Бла́га — об'єкти та засоби задоволення людських потреб.

Блага розділяються:

Ознаки блага ред.

Згідно визначення Карла Менгера, даного ним у "Принципах політичної економії", благо має наступні ознаки:

"Для того щоб предмет став благом, або, іншими словами, для того щоб він набув характеру блага (Guterqualitat), необхідно щоб відбувся збіг наступних чотирьох умов:

1) людської потреби;

2) властивостей предмета, що роблять його придатним бути поставленим в причинний зв'язок з задоволенням цієї потреби;

3) пізнання людиною цього причинного зв'язку;

4) можливості розпоряджатися предметом таким чином, щоб дійсно вживати його для задоволення цієї потреби.

Предмет тільки тоді стає благом, коли збігаються ці чотири умови, але якщо відсутня хоча б одна з них, то предмет ніколи не може стати благом."

К. Менгер розрізняє блага за ступенем їх наближення до безпосереднього задоволення потреб. Згідно його підходу, блага першого порядку - це блага, які безпосередньо задовольняють потреби (наприклад, продукти, які можна безпосередньо спожити), блага другого порядку - блага, які використовуються для виробництва благ першого порядку, блага третього порядку - блага, які використовуються для виробництва благ другого порядку й т.д.

Благо і товар ред.

Товар - це благо, призначене для обміну (продажу). Благо може бути вироблене й для особистого споживання, тобто не бути товаром.

Див. також ред.

Література ред.