Хоріямб (грец. χορίαμβος) — в античній метриці складна шестискладна стопа, що складається з хорея і ямба. У силабічній системі хоріямбом називається випадок, коли в ямбічному вірші (переважно чотиристопному) в першій стопі з двох суміжних стоп словесний наголос падає на перший склад, а у наступній стопі — на другий склад (—UU—).

Стопи
двоскладові
˘ ˘пірихій
˘ ¯ямб
¯ ˘хорей, трохей
¯ ¯спондей
трискладові
˘ ˘ ˘трибрахій
¯ ˘ ˘дактиль
˘ ¯ ˘амфібрахій
˘ ˘ ¯анапест
˘ ¯ ¯бакхій
¯ ¯ ˘антибакхій
¯ ˘ ¯амфімакр, кретик
¯ ¯ ¯молос
чотирискладові
¯ ˘ ˘ ¯хоріямб, хореямб
¯ ˘ ˘ ˘пеан, пеон

Приклад:

Надія вмерла, вмер і жаль,
Не ятриться глибока рана,
Зо мною лиш моя печаль — : Ти, незрадлива Біла Панна

(С. Черкасенко).

В наступному прикладі перший і третій верси складаються із двох хореїчних стоп та однієї ямбічної:
Наче крапля дощу
в захололій сніжинці
вмерла крапля плачу
в недолюбленій жінці.
(Надія Степула)

Джерела

ред.

Посилання

ред.