Тематичні критерії значущості

Як і будь-яка інша енциклопедія, Вікіпедія містить біографії як важливих історичних фігур, так і сучасників. Незважаючи на те, що Вікіпедія — не паперова енциклопедія і список особистостей, гідних згадування в ній, набагато ширший, вона не повинна містити статті про всіх людей на Землі.

Особи минулого ред.

Люди, що померли якийсь час тому, викликають, звичайно, найменше питань, тому що історія, як правило, чітко відображає ступінь їхньої значущості. Час відсіває тих, хто не зробив істотного внеску в скарбничку людства. Основні питання, що задаються при аналізі значущості історичної особистості:

 1. Чи залишила ця людина після себе що-небудь, визнане фахівцями в даній галузі як помітний внесок?
 2. Чи є згадування про неї через кілька років після смерті (за винятком генеалогічних досліджень)?
 3. Чи згадується вона у довідкових виданнях, включаючи галузеві і місцеві (краєзнавчі)?

Рідкість згадування особи в Інтернеті не є достатньою підставою для вилучення статті про діяча минулого: дотепер у Мережі представлена повна інформація не з усіх галузей людської діяльності, особливо, коли мова йде про їхню історію.

Крім цього, корисно оперувати і конкретнішими критеріями значущості, сформульованими для наших сучасників (див. наступний розділ).

Особи сьогодення ред.

З живими людьми складніше: щоб упевнитися в тому, що вони заслуговують статті у Вікіпедії, варто перевірити їх на відповідність наведеним нижче критеріям.

Загальні принципи ред.

 • Верифікованість: чи можливо перевірити інформацію в статті у незалежних джерелах? Чи можливо це буде зробити через десять років?
 • Доповнюваність: чи переросте стаття коли-небудь розмір заготовки? Чи можна на цю тему написати вибрану статтю?
 • Важливим критерієм значущості нині живої особи є наявність статей про неї у відомих біографічних довідниках.
 • Інші критерії:
  • людина, яка відома завдяки участі в історичних, політичних або інших подіях, вартих оголошення;
  • орденоносець, лауреат премії;
  • праведники народів світу;
  • людина, іменем якої названо вулиці, школи або інші громадські установи;
  • всесвітньо відома особа з шоу-бізнесу;
  • автор, редактор або фотограф, музи́ка, художник, скульптор, архітектор, інженер або інший митець, твір якого визнано видатним і, ймовірно, надовго стане частиною історії у певній галузі.

Політики і громадські діячі ред.

 1. Номінальні і фактичні керівники всіх держав, у тому числі невизнаних.
 2. Вище керівництво (голова, генеральний секретар, колегія/президія тощо) і особливо відповідальні чиновники (в ранзі спеціального представника тощо) міжнародних організацій і міждержавних формувань (ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, Всесвітній банк, НАТО, ГУАМ тощо).
 3. Керівники і члени вищих законодавчих (парламент, верховна рада, сейм, конгрес тощо), виконавчих (кабінет міністрів, уряд, рада тощо) і судових (верховний суд, конституційний суд тощо) органів усіх країн.
 4. Керівники і найактивніші в публічній діяльності представники достатньо впливових політичних партій і рухів різних країн (впливовість політичної організації визначається як регулярною участю у виборах, так і активною та систематичною позапарламентською діяльністю: організацією демонстрацій і маніфестацій, законодавчими ініціативами і т. д.).
 5. Керівники різних гілок влади адміністративно-територіальних утворень вищого рівня (область, штат тощо) — незалежно від країни.
 6. Керівники влади в містах та адміністративних утвореннях місцевого рівня із населенням не менше 100 тис. осіб — незалежно від країни. Керівники влади в містах та районах із населенням не менше 50 тис. осіб — в Україні.
 7. Інші політичні діячі міжнародного, державного і муніципального рівня, чиї конкретні дії (публічні виступи, законодавчі ініціативи тощо) потрапляли у фокус широкої громадської думки (підтверджується посиланнями на ЗМІ) і суттєво впливали на життя регіону, країни чи світу.
 8. Керівники та представники громадських неполітичних організацій, що діють у загальнодержавному або міжнародному масштабі, чиї конкретні дії (публічні виступи, законодавчі ініціативи тощо) потрапляли у фокус широкої громадської думки (підтверджується посиланнями на ЗМІ) і суттєво впливали на життя регіону, країни чи світу.
 9. Правозахисники, миротворці та інші особи, що беруть участь у суттєво важливих для життя регіону, країни або світу подіях.

Діячі науки й освіти ред.

Енциклопедично значущим вважається науковець, наукова діяльність якого/якої визнана у відповідній галузі релевантною (значущою, суттєвою, актуальною).

