Вікіпедія:Проєкт:Тематичний тиждень/Тиждень українських архівів

Тиждень Гаяни Тиждень Республіки Китай 2024
ЦДІАК

Назва Тиждень українських архівів: Тиждень українських архівів

Обґрунтування Тижня: Статті у Вікіпедії про українські архіви, архівістів, поняття та терміни з архівної справи та документознавства потребують суттєвого оновлення. Хорошим приводом для цього може бути День архівіста, що відзначається 24 грудня

Період: 21—31 грудня 2023 року

Таблиця учасників і статей тижня ред.

Учасник, підпис[1] Статті до написання[2] статті до поліпшення Статті за можливості[3]
1 --Володимирянин (обговорення) 18:00, 14 грудня 2023 (UTC)[відповісти] Усі
2 --Krutyvuss (обговорення) 19:40, 17 грудня 2023 (UTC)[відповісти] В роздумах
3 --Kamelot (обговорення) 02:13, 18 грудня 2023 (UTC)[відповісти] статті про обласні архіви
4 --Jbuket (обговорення) 06:10, 25 грудня 2023 (UTC)[відповісти] різне

Статті до створення ред.

Архівні установи ред.

 1. Галузевий державний архів воєнної розвідки (Міністерство оборони України)
 2. Галузевий державний архів Державної прикордонної служби України
 3. Галузевий державний архів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
 4. Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
 5. Технічний комітет стандартизації “Страховий фонд документації” (ТК40)
 6. Таврійська губернська вчена архівна комісія
 7. Чернігівська губернська вчена архівна комісія
 8. Херсонська губернська вчена архівна комісія
 9. Київська губернська вчена архівна комісія
 10. Харківська губернська вчена архівна комісія
 11. Архів Галицького намісництва
 12. Крайовий архів карт і планів у Львові
 13. Головне архівне управління України
 14. Архівне управління при Раді Міністрів УРСР
 15. Управління державними архівами Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР

Архівні періодичні видання ред.

 1. Українська старовина (часопис)

Терміни і поняття з архівної справи ред.

