Азербайджанці

етнічна група

Азербайджанці (азерб. Azərbaycanlılar آذربایجانلیلار, Azərbaycan türkləri ترکهای آذربایجانی, türklər ترکها)[16][17] — ірано-кавказький тюркомовний народ[18][19], який становить основне населення Азербайджану і значну частину населення північного заходу Ірану (Іранського Азербайджану). Загальна чисельність — понад 29 мільйонів осіб.

Азербайджанці
азерб. Azərbaycanlılar
Расулзаде Тагиєв Ахундов Хойський Самед Вургун
Гаджибеков Ібрагімбеков Аміров Хаменеї
Мамед'яров Караєв Бейбутов Мамедбекова Мусаві
Кількість від 25 до 30 мільйонів
Ареал

Іран:
  12 — 15 мільйонів [1][2][3]
[4]

Азербайджан:
   7,110,116.[5][6]
Туреччина:
   300,800.[7]
Росія:
   484,000 .[8]
Грузія:
   200,000 [9]
США:
   450,000[10]
Казахстан:
   115,000 (2021 census)[11]
Німеччина:
   280 000
Україна:
  45,000

Решта:
   1,000,000
Раса Європеоїдна раса (Каспійський підтип)
Близькі до: Тюрки[12][13]
Мова Азербайджанська
Релігія Більшість мусульмани-шиїти[14]; меншість складають мусульмани-суніти[15].

Азербайджанська мова належить до огузької групи тюркської групи алтайської сім'ї мов.

Як етнографічні групи серед азербайджанців виділяються айруми, афшари, карадагці, карапапахи, кашкайці, падари, терекеме, шахсевени.

Етимологія назви ред.

Вважається, що Азербайджан названо на честь Атропата, перського сатрапа (губернатора), який правив в Атропатені (сучасний Іранський Азербайджан) приблизно в 321 році до нашої ери. 2  Ім’я Атропат — це ім’я Атропат. Елліністична форма староперської мови Aturpat, що означає «охоронець вогню», сама по собі сполука ātūr (Aturpahlavi.svg) «вогонь» (пізніше спотворене в ādur (آذر) у (ранній) новоперській мові і сьогодні вимовляється āzar) + -pat (Patpahlavi.svg) суфікс для -охоронець, -лорд, -господар (-pat у ранньосередньоперській мові, -bod (بُد) у новоперській).

Сучасна назва «Азербайджан» — це арабізована форма Āzarpāyegān (перською: آذرپایگان), що означає «охоронці вогню», яка пізніше стала змінена на «Азербайджан» (перською: آذربایجان) через фонематичний зсув /b/ /p/ до / до /dʒ/, що є результатом середньовічних арабських впливів, що виникли після арабського вторгнення в Іран, і пов'язано з відсутністю фонеми /p/ і /g/ в арабській мові.[66] Саме слово Azarpāyegān в кінцевому підсумку походить від староперського Āturpātakān (перс. آتورپاتکان), що означає «земля, пов’язана з (сатрапом) Атурпатом» або «земля охоронців вогню» (-an, тут garbled, garbled є суфіксом для асоціації або утворення прислівників і множини;[65] наприклад: Gilan 'земля, пов'язана з людьми Gil').

Сучасний етнонім «азербайджанці» або «азері» застосовується до тюркських народів Південного Азербайджану (також відомого як Іранський Азербайджан) та Азербайджанської Республіки. Історично мусульмани їх називали турками або аджам (що означає "іранець" по-турецьки), використовуючи цей термін для позначення своєї релігійної, а не етнічної ідентичності. – тобто релігійна ідентифікація переважала над етнічною. Коли Південний Кавказ у ХІХ столітті був загарбаний Російською імперією, російська влада, яка традиційно називала всі тюркські народі татарами, визначила татар, які проживають в Закавказькому регіоні, як кавказьких татар або рідше Адербейджанських татар. або навіть перських татар, щоб відрізнити їх від інших тюркських груп і перськомовного населення Ірану. Російський енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона, написаний у 1890-х роках, також називав татар в Азербайджані адербейджанцями (адербейджанами), але зазначає, що цей термін не отримав широкого поширення. Цей етнонім використовував також Джозеф Денікер (1900):

"...адербейджанці Кавказу та Персії, які розмовляють тюркською мовою, мають той самий фізичний тип, що й хаджемі-перси, які розмовляють іранською мовою".

У публікаціях азербайджанською мовою вираз «азербайджанська нація» щодо тих, кого називали татарами Кавказу, вперше з’явився в газеті «Кашкуль» у 1880 році.

