Матейко Катерина Іванівна

Матейко Катерина Іванівна (6 грудня 1910, с. Поздяч — 22 грудня 1995, Львів)  — український науковець, етнограф, кераміст, гончар, публіцист, краєзнавець та громадський діяч.

Матейко Катерина Іванівна
Народилася 6 грудня 1910(1910-12-06)
с. Поздяч
Померла 22 грудня 1995(1995-12-22) (85 років)
Львів
Поховання Янівський цвинтар
Національність українка
Місце проживання Львів
Діяльність український науковець, етнограф, кераміст, гончар, публіцист, краєзнавець та громадський діяч.
У шлюбі з Будзан Антін Федорович
Діти Будзан Зіновій Антонович

БіографіяРедагувати

Народилася у с. Поздяч тепер с. Лешно біля Перемишля, Республіка Польща. У 1921—1929 рр. в Українськім інституті для дівчат у Перемишлі. У 1932—1937 рр. вчилася у відомих польських вчених-етнографів Адама Фішера[1] та Яна Фальковського на гуманістичному виділі Львівського університету Яна Казимира, де отримала диплом магістра філософії.[2]

Впродовж 1939—1980 рр. Катерина Іванівна працювала у Львівському музеї етнографії (який 1951 р. був об'єднаний з Музеєм художньої промисловості і став називатися Музей етнографії та художнього промислу АН УРСР, тепер — у складі Інституту народознавства НАН України), була незмінним охоронцем фонду кераміки. У 1939 р. отримала повідомлення із організації «Związek Muzeów w Polsce», що її призначено на посаду етнографа у Кременецькому краєзнавчому музеї. Однак, воєнні дії не дозволили зайняти це місце. Унаслідок сумнозвісної операції «Вісла» її родину, як і багатьох односельчан, було брутально виселено з рідної оселі на так звані землі «odzyskane». 1955 р. захистила дисертацію кандидата з історичних наук на тему: «Українська народна кераміка XIX—XX ст.». У вересні 1958 р. отримала посаду старшого наукового співробітника в Музеї етнографії та художнього промислу АН УРСР.[3]

Дійсний член НТШ з 1992 р.

Чоловік Матейко Катерини Іванівни, мистецтвознавець Антін Будзан (1911—1982) — автор праць з різьбярства, бісеру, виробів з дерева тощо.

Померла 22 грудня 1995 року та похована у Львові на Янівському цвинтарі.[4]

Громадська та наукова діяльністьРедагувати

Під час університетських студій брала участь у різних студентських товариствах: «Гурток україністів», «Товариство Українських Студентів-Католиків „Обнова“», «Марійська дружина студенток». Завдяки Юрію Липі почала друкуватися у журналі «Життя і знання». Як пластунка брала участь у таборах для фахово працюючої молоді у Славську, була виховним референтом і комендантом табору в 1938 р., дописувачем пластового журналу «З верха на верх», учасницею табору під Галичем біля Крилоса, в якому комендантом була Марія Білинська. У таборі познайомилася з В. Глібовицьким і Р. Данилевичем, редакторами журналу «Українське Юнацтво», опублікувала в ньому декілька своїх статей.[5]

У 1959 р. вийшла перша її монографія «Народна кераміка західних областей Української РСР XIX—XX ст.». Продовженням і доповненням до цієї теми стало альбомне видання «Художня кераміка західних областей Української РСР», яке вийшло 1962 р. У 1977 р. вийшла друком друга монографія дослідниці «Український народний одяг».

Катерина Матейко працювала над фундаментальною колективною монографією «Українці» (1959 року був підготовлений макет книги і віддруковані сигнальні її примірники), а також над «Атласом матеріальної культури українців». Проте через злочинні заборони тоталітарного режиму ці видання так і не побачили світ. Частина цього матеріалу у вигляді стислих параграфів згодом увійшла до колективних монографій «Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва» (1963), «Бойківщина» (1983), «Гуцульщина» (1987).