 1. Аудіовізуальна спадщина
 2. Аудіовізуальний документ
 3. Галузевий державний архів
 4. Гарантійна копія документа
 5. Генеалогічний запит
 6. Географічний архівний каталог
 7. Головний хранитель фондів
 8. Горизонтальне зберігання документів
 9. Датування документа
 10. Дезінфекція документів
 11. Дератизація архівосховищ
 12. Дереставрація документа
 13. Державний облік документів Національного архівного фонду
 14. Джекет
 15. Джерела комплектування архіву
 16. Діловодний індекс
 17. Довідковий апарат архіву
 18. Документи особового походження
 19. Доливання паперовою масою аркуша документа
 20. Допоміжні облікові документи
 21. Дублетний документ
 22. Дублювання матеріальної основи документа
 23. Експертиза цінності документів (ЕЦД)
 24. Експертна комісія (ЕК)
 25. Експертно-перевірна комісія (ЕПК)
 26. Еластичність матеріальної основи документа
 27. Електростатичний захист фонодокументів
 28. Еталонна копія кінодокумента
 29. Журнал реєстрації відвідувань читального залу
 30. Журнал реєстрації користувачів та їхніх особових справ
 31. Журнальний архівний каталог
 32. Забезпечення фізико-хімічної збереженості документів
 33. Забезпечення фізичної збереженості документів
 34. Захист архівних документів і архівної інформації
 35. Зацементування аркушів документів
 36. Збереженість документів
 37. Зберігання архівних документів
 38. Згасання тексту (зображення) документа
 39. Здавальний опис
 40. Зміцнення корінця справи
 41. Зміцнення матеріальної основи документа
 42. Знепилювання документів і архівосховищ
 43. Знищення документів
 44. Зона комплектування державного архіву
 45. Іменний архівний каталог
 46. Карантин документів
 47. Карта-замінник одиниці зберігання
 48. Картка архівного фонду
 49. Кінодокумент
 50. Кіножурнал
 51. Кінолітопис
 52. Класифікація архівних документів
 53. Книга видавання справ з архівосховища
 54. Книга державної реєстрації документів Національного архівного фонду
 55. Книга обліку надходжень документів
 56. Колекція архівних документів
 57. Комплектування архіву
 58. Консерваційно-реставраційне оброблення документів з плівковими носіями
 59. Консервація документа
 60. Крайні дати документів одиниці зберігання
 61. Ламкість матеріальної основи документа
 62. Матеріальна основа документа (МОД)
 63. Монтажний аркуш
 64. Нашарування реставраційного матеріалу
 65. Незасвідчена копія
 66. Нейтралізація кислотності паперу
 67. Неподільність архівного фонду
 68. Непоправні пошкодження документа
 69. Непрофільні архівні документи
 70. Несанкціонований доступ до архівних документів
 71. Номер аркуша
 72. Об'єднаний архівний фонд
 73. Облік документів архіву
 74. Облік користування архівними документами
 75. Обов'язковий примірник документа
 76. Одиниця обліку архівних документів
 77. Паспорт архіву
 78. Перевідна таблиця архівних шифрів
 79. Перевіряння наявності та стану справ (документів)
 80. Пересувна виставка архівних документів
 81. Перехідна справа
 82. Пермутаційний покажчик
 83. Пертинентність ретроспективної документації
 84. Пертинентпринцип
 85. Підроблений (фальшивий) документ
 86. Пліснявіння документів
 87. Приватний архів
 88. Примірна (типова) номенклатура справ
 89. Регест
 90. Режим доступу до документів
 91. Режим зберігання документів
 92. Режисерський архівний каталог
 93. Реставратор документів
 94. Реставраційний папір
 95. Реставраційні матеріали
 96. Реставрація документів
 97. Санітарно-гігієнічний режим зберігання документів
 98. Світловий режим зберігання документів
 99. Сімейний архівний фонд
 100. Слід фонду
 101. Спадковість архівного фонду
 102. Стабілізація документа
 103. Стаціонарна виставка архівних документів
 104. Страхова копія аудіовізуального документа
 105. Страхова копія документа
 106. Страховий фонд документів
 107. Строки зберігання документів
 108. Удосконалення архівного опису
 109. Унікальна документальна пам'ятка
 110. Унікальні документи Національного архівного фонду
 111. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації (УСОРД)
 112. Уніфікована форма документа (УФД)
 113. Утилізація документів
 114. Фасцикула
 115. Фізична реставрація документів
 116. Філігранезнавство
 117. Фільмовий архівний каталог
 118. Фондоутворювач
 119. Фондоутримувач
 120. Фондування архівних документів
 121. Фонографічний валик
 122. Фотолітопис
 123. Фотореставрація документів
 124. Хіміко-фотографічне оброблення мікрофільмів
 125. Хімічна реставрація документа
 126. Хранитель фондів
 127. Центральна експертно-перевірна комісія
 128. Центральний фондовий каталог
 129. Цінний документ
 130. Чорнобильський документ
 131. Шифрування справ (одиниці зберігання)

Унікальні архівні документи ред.

 1. Зразки хліба 1932, 1933 рр.
 2. Берестяна грамота з мініатюрним рисунком погруддя людини в профіль та зображенням літери «а»
 3. Види міста Києва, фотоальбом
 4. Українські військові табори у містах Ліберці та Йозефіві (Чехословаччина), фотоальбом
 5. Чорнобиль. Хроніка важких тижнів, кінофільм

Статті до поліпшення ред.