Під час раннього радянського періоду термін «закавказькі татари» був витіснений «азербайджанськими турками» і зрештою «азербайджанцями». Деякий час згодом термін «азербайджанці» застосовувався до всіх тюркомовних мусульман Закавказзя, від турків-месхетинців у південно-західній Грузії до терекемів південного Дагестану, а також асимільованих татів і талишів. Тимчасове позначення турків-месхетинів як «азербайджанців», найімовірніше, було пов’язане з існуючими адміністративними рамками Закавказької РСР, оскільки Азербайджанська РСР була одним із її "засновників". Після створення Азербайджанської РСР за наказом Й. Сталіна назва "офіційної мови" Азербайджанської РСР також була "змінена з тюркської на азербайджанську".

За словами Артура Цуцієва (Yale University Press, 2014) 1770-х роках тюркські племінні угруповання від Картлі до Дербента ідентифікував, зокрема, Гільденштедт ("Мандрівка по Кавказу), використовуючи загальну категорію терекемських татар (на відміну від татар-кумиків). Після появи терміна «Закавказзя» в 1830-х роках поступово у вжиток увійшла категорія «закавказькі татари», як правило, для носіїв «тюрко-азербайджанських мов», які населяли російські губернії «за Кавказом». До 1860-х років кваліфікація мови закавказьких татар як тюрксько-азербайджанської мови, відмінної від кумицької, ногайської чи кримської, явно стала основою для етнічної категоризації. Наприкінці ХІХ століття «закавказьких татар» (іноді їх називають азербайджанськими татарами як позначення носіїв татарських мов, тобто азербайджансько-турків) все ще відрізняли від «турків» (як позначення носіїв турецької чи османли-тюркської). У період відновлення незалежності Азербайджану (1918–1920 рр.) перша категорія перетворилася на просто «турків», яка була успадкована ранньою радянською етнічною номенклатурою (при цьому їх обєднали з турками-османли, які залишилися в межах радянських кордонів). Пізніше, у 1921–1930 роках, ця категорія була дещо уточнена як «азербайджанські турки» (до якої також входило месхетське тюркомовне населення Грузії), щоб відповідати політичним реаліям. Нарешті, у 1939 році етнонім був просто перетворений на «азербайджанців», що пояснювалося не стільки мовними відмінностями між анатолійськими (османським) турками та азербайджанськими турками, скільки погіршенням радянсько-турецьких відносин.

Походження азербайджанців ред.

У багатьох працях азербайджанці позначаються як тюркський народ через їхню тюркську мову.[40][120] Походження азербайджанців було описано як «незрозуміле»,[121] переважно кавказьке,[122] переважно іранське[123][124] змішане кавказько албанське та турецьке[45] та змішане з кавказькими, іранськими та тюркськими елементами. [50] Російський історик і сходознавець Володимир Мінорський пише, що переважно іранське та кавказьке населення стало тюркомовним:

На початку 11 століття орди огузів спочатку невеликими групами, а потім у значній кількості під керівництвом Сельджуків окупували Азербайджан. Внаслідок цього іранське населення Азербайджану та прилеглих частин Закавказзя стало тюркомовним, тоді як характерні риси азербайджанської тюркської мови, такі як перські інтонації та ігнорування вокальної гармонії, відображають нетюркське походження потурченої людности.[125]

Вважається, що азербайджанці Ірану походять від різних груп, у тому числі маннеїв, стародавнього народу, який жив на території сучасного північно-західного Ірану на південь від озера Урмія приблизно в 10-7 століттях до нашої ери і розмовляв на діалекті до хурритської (несемітської та неіндоєвропейської мови, спорідненої з урартською) та мідійців, давньої іранської етнічної групи, яка під владою царя Кіаксара заснувала Мідійську імперію і стала домінувати в регіоні.[126] ] Вважається, що Мідійська імперія підкорила та асимілювала маннейців до 6 століття до нашої ери.[127][128][129] Історичні дослідження свідчать про те, що староазербайджанська мова, що належить до північно-західної гілки іранських мов і, як вважають, походить від мови мідійців[130], поступово набула поширення і була широко поширена в цьому регіоні протягом багатьох століть.[131] [132][133][134][135]

