Мегабайт (megabyte) — одиниця вимірювання обсягу даних. Рівна 1 048 576 (220) байт або 1024 кілобайт.

Кількість байтів
Десяткова система Префікси SI Двійкові префікси МЕК
Назва Скорочення Степінь Назва Степінь Назва Скорочення Степінь
байт Б (B) 100 - 100 байт Б (B) 20
кілобайт кБ (kB) 103 кіло- 103 кібібайт КіБ (KiB) 210
мегабайт МБ (MB) 106 мега- 106 мебібайт МіБ (MiB) 220
гігабайт ГБ (GB) 109 гіга- 109 гібібайт ГіБ (GiB) 230
терабайт ТБ (TB) 1012 тера- 1012 тебібайт ТіБ (TiB) 240
петабайт ПБ (PB) 1015 пета- 1015 пебібайт ПіБ (PiB) 250
ексабайт ЕБ (EB) 1018 екса- 1018 ексбібайт ЕіБ (EiB) 260
зетабайт ЗБ (ZB) 1021 зета- 1021 зебібайт ЗіБ (ZiB) 270
йотабайт ЙБ (YB) 1024 йота- 1024 йобібайт ЙіБ (YiB) 280
ронабайт РБ (RB) 1027 рона- 1027
кветабайт (QB) 1030 квета- 1030

Назва «Мегабайт» є загальноприйнятою, але формально неправильною, оскільки префікс мега- означає множення на 1 000 000, а не 1 048 576. Правильним є вживання двійкового префіксу мебі-. Цією неоднозначністю користуються виробники твердих дисків, які при маркуванні своїх пристроїв вдають що мегабайт містить 1 000 000 байт, а гігабайт — 1 000 000 000 байт.

Найоригінальніше трактування терміну мегабайт використовують виробники комп'ютерних дискет, які вважають 1 мегабайт за 1 024 000 байта. Таким чином, дискета, на якій вказана ємність 1,44 Мбайт, насправді вміщує лише 1440 Кбайт, тобто 1,41 Мбайт у звичайному розумінні.

У зв'язку з цим мегабайт буває коротким, середнім та довгим:

  • короткий — 1 000 000 байт
  • середній — 1 024 000 байт
  • довгий — 1 048 576 байт

Див. також ред.