Обмежена послідовність

Числова послідовність називається обмеженою, якщо

  • Послідовність {} називається обмеженою зверху ( знизу ), якщо існує таке дійсне число M ( число m ), що кожен елемент послідовності {} задовільняє нерівність ≤ M ( ≥ m ).При цьому число M ( число m ) називають верхньою ( нижньою ) межею послідовності.
  • Послідовність {} називається обмеженою з двох сторін або просто обмеженою, якщо вона обмежена зверху і знизу, тобто існують такі числа m і M, що m ≤ ≤ M., або || ≤ A, де A = max{M,m}.