Катерина Іванівна Матейко працювала поряд з такими відомими вченими, художниками і діячами української культури як Іван Крип'якевич, Михайло Возняк, Олександр Прусевич, Іларіон Свєнціцький, Філарет Колесса, Олена Кульчицька, Ольга Дучимінська, Роман Гарасимчук, Антін Будзан.

Остання книга вченої «Український народний одяг. Етнографічний словник» (1996).[6]

ПублікаціїРедагувати

КнигиРедагувати

 • Матейко К. І. Украинская народная керамика XIX—XX вв.: Историко-этнографическое исследование: Автореф. дис. … канд. ист. наук / АН УССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора.― К., 1955.― 20 с.
 • Матейко К. І. Художня кераміка західних областей Української РСР: Альбом / АН УРСР. УКР. держ. музей етногр. та худож. промислу: Укладач Матейко К. І. ― К., 1962.― 28 с: 60 табл.: іл.― Укр., рос. та англ. мовами.
 • Матейко К. І. Украинские народные мотиви в современной одежде // VII Международннй конгресе антропологических и этнографическшх наук. (Москва, август 1964 г.). ― М.: Наука, 1964. ― 10 с.― Співавт. С. Й. Сидорович.
 • Матейко К. І. Український народний одяг / АН УРСР. Музей етнографії та худож. промислу. ― К.: Наукова Думка, 1977. ― 224 с.: іл.
 • Матейко К. І. Український народний одяг: Етнографічний словник.― К.: Наук. Думка, 1996.

