічного режиму, який притаманний внутрішньо- чи окраїнно-континентальним рифтовим системам). Рифтогенні пояси пов'язані з окраїнами сучасних материків (Східнопівнічноамериканський, Східнопівденноамериканський, Західноафриканський пояси, або розташовані всередині них (Червономорський та Західносиірський пояси)
  • депресивного (формуються під впливом депресивного геодинамічного режиму, який характерний для крупних внутрішньоплатформних западин. Тут виділено Центральнопівнічноамериканський пояс всередині Північноамериканської платформи, Центральноафриканський в Африкано-Аравійській і Південноафриканській платформах, та Центральнокитайський всередині Північнокитайської древньої платформи)

Субдукційні, рифтогенні та депресивні пояси нафтогазонакопичення формувались і розвивались в різні періоди геологічного часу. Загальна площа поясів (за схемою В.П. Гаврилова) становить близько 130 млн км², вони охоплюють практично всі нафтогазоносні території континентів. Різні пояси нафтогазонакопичення розрізняються за площею: найбільш крупні — Східноазійський (34 млн км²) і Західноамериканський (близько 20 млн км²) субдукціного типу, а найдрібниші — Західно- і Східноіндійські пояси рифтогенного типу (0,08 та 0,09 млн км² відповідно). Пояси відрізняються не тільки за площею, але і за кількістю нафтогазоносних провінцій в їх складі. В поясах субдукційного типу знаходиться 77 НГП, в рифтогенних — 13, в депресивних — 10.

Література ред.