Момент сили

фізична величина
(Перенаправлено з Крутний момент)

Моме́нт си́ли, оберта́льний момент, крутни́й момент — векторна фізична величина, що дорівнює векторному добутку радіус-вектора, проведеного від заданої точки (відносно якої він розраховується) до точки прикладення сили, на вектор цієї сили. Момент сили є мірою зусилля, спрямованого на обертання тіла.

Момент М0 від сили F

Момент сили зазвичай позначають латинською літерою і вимірюють в SI в Н м, що збігається із розмірністю енергії.

ВизначенняРедагувати

 
Залежності між силою F, моментом сили τ (M), імпульсом p і моментом імпульсу L

Момент сили  , яка діє на матеріальну точку із радіус-вектором   визначається як

 .

тобто є векторним добутком радіус-вектора   на силу  .

Момент сили — це вектор перпендикулярний як до радіус-вектора точки, так і до сили, яка на цю точку діє. За абсолютною величиною момент сили дорівнює добутку сили на плече або

 ,

де α — кут між напрямком сили й радіус-вектором точки.

Момент сили адитивна величина, тобто момент сил, що діють на систему матеріальних точок, дорівнює сумі моментів сил, які діють на окремі точки системи.

 

Характерною властивістю момента сили є те, що в останню формулу входять лише зовнішні сили, а взаємодію матеріальних точок між собою можна не враховувати, оскільки згідно із третім законом Ньютона сили, які діють на пару точок рівні за величиною й обернені за напрямком. Враховуючи цей факт, легко показати, що плече таких сил дорівнює нулю.

Механіка ЛагранжаРедагувати

При обертанні тіла навколо якоїсь осі, природною узагальненою координатою є кут повороту  .

У цьому випадку момент сили відіграє роль узагальненої сили

 ,

де   — функція Лагранжа.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати