Ні́тросполу́ки (рос. нитросоединения, англ. nitrocompounds, нім. Nitroverbindungen f pl) — органічні речовини, в молекулах яких є нітрогрупа -NO2, пов'язана з атомами вуглецю.

Загальна структура нітросполук

Розрізняють нітросполуки аліфатичного та ароматичного рядів. Сполуки широко застосовують у виробництві сірчистих барвників, вибухових речовин, запашних речовин тощо.

Отримання ред.

Нітросполуки можна отримати нітруванням вуглеводнів у присутності сульфатної кислоти:

 

Також можна отримати при взаємодії галогенпохідних вуглеводнів та нітриту срібла:

 

Ще можна отримати оксиненням амінів за допомогою перманганату калію:

 

Також можна отримати окисненням оксимів альдегідів та кетонів:

 

Будова ред.

В нітрогрупі атом азоту заряджений позитивно, тому в нього є чотири неспарені електрони, а отже, уторює чотири зв'язки. При цьому він знаходиться у стані sp2-гібридізації. В кожного атома кисню заряд -½, і кожний атом кисню утворює зв'язок з атомом азоту. Негібридна p-орбіталь, що залишилася в атомі азоту, утворює ще один зв'язок з обома атомами кисню (кратність кожного такого зв'язку — ½).

Довжина кожного зв'язку N-O становить 0,122 нм, кут між ними — 124–126°.

Хімічні властивості ред.

Можуть відновлюватися до амінів:

 

У первинних та вторинних нітросполуках атом водню може переходити до одного з атомів висню, що зв'язаний з азотом. Потім він може заміститися на атом металу, утворюючи нітронат:

 

У концентрованій сульфатній кислоті можуть гідролізуватися. Продуктами реакції є карбонові кислоти та гідроксиламін:

 

Див. також ред.

Джерела ред.

Посилання ред.