Кібібайт (походить від складання кіло бінарний байт) — одиниця вимірювання обсягу даних, прийнята Міжнародною електротехнічною комісією у 2000 році. Має скорочення — КіБ.

Кількість байтів
Десяткова система Префікси SI Двійкові префікси МЕК
Назва Скорочення Степінь Назва Степінь Назва Скорочення Степінь
байт Б (B) 100 - 100 байт Б (B) 20
кілобайт кБ (kB) 103 кіло- 103 кібібайт КіБ (KiB) 210
мегабайт МБ (MB) 106 мега- 106 мебібайт МіБ (MiB) 220
гігабайт ГБ (GB) 109 гіга- 109 гібібайт ГіБ (GiB) 230
терабайт ТБ (TB) 1012 тера- 1012 тебібайт ТіБ (TiB) 240
петабайт ПБ (PB) 1015 пета- 1015 пебібайт ПіБ (PiB) 250
ексабайт ЕБ (EB) 1018 екса- 1018 ексбібайт ЕіБ (EiB) 260
зетабайт ЗБ (ZB) 1021 зета- 1021 зебібайт ЗіБ (ZiB) 270
йотабайт ЙБ (YB) 1024 йота- 1024 йобібайт ЙіБ (YiB) 280
ронабайт РБ (RB) 1027 рона- 1027
кветабайт (QB) 1030 квета- 1030
1 кібібайт = 210 байт = 1024 байт

Кібібайт тісно пов'язаний з кілобайтом (КБ), з деякою насторогою їх можна назвати синонімами, які використовують залежно від контексту. Але під кілобайтом слід розуміти значення, яке дорівнює 103 байт = 1000 байт.

Походження

ред.

Використання цих термінів було необхідним, аби подолати плутанину, яка виникала при визначенні розміру накопичувачів інформації, виробники яких використовували саме термін кілобайт. Особливо гостро ця проблема стала помітна, коли розміри жорстких дисків зросли до гігабайтів. Користувачі та програмне забезпечення звикло рахувати місткість диску значеннями, які формуються з степенів двійки, а виробники при розрахунку місткості використовують числа, формовані з степенів числа 10. Це призводить до значної різниці. Так 1 мегабайт, якщо рахувати степенями двійки, це 10242 або 1024×1024, або 1 048 576 байт, в той час, як префікс мега- зазвичай позначає 1 000 000. Так само гігабайт може означати 10243 або 1 073 741 824 байт, в той час як гіга- зазвичай означає 1 000 000 000. Тож на 100-гігабайтному диску різниця може складати більш ніж 7 000 000 000 байт, залежно від того, що розуміти під 100 гігабайтами, 100×10003 чи 100×10243.

Див. також

ред.