Обмежена послідовність

Числова послідовність називається обмеженою, якщо

  • Послідовність {} називається обмеженою зверху (знизу), якщо існує таке дійсне число M (число m), що кожен елемент послідовності {} задовільняє нерівність ≤ M ( ≥ m).При цьому число M (число m) називають верхньою (нижньою) межею послідовності.
  • Послідовність {} називається обмеженою з двох сторін або просто обмеженою, якщо вона обмежена зверху і знизу, тобто існують такі числа m і M, що m ≤ ≤ M., або || ≤ A, де A = max{M, m}.