Вікіпедія:Критерії значущості/Організації

Тематичні критерії значущості

Ця сторінка містить узагальнені рекомендації для учасників Вікіпедії у тому, чи варто створювати окрему статтю про певну організацію. Під організацією у цьому контексті розуміється будь-яке формальне чи неформальне об'єднання, як-то: партії, рухи, приватні комерційні чи некомерційні компанії тощо.

Основні критерії ред.

Підприємство, установа, спілка, служба, виріб або послуга вважаються значущими, якщо вони згадуються в авторитетних, незалежних вторинних джерелах інформації. Такі джерела повинні бути правдивими, незалежними від висвітлюваного предмета та незалежними одне від одного. Слід брати до уваги глибину висвітлення предмета в джерелах. Якщо глибина висвітлення не істотна, необхідні декілька незалежних джерел. Дрібні та випадкові висвітлення предмета у вторинних джерелах не вважаються достатніми для підтвердження значущості. Тільки якщо значущість підтверджена вторинними джерелами, первинне джерело може бути використаним і доданим до змісту.

«Вторинні джерела» як критерій значущості включають перевірені публікації робіт у будь-якій формі, як, наприклад, газетні статті, книги, документальні фільми та опубліковані доповіді, за винятком таких:

  • Пресрелізи; автобіографії; запрошення для компаній, корпорацій, організацій чи груп; інші матеріали, де корпорація, організація або група інформує про свою діяльність.
  • Матеріали, що містять лише дрібне висвітлення, як, наприклад, газетна стаття, що лише інформує про час зустрічі або продовження часу роботи, публікації телефонних номерів або адреси тощо.

Неприбуткові організації ред.

Неприбуткові неурядові організації (громадські організації, громадські спілки, асоціації, благодійні фонди та організації) зазвичай значущі, якщо вони відповідають цим обом критеріям:

  1. Діють у загальнонаціональному або міжнародному масштабі.
  2. Інформація про організацію та її діяльність може бути перевірена завдяки численним, незалежним і надійним джерелам.

Додаткові міркування:

  • Національно відомі місцеві організації: Деякі організації місцеві за своїми масштабами, але домоглися національного чи навіть міжнародного розголосу. Організації, діяльність яких має місцевий характер (наприклад, школи або клуби) можна розглядати як помітні, якщо є надійні незалежні джерела за межами району діяльності організації. Там, де охоплення за своїм масштабом тільки локальне, замість створення окремої статті слід розглянути можливість включення розділу, присвяченого організації, в статтю про місцеві організації певної області чи району.
  • Фактори, які привернули загальну увагу: довголіття організації, число членів, основні досягнення, відомі скандали, або інші фактори, характерні для організацій. Ці фактори слід розглядати в тій мірі, у якій про них повідомляють незалежні джерела. Цей список не є вичерпним і остаточним.

Заборона реклами і розкрутки ред.

Реклама у Вікіпедії заборонена; у разі виявлення статей, які містять явну рекламу чи створені з метою просування будь-якої організації, можна вчинити так:

Якщо стаття містить лише явну і неприкриту рекламу, необхідно позначити статтю на швидке вилучення шаблоном {{db-spam}}.