Вважається, що деякі азербайджанці Азербайджанської Республіки походять від жителів Кавказької Албанії, стародавньої країни, розташованої в регіоні Східного Кавказу, та різних іранських народів, які заселили цей регіон.[136] Вони стверджують, що є докази того, що через неодноразові вторгнення та міграції корінне населення Кавказу, можливо, поступово асимілювалося культурно та мовно, спочатку іранськими народами, такими як перси,[137] а пізніше турками-огузами. Значна інформація була отримана про кавказьких албанців, зокрема їхню мову, історію, раннє навернення в християнство та стосунки з вірменами та грузинами, під чиїм сильний релігійний і культурний впливом опинилися кавказькі албанці в наступні століття.[138][139] ]

Тюркізація нетюркського населення розпочалася із від тюркських поселень в Азербайджаіні, що почалося та прискорилося в епоху Сельджуків[40]. Міграція тюрків-огузів із сучасного Туркменістану, про що свідчить мовна схожість, залишалася високою протягом монгольського періоду, оскільки багато вояків Ільханату були тюрками. До початку правління Сефевідів тюркський характер Азербайджану посилився під впливом кизилбашів, об’єднання туркманських[140] кочових племен, яке було основою імперії Сефевідів.

В радянській історіографії панувала думка, що тюркизація Азербайджану переважно завершилася в період Ільханідів. Фарук Сюмер виділяє три періоди, в які відбувалася тюркизация: сельджукський, монгольський і постмонгольський (Кара Коюнлу, Ак Коюнлу і Сефевіди). У перші два тюркські племена огузів просунулися або були витіснені в Анатолію та Арран. В останній період до тюркських елементів в Ірані (огузи, з меншою домішкою уйгурів, кипчаків, карлуків, а також тюркізованих монголів) приєдналися анатолійські турки, які мігрували назад до Ірану. Це стало завершальним етапом тюркізації[40].

Іранське коріння азербайджанців виводиться від стародавніх іранських племен, таких як мідійці в Іранському Азербайджані, і скіфів, які прибували туди протягом восьмого століття до нашої ери. Вважається, що мідійці змішалися з маннеями.[141] Стародавні письмові джерела, наприклад, написані арабським істориком Аль-Масуді, свідчать про присутність іранців у регіоні:

"Перси — це народ, кордонами якого є гори Махат і Азербайджан аж до Вірменії і Аррана, і Байлекана, і Дарбанда, і Рея, і Табарістану, і Маската, і Шабарана, і Джурджана, і Абаршара, і це Нішабур, і Герат, і Мерв, та інші місця в землях Хорасан, і Сістан, і Керман, і Фарс, і Ахваз... Усі ці землі колись були одним царством одним керманичем і однією мовою... хоча мова дещо відрізнялася. Проте мова є єдиною, оскільки її літери пишуться однаково і однаково використовуються у складі. Отже, існують різні мови, такі як пехлеві, дарі, азарі, а також інші перські мови.[142]

Археологічні дані вказують на те, що іранська релігія зороастризм була популярною на Кавказі до християнства та ісламу.[143][144][145] Існувала також гіпотеза, що населення Іранського Азербайджану до приходу огузів було переважно персомовним. Це твердження підтверджується багатьма діячами перської літератури, які прибули з регіонів, де нині проживають етнічні азербайджанці, і які писали перською мовою до і під час міграції огузів, таких як Катран Тебризі, Шамс Тебризі, Нізамі Гянджеві та Хагані. Це також підтримується антологією Ножата аль-Маджалеса, Страбона, Аль-Істахрі та Аль-Масуді, які всі описують мову регіону як перську.

Encyclopaedia Iranica стверджує:[146]

Тюркомовні в Азербайджані (q.v.) переважно походять від тих мешканців, хто розмовляв іранською мовою, кілька спільнот яких все ще існують у регіоні. Масова міграція тюрків-огузів у 11-12 століттях поступово тюркізувала Азербайджан, а також Анатолію. Тюрки-азербайджанці є шиїтами і були засновниками династії Сефевідів. Вони осіли, хоча в степу Мохана під назвою Ілсеван (колишній Шахсеван) є скотарі, які налічують приблизно 100 000 чоловік; вони, як і інші племена в Ірані, були змушені вести осілий спосіб життя під керівництвом Реза-шаха. Інші тюркомовні — туркмени, каджари, афшари тощо — розсіяні в різних регіонах західного Ірану. Кількість тюркомовних в Ірані сьогодні оцінюється приблизно в 16 мільйонів. Більшість азербайджанців називають себе і називаються турками, але також наполягають на своїй іранській ідентичності, підкріплюючи це не лише релігійними зв’язками (будучи переважно шиїтами на відміну від турків-сунітів в Анатолії), але також культурними, історичними та економічними факторами.

