Регре́сія (англ. regression, нім. Regression f, рос. регрессия) — форма зв'язку між випадковими величинами. Закон зміни математичного сподівання однієї випадкової величини залежно від значень іншої. Розрізняють прямолінійну, криволінійну, ортогональну, параболічну та інші регресії, а також лінію і площину регресії.

Лінійна регресія
Нелінійна регресія

Крива регресії Y на Х є залежність умовного математичного сподівання величини Y від заданого значення Х:

my/x = φ (х, а, b, c, …),

де а, b, c, … — параметри рівняння регресії.

Див. також ред.

Джерела ред.

Сеньо П. С. (2007). Теорія ймовірностей та математична статистика (вид. 2-ге, перероб. і доп.). Київ: Знання. с. 446.