Геометрична прогресія

Геометрична прогресія — послідовність чисел, перший член якої не дорівнює нулю, а відношення будь-якого елемента послідовності до попереднього є сталим числом, що називається знаменником прогресії. Якщо знаменник прогресії дорівнює 1 (одиниці), то прогресія вважається стаціонарною. Знаменник геометричної прогресії не може дорівнювати 0 (нулю). Якщо модуль знаменника прогресії більше одиниці — прогресія зростаюча, якщо він менше одиниці — прогресія спадна. У випадку коли знаменник прогресії менше нуля — прогресія знакозмінна.

Приклади:

  • послідовність степенів 2 є геометричною прогресією: 2, 4, 8, 16, 32, ….
  • геометрична прогресія із першим елементом 3, та знаменником −2: 3, −6, 12, −24, 48, ….

Значення n-ного члена ред.

Позначимо перший член b1, а знаменник прогресії q. Тоді другий член b2= b1* q, третій — b3= b2* q= b1* q2, четвертий — b4= b3* q= b1* q3, і так далі.

Тому вираз n-ного члена буде: bn= b1qn-1

Сума ред.

Знайдемо суму перших   членів геометричної прогресії

 

Помножимо та поділимо праву частину на   (  не може бути 1), добуток   на   дає  , оскільки решта елементів взаємно знищуються, звідси отримаємо:

 

Якщо   і   то  , тоді:  

Практичне застосування ред.

Формула для суми геометричної прогресії також зручна для обрахунку відсотків по банківських вкладах. Припустимо, Ви кладете $2,000 в банк під 5 % річних. Скільки грошей Ви матимете на рахунку через 6 років?

2,000 · 1.056 = 2680.19

Геометрична прогресія лежить на основі побудови рядів переважних чисел.

Див. також ред.

Посилання на сторонні джерела ред.

Джерела ред.

  • Г. Корн и Т. Корн «Справочник по математике для научных работников и инженеров»