СтаттіРедагувати

 • Матейко К. І. Культура и быт колхозников Львовской области // Советская этнография.― 1950.― N 4.―С 133—149.― Співавт. М. Ломова, Д. Фіголь, С. Сидорович, М. Кооакевич.
 • Матейко К. І. До історії української народної кераміки // Матеріали з етнографії та художнього промислу.― К.: Вид-во АН УРСР, 1954.― Вип. 1.― С. 16-31: іл.
 • Матейко К. І. Деякі особливості сучасного побуту українців Полісся: За матеріалами експедиції 1953 р. // Матеріали з етнографії та художнього промислу.― К.: Вид-во АН УРСР, 1956.― Вип. 2. ― С. 48-59: іл.― Співавт. Д. Фіголь, Л. Суха, М. Козакевич, М. Ломова.
 • Матейко К. І. Українська народна кераміка // Довідник по фондах Українського державного музею етнографії та художнього промислу АН УРСР.― К.: Вид-во АН УРСР, 1956.― Вип. 1― С. 23-46: іл.
 • Матейко К. І. Одяг шахтарів Донбасу дореволюційного часу // Матеріали з етнографії та художнього промислу АН УРСР.― К.: Вид-во АН УРСР, 1957.― Вип. 3.― С. 3-13, іл.
 • Матейко К. І. Зберігати і розвивати кращі традиції української народної кераміки // Ленінська Правда.― Косів, 1959.
 • Матейко К. І. Літературні джерела до історії побуту робітників України дорадянського періоду // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства.― К.: Наук. Думка, 1959.― Вип. 5.― С. 42-63.
 • Матейко К. І. Народна кераміка Львівщини. Матеріали з етнографії та мистецтвознавства.― К. : Наук. Думка, 1961― Вип. 6.― С.35-44: іл.
 • Матейко К. І. У дім прийде краса // Вільна Україна. Львів.― 1961.― 21 вересня.― Співавт. В.Васьків.
 • Матейко К. І. Звідки пішла назва гуцули? //Комсомольська Правда.― Станіслав, 1961.
 • Матейко К. І. До історіографії етнографічшото дослідження Бойківщини // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства.― К.: Наук. Думжа, 1962. ―Вип. 7-8.― С. 136—151.
 • Матейко К. І. Здобутки народної культури ― в сучасний побут // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства.― К., 1962.― Вип. 7-8.― С. 233—235.― Співавтор Фіголь Д. І.
 • Матейко К. І. Використання в сучасному одязі елементів традиційного вбрання // Нар. Творчість та Етнографія.― 1963.― N. 2.― С. 14-20: іл.― Співавт. С. Й. Сидорович.
 • Матейко К. І. Прикраси //Укр. Рад. Енцикл.― К.: Голов. ред. УРЕ, 1963.― Т. 11. ― С. 486.
 • Матейко К. І. Народна культура Західних областей України за роки радянської влади: Тези доп. наук. конф., присвяченої 25-річчю воз'єднання Західноукр. земель з УРСР (7-8 грудня 1964 р.) / М-во культ. УРСР Укр. держ. музей етнографії та худож. промислу.― Львів, 1964.― С. 19-20.
 • Матейко К. І. І. Я. Франко ― дослідник побуту населення Бойківщини // Ленінським Шляхом. ― Турка, 1965.― Жовтень.
 • Матейко К. І. Кераміка // Каталог міжобласної художньої виставки, присвяченої 25-річчю ваз'єднання українського народу в одній Українській Радянській державі / Мін. культури. Льв. відділення Спілки худож. УРСР.― Львів: Каменяр, 1967.― С. 107—131: іл.
 • Матейко К. І. Дослідник побуту Бойківщини: Про І. Я. Франка // Жовтень.1968.― N 5.― С. 127—128.
 • Матейко К. І. Джерела наукового вивчення народного одягу // Архіви України.― 1968. ― N 6.― С. 21-29.
 • Матейко К. І. Одяг // Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва /МВССО УРСР. Льв. держ. ін-т прикл. та декор. мист.― Львів: Вид-во Льв. у-ту, 1969.― С. 8, 16-20, 51-59: іл.
 • Матейко К. І. Принципы этнографического райониирования украинской народной одежды // Тезисы докладов на хаседаниях, посвященных итогам полевых иселедований 1969 г.― М., 1970.― С. 49-52.
 • Матейко К. І. Краса народного вбрання Нар. Творчість та Етнографія.― 1970.― N 1.― С. 30-39: іл.― Співавт. Н. І. Здоровега.
 • Матейко К. І. Этнографические особенности одежды бойков // Карпатский сборник: Труды международной комиссии по изучению народной культурьі Карпат и прилегающих к ним областей / АН СССР. Ин-т этн. им. Н. Н. Миклухо-Маклая.― М.: Наука, 1972.― С. 66-74.
 • Матейко К. І. Іван Франко: Етнографічна експедиція на Бойківщину (Вступна стаття і переклад з німецької мови) // Жовтень.― 1972.― N 8.― С. 112—119; N 9.― С. 137—143: іл.― Співавт. В. Васьків.
 • Матейко К. І. Локальні особливості одягу гуцулів кінця XIX ― початку XX ст. // Культура та побут населення Українських Карпат: Матеріали республіканської наукової конференції, присвяченої 50-річчю утворення СРСР: Тези доповідей та повідомлень / АН УРСР. Ін-т етн. ім. М. М. Міклухо-Маклая АН СРСР. Ін-т мистецтв, фольк. та етн. ім. М. Т. Рильського. МВССО УРСР. Ужгород. держ. ун-т Закарп. обл. орг. Укр. т-ва охор. пам'ят. іст. та культ..― Ужгород, 1972.― С. 45-46.
 • Матейко К. І. Головні убори українських селян до початку XX ст. // Нар. Творчість та Етнографія.― 1973.- N З- С. 47-54: іл.
 • Матейко К. І. Українське народне мистецтво: Кераміка і скло (Упоряд. розділу кераміка Матейко К. І.: ілюстрації).― К.: Мистецтво, 1974.― С. 218.
 • Матейко К. І. Фольклорно-побутові сюжети у в творчості О. Бахматюка // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства.― К.: Наук. Думка, 1975.― С. 89-96.
 • Матейко К. І. Цінні етнографічні фотодокументи // Нар. Творчість та Етнографія.― 1976.― N 1.― С. 103—104.
 • Матейко К. І. Локальные особенности одежды гуцулок // Карпатский сборник: Труди международной комисии по изучению народной культури Карпат и прилегающих к ним областей / АН СССР. Ин-т этн. им. Н. Н. Миклухо-Маклая.― М.: Наука, 1976.― С. 57-65.
 • Матейко К. І. Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР / Упоряд. розділу кераміка Матейко К. І.― К.: Мистецтво, 1976.
 • Матейко К. І. Спільні риси в одязі східнослов'янських народів // Доповіді наукової ювілейної конференції до 100-річчя Музею етнографії та художнього промислу.―К.: Наук. Думка, 1976.― С. 42-47.
 • Матейко К. І. Городництво // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження.― К.: Наук. Думка, 1983.― С. 113.
 • Матейко К. І. Бджільництво // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження.― К.: Наук. Думка, 1983.― С. 113.
 • Матейко К. І. Збиральництво // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження.― К.: Наук. Думка, 1983.― С. 114.
 • Матейко К. І. Мисливство // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження.― К.: Наук. Думка, 1983.― С. 115.
 • Матейко К. І. Рибальство // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження.― К.: Наук. Думка, 1983.― С. 115.
 • Матейко К. І. Торгівля // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження.― К.: Наук. Думка, 1983.― С. 116.
 • Матейко К. І. Гончарство // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження.― К.: Наук. Думка, 1983.― С. 127.
 • Матейко К. І. Одяг // Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження.― К.: Наук. Думка, 1983.― С. 142—149.
 • Матейко К. І. Одяг // Гуцульщина: Історико-етнографічне дослідження.― К.: Наук. Думка, 1987.― С. 189—203.― Співавт. О. В. Полянська.
 • Матейко К. І. Полесье в историко-этнографических исследованиях и источниках // Полесье: Материальная культура.― К.: Наук. Думка, 1988.― С. 3-8. Співавт. В. К. Бондарчик.

