Префікси одиниць вимірювання — префікси, призначені для формування та скороченого написання кратних та частинних одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI). Всі затверджені префікси позначають тільки степені десяти і не повинні використовуватись для позначення степенів інших чисел.

Як невіддільна частина SI, ці префікси офіційно затверджуються Міжнародним бюро з мір та ваг.

Префікси кратних одиниць ред.

Кратні одиниці — одиниці, які в цілий степінь числа 10 перевищують основну одиницю вимірювання деякої фізичної величини. Міжнародна система одиниць SI рекомендує такі префікси для позначень кратних одиниць:

Кратність Префікс Позначення Приклад
українське міжнародне українське міжнародне
101 дека deca да da дал — декалітр
102 гекто hecto г h га — гектар
103 кіло kilo к k кг — кілограм
106 мега mega М M МДж — мегаджоуль
109 гіга giga Г G ГГц — гігагерц
1012 тера tera Т T ТВ — теравольт
1015 пета peta П P Пфлоп — петафлоп
1018 екса exa Е E ЕеВ – ексаелектронвольт
1021 зета zetta З Z Збайт, ЗБ – зетабайт
1024 йота yotta Й Y ЙВт – йотават
1027 рона ronna Р R РК – ронакельвін
1030 квета quetta Кв Q КвК – кветакельвін

Префікси частинних одиниць ред.

Частинні одиниці в цілий степінь числа 10 менші за встановлену одиницю вимірювання деякої величини. Міжнародна система одиниць (SI) рекомендує такі приставки для позначень частинних одиниць:

Частка Префікс Позначення Приклад
українське міжнародне українське міжнародне
10−1 деци deci д d дм — дециметр
10−2 санти centi с c см — сантиметр
10−3 мілі milli м m мм — міліметр
10−6 мікро micro мк µ мкм — мікрометр
10−9 нано nano н n нм — нанометр
10−12 піко pico п p пФ — пікофарад
10−15 фемто femto ф f фс — фемтосекунда
10−18 ато atto а a ам – атометр
10−21 зепто zepto з z зКл – зептокулон
10−24 йокто yocto й y йс – йоктосекунда
10-27 ронто ronto р r рм – ронтометр
10-30 квекто quecto кв q квН – квектоньютон

Правила використання ред.

 • Назви всіх префіксів, якщо вони не починають речення, завжди пишуться з малої букви. Позначення кратних префіксів, крім кіло, гекто, дека, пишуться з великої букви, позначення всіх часткових префіксів завжди пишуться з малої букви.
 • Префікс пишеться разом із назвою базової одиниці та утворює з нею одне слово. Так, наприклад, міліметр, мегават, мікрофарад — це завжди одне слово.
 • Використання двох або більше префіксів підряд не дозволяється. Наприклад, величину 10−9 фарад необхідно позначати нанофарад, а не, наприклад, мікроміліфарад.
 • Приєднанням префіксу до одиниці утворюється нова нерозривна одиниця. Ця нова одиниця може бути піднесена до додатного або від'ємного степеня та/або об'єднана з іншими одиницями для утворення складених одиниць.
Приклад:
     2,54 см³ = 2,54 (см)3 = 2,54 (10-2 м)3 = 2,54·10−6 м³
     1 см−1 = 1 (см)−1 = 1 (10−2 м)−1 = 102 м−1 = 100 м−1
     1 В/см = (1 В)/(10−2 м) = 102 В/м = 100 В/м
 • Якщо одиниця є добутком або відношенням одиниць, префікс або його позначення приєднують, як правило, до найменування або позначення першої одиниці: кПа·с/м (кілопаскаль-секунда на метр). Приєднувати префікс до другого множника добутку або до знаменника допускається лише в обґрунтованих випадках.

Особливості застосування ред.

Префікси обмежено використовуються з одиницями часу: кратні префікси взагалі не поєднуються з ними (ніхто не використовує «кілосекунду», хоча це формально і не заборонено), а частинні префікси приєднуються тільки до секунди (мілісекунда, мікросекунда і т. д.). Не допускається застосовувати з префіксами найменування і позначення таких одиниць SI: хвилина, година, доба (одиниці часу), градус, мінута, секунда (одиниці плоского кута), астрономічна одиниця, діоптрія і атомна одиниця маси.

Префікси, відповідні показникам степеня, що не діляться на 3 (гекто, дека, деци, санти), використовувати не рекомендується. Широко використовуються тільки сантиметр (що є основною одиницею в системі СГС) і децибел, меншою мірою — дециметр, а також гектар. У деяких країнах вино міряють декалітрами.

Телекомунікації ред.

Основна стаття: Двійкові префікси

У телекомунікаційній галузі, програмуванні та комп'ютерній індустрії широко використовуються кратні префікси кіло, мега, гіга, тера та інші для формування обсягів інформації кратних одиницям біт та байт. Ці одиниці інформації не є частиною системи SI.

На початку розвитку інформаційних технологій, у зв'язку з тим, що 210 = 1024 приблизно дорівнює 103 = 1000, префікси SI використовувались для позначення степенів двійки. Згодом, з широким поширенням комп'ютерів, ця розбіжність все частіше приводила до непорозумінь. Тому в 1999 році Міжнародна електротехнічна комісія ввела новий стандарт іменування префіксів, що позначають степінь двійки, та залишила за префіксами SI значення степенів числа 10.

Так, тепер 1 кілобайт дорівнює 1000 байтів, а величина 1024 байт позначається — 1 кібібайт. Префікси SI, в істинному значені — степені числа 10, як правило, широко використовуються для позначення швидкості передачі інформації: 10 Мбіт/с Ethernet позначають швидкість 10 000 000 біт/с, а не 10 485 760 біт/с.

Похибки, до яких може призвести помилкове тлумачення префіксів, наведені в таблиці:

Префікс Десяткове значення Двійкове значення Похибка
k кіло 103 = 1000 210 = 1024 2,40 %
M мега 106 = 10002 220 = 10242 4,86 %
Г гіга 109 = 10003 230 = 10243 7,37 %
T тера 1012 = 10004 240 = 10244 9,95 %

Див. також ред.

Джерела ред.

 1. Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 25.08.2015 № 914. Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин.
 2. 9-та редакція брошури SI Міжнародного бюро з мір та ваг (англ.)
 3. ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT)