Оператор Гамільтона або оператор набла — векторний диференціальний оператор першого порядку, компоненти якого є частковими похідними за координатами.

Оператор Гамільтона,
представлений
символом набла

Для тривимірного евклідового простору в прямокутній декартовій системі координат оператор набла визначається наступним чином:

Оператор Гамільтона використовують для позначення дивергенції, градієнта та ротора

де точка позначає скалярний добуток,

,

де символ × позначає векторний добуток.

Тут  — будь-яке векторне поле.

Введений у вжиток ірландським математиком Вільямом Гамільтоном.

Див. також Редагувати

Джерела Редагувати