Подерою кривої стосовно якої-небудь точки площини називається нова крива, що являє собою геометричне місце точок основ перпендикулярів, опущених з цієї точки на дотичні до заданої кривої. [1]

Для параметрично заданої кривої подера відносно точки задається рівняннями

ПрикладиEdit

ПосиланняEdit

  1. Савелов А. А. Плоские кривые. Систематика, свойства, приминения М., Физматгиз, 1960. — 293 с. (С. 63) (рос.)