Геометрія чисел — розділ теорії чисел, який вивчає опуклі тіла і цілочисельні решітки в багатовимірному просторі.

Більш загально можна сказати, що це застосування в теорії чисел геометричних понять і методів. Наприклад, якщо рівняння або нерівності має рішення в цілих числах, то це означає, що геометричне тіло, яке визначається цим рівнянням або нерівністю, містить одну або більше точок цілочисельної решітки. У ході досліджень було доведено фундаментальна теорема Мінковського, з якої автор отримав ряд важливих наслідків в теорії лінійних і квадратичних форм, а також в теорії діофантових наближень. Згодом істотний внесок у геометрію чисел внесли Георгій Вороний, Морделла, Девенпорт, Зігель та інші.

Геометрії чисел має тісний зв'язок з іншими областями математики, особливо з функціональним аналізом та діофантовими наближеннями.

Результати Мінковського ред.

Припустимо, що Γ є решіткою в n-вимірному евклідовому просторі   і K є опуклим центрально-симетричним тілом. Теорема Мінковського, яку іноді називають першою теоремою Мінковського, стверджує, що якщо  , то K містить ненульовий вектор у Γ.

Друга теорема Мінковського посилює першу теорему. Формулюється наступним чином.

Нехай послідовність мінімумів λk визначається як інфімум чисел λ таких, що λK містить k лінійно незалежних векторів Γ. Тоді теорема Мінковського про послідовні мінімуми стверджує, що[1]

 

Пізніші дослідження в геометрії чисел ред.

У 1930–1960 дослідження з геометрії чисел проводилося багатьма теоретиками (в тому числі Луісом Морделла, Гарольдом Девенпортом і Карлом Людвігом Зігелем). В останні роки Ленстра, Бріон, Барвінок розробили комбінаторні теорії, які перераховують решітки точок в деяких опуклих тілах.[2]

Теорема про підпростір В. М. Шмідта ред.

В геометрії чисел, теорему про підпростір було отримано Вольфгангом Шмідтом в 1972 році.[3]

У ній говориться, що якщо L1,…,Ln лінійно незалежні лінійні форми від n змінних з алгебраїчними коефіцієнтами і якщо ε> 0 будь-яке дійсне число, то ненульові цілі точки x з

 

лежать в скінченному числі лінійних підпросторів  .

Примітки ред.

 1. Cassels (1971) p.203
 2. Grötschel et alia, Lovász et alia, Lovász, and Beck and Robins.
 3. Schmidt, Wolfgang M. Norm form equations. Ann. Math. (2) 96 (1972), pp. 526-551.

Джерела ред.

 • Мінковський Г. Геометрія чисел. Лейпциг, 1911 р. (перевидана в 1996 р.)
 • Чеботарьов М. Г. Нотатки з алгебри і теорії чисел. Вчені записки Казанського Університету, 1934. (перевидана в 1994 р.)
 • Касселс Дж. В. С. Геометрія чисел. М.: Мир, 1965.
 • Колмогоров А. М., Юшкевич А. П. (ред.) Математика XIX століття. М.: Наука.
 • Том 1 Математична логіка. Алгебра. Теорія чисел. Теорія ймовірностей. 1978, стор 143–151.
 • Грубер П. М., Леккеркеркер К. Г. Геометрія чисел, М.: Наука, 2008. ISBN 5-02-036036-8
 • J. W. S. Cassels. An Introduction to the Geometry of Numbers. Springer Classics in Mathematics, Springer-Verlag 1997 (reprint of 1959 and 1971 Springer-Verlag editions).
 • M. Grötschel, L. Lovász, A. Schrijver: Geometric Algorithms and Combinatorial Optimization, Springer, 1988
 • Wolfgang M. Schmidt. Diophantine approximation. Lecture Notes in Mathematics 785. Springer. (1980 [1996 with minor corrections])