Монотонна послідовність

Монотонно спадною (зростаючою, неспадною, незростаючою) називають послідовність в якій кожен член є меншим (більшим, не меншим, не більшим) за член послідовності .

Визначення Редагувати

Нехай є множина  , на якій введено відношення порядку. Послідовність   елементів множини   називається неспадною, якщо кожен елемент цієї послідовності не перевищує наступного за ним.

  — неспадна  

Послідовність   елементів множини   називається незростаючою, якщо кожен наступний елемент цієї послідовності не перевищує попереднього.

  — незростаюча  

Послідовність   елементів множини   називається зростаючою , якщо кожен наступний елемент цієї послідовності перевищує попередній.

  — зростаюча  

Послідовність   елементів множини   називається спадною, якщо кожен елемент цієї послідовності перевищує наступний за ним.

  — спадною  

Послідовність називається монотонною, якщо вона є неспадною або незростаючою.

Послідовність називається строго монотонною, якщо вона є зростаючою або спадною.

Очевидно, що строго монотонна послідовність є монотонною.

Іноді використовується варіант термінології, в якому термін «зростаюча послідовність» розглядається як синонім терміну «неспадна послідовність», а термін «спадна послідовність» - як синонім терміну «незростаюча послідовність». У такому випадку зростаючі і спадні послідовності з вищенаведеного визначення називаються «строго зростаючими» і «строго спадними», відповідно.

Проміжки монотонності Редагувати

Може виявитися, що вищевказані умови виконуються не для всіх номерів  , а лише для номерів із деякого діапазону.

 

Тут допускається звернення правої межі   у нескінченність. У цьому випадку послідовність називається монотонною на проміжку I, а сам діапазон I є проміжком монотонності послідовності.

Приклади Редагувати

 • Послідовність натуральних чисел.
  •  .
  • Початкові відрізки: .
  • Зростаюча послідовність.
  • Складається з натуральних чисел.
  • Обмежена знизу, зверху не обмежена.
 • Послідовність Фібоначчі
  •  
  • Початкові відрізки:  .
  • Не спадна послідовність.
  • Складається з натуральних чисел.
  • Обмежена знизу, зверху не обмежена.
 • Геометрична прогресія з основою  .
  •  .
  • Початкові відрізки:  .
  • Зростаюча послідовність.
  • Складається з раціональних чисел.
  • Обмежена з обох сторін.
 • Послідовність, що сходиться до числа e.
  •  .
  • Початкові відрізки: .
  • Зростаюча послідовність.
  • Складається з раціональних чисел, але сходиться до трансцендентного числа.
  • Обмежена з обох сторін.
 • Послідовність раціональних чисел виду   не є монотонною. Тим не менш, вона (строго) спадає на відрізку   і (строго) зростає на проміжку  .

Властивості Редагувати

 • Обмеженість.
  • Будь-яка неспадна послідовність обмежена знизу.
  • Будь-яка незростаюча послідовність обмежена зверху.
  • Будь-яка монотонна послідовність обмежена принаймні з одного боку.
 • Монотонна послідовність сходиться тоді і тільки тоді, коли вона обмежена з обох сторін. (Теорема Вейєрштрасса про обмежені монотонних послідовностей)
  • Збіжна неспадна послідовність обмежена зверху своєю межею.
  • Збіжна незростаюча послідовність обмежена знизу своєю межею.

Джерела Редагувати