Згідно з Британською енциклопедією:

"Азербайджанці (народи Азербайджанської Республіки) мають змішане етнічне походження, найдавніший елемент походить від корінного населення східного Закавказзя і, можливо, від мідійців Північної Персії.[147]

Існують докази того, що через неодноразові вторгнення та міграції аборигени Кавказу, можливо, були культурно асимільовані, спочатку давньоіранськими народами, а потім огузами. Значна інформація була отримана про кавказьких албанців, включаючи їх мову, історію, раннє навернення до християнства. Мова уді, якою досі розмовляють в Азербайджані, можливо, є залишком мови албанців.[148]

Регіон, що включає Азербайджан, зазнав значного впливу ранніх сільськогосподарських популяцій у цьому районі; пізніші переміщення населення, наприклад тюркські, також зробили свій внесок[149]. Однак станом на 2017 рік для Азербайджану не існує повного дослідження секвенування геному; обмеження вибірки, подібні до цієї, перешкоджають формуванню «масштабнішої картини генетичної історії регіону».[149]

Дослідження 2002 року, яке розглядало 11 маркерів Y-хромосоми, показало, що азербайджанці «тісніше генетично пов’язані зі своїми географічними сусідами на Кавказі, ніж зі своїми мовними сусідами в інших місцях».[150] Іранські азербайджанці генетично більше схожі на північних азербайджанців та народи сусідніх країн, ніж на географічно віддалені туркменські популяції.[151] Однак також важливо, що показники генетичних домішок, отримані від вихідців із Центральної Азії (зокрема, гаплогрупи H12), зокрема туркменів, є вищими для азербайджанців, ніж у їхніх грузинських та вірменських сусідів.[152]. Іраномовне населення. з Азербайджану (талиші і тати) генетично ближчі до азербайджанців республіки, ніж до інших іраномовних груп населення (перси та курди з Ірану, осетини та таджики).[153] Декілька генетичних досліджень показали, що азербайджанці походять від корінного населення, яке давно проживає в цьому регіоні, яке прийняло тюркську мову шляхом заміни мови, включаючи можливість сценарію домінування еліти.[154][155][150] Проте заміна мови в Азербайджані (і в Туреччині) могла не відповідати моделі домінування еліти, причому внесок Центральної Азії в геном азербайджанців становить 18% для жінок і 32% для чоловіків.[156] Наступне дослідження також припускало 33% внеску Центральної Азії в Азербайджан.[157].

Дослідження 2001 року, яке розглядало перший гіперваріабельний сегмент МтДНК, показало, що «генетичні зв’язки між населенням Кавказу відображають географічні, а не мовні зв’язки», причому вірмени та азербайджанці «найтісніше пов’язані зі своїми найближчими географічними сусідами».[158] Інше дослідження 2004 року, яке розглядало 910 МтДНК з 23 популяцій на Іранському плато, в долині Інду та Центральній Азії, показало, що популяції «на захід від басейну Інду, включаючи популяції з Ірану, Анатолії [Туреччини] та Кавказу, демонструють загальний склад мтДНК, що складається переважно із груп західноєвразійського походження, з дуже обмеженим внеском Південної Азії та Східної Євразії».[159] Хоча генетичний аналіз мтДНК показує, що населення Кавказу генетично ближче до європейців, ніж до жителів Близького Сходу, результати Y-хромосоми вказують на ближчу спорідненість до близькосхідних груп.[150]

Іранці мають відносно різноманітний спектр гаплотипів Y-хромосоми. Населення з центрального Ірану (Ісфахан) демонструє більшу схожість з точки зору розподілу гаплогруп до кавказців та азербайджанців, ніж до населення з південного чи північного Ірану.[160] Діапазон гаплогруп у регіоні може відображати історичну генетичну домішку [161], можливо, в результаті інвазивних міграцій чоловіків.[150]

У порівняльному дослідженні (2013) повного різноманіття мітохондріальної ДНК іранців показано, що іранські азербайджанці більше пов’язані з грузинами, ніж з іншими іранцями, а також з вірменами. Однак той самий багатовимірний графік масштабування показує, що азербайджанці з Кавказу, попри їхнє гадане спільне походження з іранськими азербайджанцями, «займають проміжне положення між угрупованнями азербайджанців/грузинів та турків/іранців».[162]

Дослідження 2007 року, яке вивчало антигени лейкоцитів людини другого класу, показало, що між азербайджанцями Ірану та народами Центральної Азії і турками не спостерігалося тісних генетичних зв’язків [163]. Азербайджанці північного заходу Ірану знаходяться «у середземноморському кластері поруч із курдами, чувашами (окупована РФ Чувашія), іранцями та населенням Кавказу (свани та грузини)». До цього середземноморського населення входять «турецьке та кавказьке населення». Зразки азербайджанців також перебували в «положенні між середземноморськими та середньоазійськими», що свідчить про те, що «процес тюркізації, викликаний тюркськими племенами огузів, також міг сприяти генетичному фону азербайджанців».[164]

Азербайджан ред.