Рецензії на книги Катерини МатейкоРедагувати

 • Polonec А. [Рец. на кн.: Народна кераміка західних областей Української РСР XIX—XX ст.: історико-етнографічне дослідження. ― К., 1959.] // Sbornik slovenského narodného músea.― Bratislava, 1961. ― R. 55. ― S. 147—148.
 • Dobrźańska ― Powlicka А. [Рец. на кн.: Narodna keramika zachidnych Ukrainśkoi RSR XIX-ХХ st.― К.; 1959] Polska sztuka ludova. ― 1964. ― R. XVIII. ― N 1.― S. 50-51.
 • Gajerski Stanisław [Рец. на кн.: Український народний одяг.― К., 1977.] // Kwartalnik historii kultury materialnej.― 1977.― N 4.― S. 579—580.
 • Кара-Васильева Т. [Рец. на кн.: Український народний одяг. ― К., 1977.] // Образотворче мистецтво. ― 1978. ― N 5. ― С. 30-31.
 • Зеленчук В. С. Монографія про народний одяг [Рец. на кн.: Український народний одяг. ― К., 1977] // Нар. Творчість та Етнографія. ― 1977. ― N 2.―С. 92-93.
 • Єрмоленко О. І. Краса народного одягу [Рец. на кн.: Український народний одяг. ― К., 1977] // Жовтень. ― 1978. ― N 6. ― С. 149—151.
 • Никорак О. І. До виходу книги «Укр. народний одяг»: Етнографічний словник // Народознавчі зошити. — 1995. — N 1.— С. 23-24.

ЛітератураРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Фішер Адам// Сайт Вікіпедія
 2. Никорак О. І. Науковий доробок Катерини Матейко (1910—1995) // Народознавчі зошити. — 1996. — N 4.
 3. Никорак О. І.Катерина Матейко (штрихи до життєпису з нагоди дев'яностоліття від дня народження та п'ятої річниці з дня смерті)// Мистецтвознавство: Науковий збірник.— Львів: СКІМ, 2000.
 4. Здоровега Н. Катерина Матейко зблизька // Народознавчі зошити. — 1996. — № 4. — С. 223
 5. Никорак О. І. Катерини Матейко: штрихи до творчого портрету на відстані часу // Народознавчі зошити. — 2000. — N 6.
 6. Никорак О. І. До виходу книги «Укр. народний одяг»: Етнографічний словник // Народознавчі зошити. — 1995. — № 1.— С. 23-24.