Ра́діус-ве́ктор (зазвичай позначається r) — вектор, проведений з початку координат до даної точки. Радіус-вектор повністю визначає положення точки в системі координат, а компоненти радіус-вектора відповідно дорівнюють координатам точки. Наприклад, в просторовій декартовій системі координат, компоненти радіус-вектора дорівнюють декартовим координатам x, y, z точки.

Радіус-вектор визначає положення точки відносно початку координат O. В декартовій системі координат , де одиничні вектори.

Джерела Редагувати

  • Федорченко А.М. (1975). Теоретична механіка. Київ: Вища школа. , 516 с.