Капітальний ремонт свердловин

Капіта́льний ремонт свердлови́н (рос. капитальный ремонт скважин; англ. well workover; well remedial work, workover job on well; нім. Bohrlochgeneralüberholung f, Sondengeneralreparatur f) — комплекс складних і довготривалих робіт, пов'язаних з підтримуванням свердловини як споруди у працездатному стані, тобто робіт, призначених для відновлення працездатності привибійної зони, цілісності цементного кільця і обсадних труб або в цілому свердловини з метою використання за прийнятим чи новим призначенням, для ліквідації аварій, для консервації і ліквідації свердловин, для опускання і піднімання обладнання одночасно-роздільної експлуатації.

Загальна характеристика ред.

Капітальний ремонт свердловин охоплює:

 1. ремонтно-ізоляційні роботи (виправлення зім'ять, зломів, тріщин і заміна пошкодженої частини експлуатаційної колони, герметизація гирла свердловини, розбурювання цементних пробок)
 2. усунення негерметичності експлуатаційної колони
 3. ліквідацію аварій
 4. перехід на інші пласти та приєднання пластів;
 5. ремонт свердловин, обладнаних для одночасно-роздільної експлуатації
 6. роботи, пов'язані з бурінням (зокрема, врізка і буріння іншого стовбура свердловини)
 7. оброблення привибійної зони;
 8. дослідження та обслідування свердловин при ремонтi
 9. переведення свердловин на використання за іншим призначенням
 10. введення в експлуатацію і ремонт нагнітальних свердловин
 11. консервацію і розконсервацію свердловин
 12. ловильні роботи (включають виймання впалої колони насосно-компресорних труб, насосних штанг, інструментів і інш., а також очищення стовбура свердловини)
 13. ліквідацію свердловин.

У тому випадку, коли усунення дефекту утруднене, здійснюють зарізку і буріння другого стовбура свердловини. Для цього в колоні, вище місця дефекту, розкривають «вікно», з якого похило проводять направлене буріння іншого стовбура свердловини, а також спуск і кріплення іншої колони. У разі неможливості відновлення техн. стану або припинення експлуатації свердловину ліквідують. При цьому вирізають і витягують обсадні труби, а стовбур цементують. Повернення свердловин на вищі і нижчі горизонти здійснюється при розробці родовищ з декількома продуктивними пластами. Середня тривалість одного капітального ремонту становить приблизно 14 діб.

Складність робіт ред.

Капітальний ремонт свердловин у залежності від обсягу, характеру та складності робіт ділять на дві категорії складності.

До К.р.с. першої категорії складності належать ремонти при глибині свердловин до 1500 м, а також повернення на вище- і нижчезалеглий пласти та солянокислотні оброблення.

До ремонтів другої категорії складності відносять роботи при глибині свердловин понад 1500 м та всі інші більш складні і трудомісткі роботи. Конкретно категорії складності затверджує підприємство. Роботи з підвищення нафтогазовилучення із пластів і збільшення продуктивності (приймальності) свердловин проводяться з метою забезпечення повноти вилучення нафти і газу із надр, тому фінансуються вони за рахунок спеціального «фонду підвищення нафтогазовіддачі пластів». Фінансування капітального ремонту здійснюється за рахунок передбачених для цієї мети амортизаційних відрахувань.

Підготовчі роботи ред.

Підготовчий комплекс робіт при підземному ремонті свердловин — роботи з передислокації ремонтного обладнання; планування території робочої зони; глушіння свердловини; підготовки ремонтного обладнання; демонтажу гирлової арматури. Додатково при капітальному ремонті свердловин сюди входять роботи з піднімання свердловинного експлуатаційного обладнання, його демонтажу і вивезення на ремонтну базу, очищення штанг і насосно-компресорних труб (НКТ) від парафіно-смолистих і сольових відкладів, заміна експлуатаційних НКТ на технологічні (робочі) НКТ (чи на бурильні труби); завезення в жолобну систему і резервні ємкості технологічної рідини.

Регламентація робіт ред.

Регламентація робіт при капітальному ремонті свердловин — встановлення певного порядку ведення робіт. З цією метою весь процес ремонту свердловин розчленовується на окремі комплекси робіт, у установленням послідовності їх виконання, а комплекси робіт, у свою чергу, розчленовуються на окремі види робіт і технологічні процеси.

Підвидами робіт розуміють, наприклад, складання на приймальному помості ремонтного оснащення і опускання його у свердловину, піднімання насосно-компресорних труб, монтаж і демонтаж устаткування електровідцентрового насоса, а під технологічними процесами — закачування у свердловину розчинів, гідравлічний розрив пласта і т.i. Для кожного комплексу робіт складають типовий перелік послідовностей і зміст видів робіт, процесів та досліджень. Певні види ремонту можуть бути виконані декількома методами, що зумовлено як відмінністю в геолого-промислових характеристиках свердловин, так і деякою ще недосконалістю окремих методів чи їх неуніверсальністю, а результати застосування методів носять імовірнісний характер. Тому інколи ряд робіт і процесів змушено доводиться неодноразово повторювати. У випадках, коли можна виконати один і той же ремонт декількома методами, то названа послідовність подається у вигляді логічної блок-схеми.

На кожний вид робіт і технологічний процес складається типова технологічна карта. В ній вказується:

 1. перелік додаткового обладнання й інструменту, які не входять до табелю технічного оснащення ремонтної бригади
 2. перелік спецтехніки і допоміжних матеріалів
 3. коротка технологічна інструкція щодо проведення процесів чи виконання виду робіт
 4. типові розрахунки з визначення параметрів процесу (розрахункові формули чи таблиці для визначення об'ємів рідин, кількості спецтехніки, тисків)
 5. схема обладнання гирла свердловини та розміщення й обв'язування спецтехніки
 6. схема компонування ремонтного інструменту й обладнання, що опускаються у свердловину
 7. перелік елементних робіт у технологічній послідовності із вказуванням виконавців i норм часу.

Регламентація здійснюється територіальними науково-дослідними організаціями чи організаціями-розробниками нових методів ремонту і ремонтними підприємствами, а затверджується виробничими об'єднаннями. Регламентація зумовлює підвищення ефективності та безпеки виконання робіт.

Див. також ред.

Література ред.