Іран ред.

Грузія ред.

Дагестан ред.

Основні райони проживання азербайджанців у Дагестані за даними перепису 2010 р.[20]

населення району % азербайджанців
Дербентський район 99 054 58,0%
Дербент 119200 32,3%
Дагестанські Огні 27923 23,2%
Табасаранський район 52 886 18,4%
Кізлярський район 67 287 2,4%
Магарамкентський район 62 195 1,6%
Рутульський район 22 926 1,6%
Кизляр (м/о) 51 707 1,5%
Дагестан 2 910 249 4,5%

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. «Iran: People» [Архівовано 29 листопада 2006 у Wayback Machine.]CIA: The World Factbook (retrieved 7 червня 2006).
 2. «Iran» [Архівовано 11 березня 2007 у Wayback Machine.]Amnesty International report on Iran and Azerbaijanis (retrieved 30 липня 2006).
 3. Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity, 'The Azerbaijani Population' by Brenda Shaffer, pp. 221-225. The MIT Press (2003), ISBN 0-262-19477-5 (retrieved 10 червня 2006).
 4. «Encyclopedia Orient Iran» [Архівовано 3 березня 2016 у Wayback Machine.] — 'Encyclopedia Orient (retrieved 18 серпня 2006).
 5. Перепису населення Азербайджану 1979, 1989, 1999, 2009 років. Архів оригіналу за 30 листопада 2012. Процитовано 13 січня 2012.
 6. «Azerbaijan: ɹPeople» [Архівовано 9 травня 2007 у Wayback Machine.] CIA Factbook. Azeri ethnic percentage of 90.6% used to calculate population derived from Azeri census (retrieved 7 червня 2006).
 7. «Turkey: Religions & Peoples» [Архівовано 14 грудня 2009 у Wayback Machine.]Encyclopedia of the Orient (retrieved 7 червня 2006)
 8. «Azerbaijanis in Russia» [Архівовано 2008-02-02 у Wayback Machine.]2021 Russian Census (retrieved 7 червня 2006)
 9. State Statistics Department of Georgia: [Архівовано 6 жовтня 2007 у Wayback Machine.] (retrieved 16 липня 2006)
 10. Архівована копія. Архів оригіналу за 15 січня 2012. Процитовано 11 квітня 2011.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 11. «Ethnodemographic situation in Kazakhstan» [Архівовано 16 квітня 2003 у Wayback Machine.] — (retrieved 7 червня 2006).
 12. V. Minorsky, «Ādharbāyjān», in Encyclopædia of Islam, Online Edition, 2006
 13. «Azerbaijan» [Архівовано 17 травня 2006 у Wayback Machine.]Columbia Encyclopedia (retrieved 8 червня 2006).
 14. Tore Kjeilen. Azerbaijanis. Looklex Encyclopaedia. Архів оригіналу за 25 серпня 2011. Процитовано 13 червня 2013.
 15. Boyle, Kevin and Juliet Sheen. Freedom of Religion and Belief [Архівовано 23 липня 2013 у Wayback Machine.]. Routledge, 1997. ISBN 0-415-15978-4; p. 273
 16. Helena Bani-Shoraka. «Language Policy and Language Planning: Some Definitions» in Annika Rabo, Bo Utas. The Role of the State in West Asia, Swedish Research Institute in Istanbul, 2005, ISBN 91-86884-13-1, 9789186884130, p. 144 [Архівовано 22 червня 2013 у Wayback Machine.]
 17. Stephan Thernstrom, Ann Orlov, Oscar Handlin. Harvard Encyclopedia of American ethnic groups, Harvard University Press, 1981, p. 171 [Архівовано 20 березня 2015 у Wayback Machine.], quote: In their homeland the Azerbaijanis, or Azeri Turks as they are sometimes called…
 18. David E. Long, Bernard Reich. The Government and politics of the Middle East and North Africa, pp. 20, 77
 19. Graham E. Fuller. The new Turkish republic: Turkey as a pivotal state in the Muslim world
 20. Численность населения городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов Республики Дагестан — Федеральна служба державної статистики РФ (рос.)

Література ред.


Посилання ред.