 1. Державна архівна служба України
 2. Державний комітет архівів України
 3. Науково-довідкова бібліотека Центральних державних архівів України (НДБ ЦДА України)
 4. Державний центр збереження документів Національного архівного фонду (ДЦЗД НАФ)
 5. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)
 6. Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки (ЦДАГОУ)
 7. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України)
 8. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України)
 9. Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів (ЦДАЕА)
 10. Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України)
 11. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)
 12. Державний архів в Автономній Республіці Крим
 13. Державний архів Вінницької області
 14. Державний архів Волинської області
 15. Державний архів Дніпропетровської області
 16. Державний архів Донецької області
 17. Державний архів Житомирської області
 18. Державний архів Закарпатської області  Так Зроблено
 19. Державний архів Запорізької області
 20. Державний архів Івано-Франківської області  Так Зроблено
 21. Державний архів Київської області
 22. Державний архів Кіровоградської області
 23. Державний архів Луганської області
 24. Державний архів Львівської області
 25. Державний архів Миколаївської області
 26. Державний архів Одеської області
 27. Державний архів Полтавської області
 28. Державний архів Рівненської області
 29. Державний архів Сумської області
 30. Державний архів Тернопільської області
 31. Державний архів Харківської області
 32. Державний архів Херсонської області
 33. Державний архів Хмельницької області
 34. Державний архів Черкаської області  Так Зроблено
 35. Державний архів Чернівецької області
 36. Державний архів Чернігівської області
 37. Державний архів міста Києва
 38. Державний архів міста Севастополя
 39. Галузевий державний архів Міністерства оборони України
 40. Галузевий державний архів Служби безпеки України
 41. Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України
 42. Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України
 43. Галузевий державний архів Управління державної охорони України
 44. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України
 45. Галузевий державний архів – Державне науково-виробниче підприємство «Картографія»
 46. Галузевий державний архів матеріалів гідрометеорологічних спостережень Державної служби України з надзвичайних ситуацій
 47. Галузевий державний архів – Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України»
 48. Галузевий державний архів фінансових посередників Фонду державного майна України
 49. Галузевий державний архів Міністерства юстиції у сфері виконання кримінальних покарань та пробації
 50. Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті
 51. Галузевий державний архів Управління державної охорони України

Створені статті ред.

21 грудня
 1. Кулініч Юрій Якович
 2. Датування документа
 3. Інвентарний номер (культурні цінності)
  22 грудня
 4. Архівіст: Вісник САУ
 5. Щербак Микола Григорович
 6. Архівна обробка
 7. Повага до фонду
 8. Архівний фонд
  23 грудня
 9. Календар (архів)
 10. Оригінальний порядок
  24 грудня
 11. Радомислянин
  25 грудня
 12. Вісник Сквирщини
 13. Газета Гадяцького земства
  26 грудня
 14. Збереження (бібліотека та архів)
  27 грудня
 15. Аудіовізуальний архів
 16. Каталог колекції
 17. Коробка Голлінґера
 18. Повільний вогонь (розкладання паперу)
 19. Корозія чорнила
 20. Ганчірковий папір
  28 грудня
 21. Письмовий матеріал
 22. Боротьба з пліснявою та її профілактика (бібліотека та архів)
 23. Херсонська губернська вчена архівна комісія
  29 грудня
 24. Консервація та реставрація книг, рукописів, документів та ефемер
  30 грудня
 25. Замкування листів
 26. Аркуш листа
  31 грудня
 27. Сховище культурних цінностей
 28. Пергамін

Створені категорії ред.

Поліпшені статті ред.

Авторитетні джерела ред.

 • Архівістика: Термінолог. словник / авт.-упоряд.: К. Є. Новохатський (кер. авт. кол.) та ін. К., 1998. 106 с.
 • Архівні установи України: Довідник. У 3 тт. К., 2005-2012.
 • Зведений словник термінів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи / [авт. кол.: М. М. Головченко та ін.]. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 166 с.
 • Матяш І. Особа в українській архівістиці : біогр. нариси. К., 2001. 226 с.
 • Словник термінів щодо аудіовізуальних документів у сфері архівної справи / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; [уклад.: В. В. Бездрабко, В. Ф. Бойко, О. Я. Гаранін, Р. В. Романовський, З. М. Свердлик]. Київ, 2021. 67 с.
 • Українська архівна енциклопедія. К., 2008. 680 с.
 • Українські архівісти (XIX–XX ст.): Біобібліографічний довідник / Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько, Р. В. Романовський, Л. М. Федорова. Держкомархів України. УНДІАСД. К., 2007. 752 с.
 • Archives of Ukraine: Guidebook. K.: Intercontinental-Ukraine. Ltd, 2012. 232 p.

Примітки ред.

 1. для ухвалення позитивного рішення про проведення необхідним є мінімум 3 учасники
 2. для ухвалення позитивного рішення про проведення необхідним є мінімум 15 статей
 3. Тут, на відміну від статей до створення і до поліпшення можна подати загальні побажання до створення або поліпшення статей