Гібіба́йт (походить від складання гіга бінарний байт) — одиниця вимірювання інформації, має скорочення ГіБ.

Кількість байтів
Десяткова система Префікси SI Двійкові префікси МЕК
Назва Скорочення Степінь Назва Степінь Назва Скорочення Степінь
байт Б (B) 100 - 100 байт Б (B) 20
кілобайт кБ (kB) 103 кіло- 103 кібібайт КіБ (KiB) 210
мегабайт МБ (MB) 106 мега- 106 мебібайт МіБ (MiB) 220
гігабайт ГБ (GB) 109 гіга- 109 гібібайт ГіБ (GiB) 230
терабайт ТБ (TB) 1012 тера- 1012 тебібайт ТіБ (TiB) 240
петабайт ПБ (PB) 1015 пета- 1015 пебібайт ПіБ (PiB) 250
ексабайт ЕБ (EB) 1018 екса- 1018 ексбібайт ЕіБ (EiB) 260
зетабайт ЗБ (ZB) 1021 зета- 1021 зебібайт ЗіБ (ZiB) 270
йотабайт ЙБ (YB) 1024 йота- 1024 йобібайт ЙіБ (YiB) 280
ронабайт РБ (RB) 1027 рона- 1027
кветабайт (QB) 1030 квета- 1030
1 гібібайт = 230 байт = 1 073 741 824 байт = 1 024 мебібайт.


Гібібайт тісно пов'язаний з гігабайтом (ГБ), з деякою пересторогою їх можна назвати синонімами, які використовують залежно від контексту. Але під гігабайтом слід розуміти значення, яке дорівнює 109 байт = 1 000 000 000 байт. Ці два значення досить близькі, але це може призвезти до помилок в обчисленні.