Формальні критерії: ред.

 1. Члени деяких найстарших і найавторитетніших наукових співтовариств — таких, як Лондонське королівське товариство, Національна академія наук України;
 2. Вчені, що займають видне становище (керівні і вищі консультативні посади, регулярна документально підтверджувана участь в організації заходів тощо.) в інших професійних асоціаціях і наукових товариствах загальнонаціонального чи міжнародного масштабу;
 3. Ректори провідних вищих навчальних закладів;
 4. Лауреати Нобелівської премії, відомих міжнародних і українських конкурсів, премій у своїй галузі;
 5. Головні редактори найбільших міжнародних і національних наукових періодичних видань, книжкових серій тощо.;
 6. Вчені, чиїм ім'ям названі зроблені ними відкриття чи винаходи, якщо ці відкриття і винаходи систематично згадуються в спеціальній літературі.

Кожного з перерахованих вище формальних критеріїв достатньо для включення у Вікіпедію статті про науковця.

Змістовні критерії: ред.

 1. Розробка нової наукової теорії (нехай навіть незагальноприйнятої), широко відомої гіпотези (доведеної чи спростованої);
 2. Наукове, географічне або геологічне відкриття, помітна участь в експедиціях і наукових експериментах;
 3. Офіційна участь у програмних комітетах великих (не менше 100 учасників) наукових конференцій, наявність запрошених доповідей на великих конференціях;
 4. Професорська робота у провідних або унікальних вишах за даною спеціальністю;
 5. Авторство винаходів, що мають кардинальне значення для розвитку тієї чи іншої сфери виробництва чи обслуговування;
 6. Наявність публікацій у провідних наукових журналах;
 7. Значна участь у створенні великих довідкових видань, підготовці підручників (навчальних посібників) для початкової, середньої і вищої школи, які використовуються за межами навчального закладу, в якому працював чи працює автор;
 8. Значна кількість науково-популярних публікацій на широко відомих Інтернет-ресурсах, у журналах тиражем не менше 1000 примірників, книг тиражем не менше 500 примірників;
 9. Розробка оригінальної методики освіти, що викликала резонанс у професійному педагогічному співтоваристві та в суспільстві загалом.

При неможливості доказово підтвердити наявність 2-3 змістовних критеріїв включення у Вікіпедію статті про науковця вважається недоцільним.

Діячі мистецтва ред.

Енциклопедично значущим вважається митець, мистецька діяльність якого/якої визнана у відповідній області релевантною (значущою, суттєвою, актуальною).

Основні критерії ред.

Кожного з перерахованих нижче формальних критеріїв достатньо для включення у Вікіпедію статті про діяча мистецтва або мистецький колектив.

 1. Народні та заслужені артисти, заслужені діячі мистецтв (заслужені колективи);
 2. Лауреати відомих міжнародних і українських конкурсів (без урахування юнацьких), премій у своїй галузі;
 3. Керівники відомих мистецьких колективів та установ;
 4. Артисти та колективи, чиї імена згадуються в універсальних енциклопедіях (напр. УРЕ, ЕУ, ВРЕ і т. д.).

Додаткові критерії ред.

Наявність 2-3 підтверджених нижчеперелічених додаткових критеріїв може вважатися достатньою для визнання діяча мистецтва (або мистецького колективу) значущим.

 1. Дипломанти та призери відомих міжнародних і українських конкурсів (зокрема, юнацьких);
 2. Артисти й колективи, що неодноразово брали участь у відомих мистецьких фестивалях, престижних концертах, виставках, інших заходах;
 3. Провідні артисти (солісти) відомих музичних колективів, театрів;
 4. Професорська робота в профільних вишах за даною спеціальністю;
 5. Письменники — автори книг або музиканти (музичні колективи), що продали альбоми, видані загальним тиражем не менше 5 000 примірників, або регулярно публікуються в незалежних періодичних виданнях з таким же тиражем.
 6. Митці, чия творчість (концерти, виставки, публікації тощо) висвітлена у ЗМІ, інтернет-виданнях;
 7. Митці, інформацію про яких подано в друкованих довідниках;
 8. Митці, чию творчість представлено в онлайнових базах даних. Це мають бути поважні бази даних, із доволі високим порогом входу;
 9. Митці, які фігурують у чартах, хіт-парадах тощо, соціологічних показниках;
 10. Наявність фан-клубів й інших організованих форм популярності. Під цим не розуміються прості сторінки у соцмережах: це мають бути розвинені форми взаємодії шанувальників;
 11. Робота в оригінальних напрямках, стилях або жанрах мистецтва, що викликає резонанс у професійному співтоваристві та суспільстві загалом.

Див. також ред.